Kris

Kris 1

Det är ett välbekant faktum att vårt samhälle befinner sig i kris.

Vi har elkris, integrationskris, omvärldskris och en statstelevison som är katastrofal. Det enda område som inte krisar i Sverige är sannolikt klimatet. Men så är det också något som vi svenskar svårligen har något som helst inflytande över!

Krisen som jag ska ta upp idag är den inom äldreomsorgen, den befinner sig i en bemanningskris. Det låter förvisso märkligt eftersom politiker anser att just äldreomsorgen ska vara något som i framtiden ska lösas med hitkomna pseudosvenskar.
Med tanke på det stora antalet av dessa som redan befinner sig i landet skulle det alltså (rent teoretiskt) vara ett område som flöt på bra.

Men så är icke fallet. Fackförbundet Kommunal har redan tidigare noterat att det föreligger stora problem med pseudosvenskar, de har nämligen svårt för vårt tungomål.
Inom vård och omsorg är det klart avgörande att kunna kommunicera och ta till sig instruktioner, det säger sig självt.
Om Kommunal, vilket väl får påstås ha en vänsterbliven slagsida och således omfamnar värdegrunden, går ut och klagar får man anta att det är skarpt läge!

Tomas Baudin, som var ordförande för fackföreningen när larmet kom, ansåg tydligen att det var bättre att fly än illa fäkta. Numera framlever han sitt liv som partisekreterare för Socialdemonkraterna. Det nya larmet kommer från Kommunals nuvarande ordföranden, Malin Ragnegård.

Malin motsätter sig att personalen ska jobba mer och längre inom äldreomsorgen, det kommer inte fungera. Det var annars en lösning som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, tänkte sig som optimal.
”– Det finns en jättestor potential här. Om de som jobbar deltid skulle jobba tre timmar mer i veckan och om pensionsåldern höjs med två år så skulle man minska behovet av fler anställda med 100 000 personer, säger Bodil Umegård, utredare vid SKR.”¹

Nu ska det erkännas att jag inte känner Bodil. Men av det jag lyckas få fram genom en snabb sökning framgår det att hon är sektionschef på SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik. Tidigare har hon faktiskt jobbat på Kommunal och som analytiker/utredare på Arbetsmiljöverket.
Erfarenheten från vården och omsorgens golv verkar det dock knapert med, alternativt anser hon att dylikt är för futtigt att skylta med i offentliga sammanhang.

Till Bodils försvar ska sägas att hon påpekar att en förutsättning är att kommunerna jobbar aktivt med arbetsmiljön.
Det är om detta som Malin har synpunkter. Hon påpekar mycket riktigt att kommunerna inte gör ett skapandes grann. Hon menar att arbetsmiljön är det största hindret för personalen att orka med en heltidsanställning, än mindre att jobba fram till full pensionsålder. Det är helt enkelt för slitsamt.

Sannolikt har hon rätt i sak. Om inte annat fick vi bevis för det under den sistlidna viruspandemin när manfallet var stort hos äldre inom omsorgen. Jag har personligen mött omsorgspersonal som vittnar om att inga rutiner fanns på plats, att utrusning inte fanns på plats eller var undermålig samt att man till och med fick sjukskriva sig på grund av skador som uppstod.

Sedan tidigare är det känt att både kommunala och privata utövare hellre går plus i budgeten än bedriver en kompetent omsorg. Vissa privata utövare har till och med haft, och har säkerligen, bonussystem för chefer som lyckas med konststycket att göra plusresultat.

”Enligt en enkätundersökning som Kommunal gjorde i fjol, där skyddsombud från knappt 200 kommuner svarade, anser 92 procent att bemanningen i deras kommun är låg eller otillräcklig”¹
Det är alltså där vi står idag i Sverige 2023, 92 procent av skyddsombuden anser att bemanningen i deras kommun är låg eller otillräcklig.

Kommunerna borde helt uppenbarligen känna till detta faktum. Kommunerna borde arbeta för att lösa detta utan att behöva ta omvägen via en utredning från SKR.
För folket i kommunerna borde detta vara ett underbetyg av deras val av politiska företrädare. Min ödmjuka åsikt är att det börjar bli dags för arga protester utanför kommunhusen.
Vi borde kräva rättning i ledet nu!
Politikerna struntar uppenbarligen i problemet.

  1. Hallandsposten nätupplaga 2023-01-03