Kris Kaos och Överskott!

Kris Kaos och Överskott! 1

Dödsmördarpandemin och dess följdverkningar verkar vi inte komma undan hur trötta vi än är på eländet!

Under (o)nådens år 2020 lyckades region Halland skrapa ihop ett överskott på 766 miljoner kronor. Än bättre verkar det ha gått 2021, preliminära siffror tyder på att överskottet landar på hisnande 1,3 miljarder pickadoller.

Enligt uttalanden från ansvarig politiker skall 90 procent av överskottet bestå av statsbidrag. Det är politikersvenska för att du, jag och alla andra betalat in pengar till Stockholm, därefter har rikspolitikerna i sin nåd funnit det för gott att betala ut dem till oss igen. Eller ren och skär socialism med andra ord.

Men eftersom ansvarig regionpolitiker, i detta fallet vid namn Mikaela Waltersson, är moderat vill hon givetvis inte förklara det på det enkla sättet. Hon väljer att beskriva det som att man inte budgeterat för dessa pengar. Uppenbarligen har man inte heller, då de ligger kvar i kassakistan, haft någon större nytta av dem för att lösa den kris som vissa politiker påstår är en av de absolut värsta i Sveriges moderna historia.

Hela saken leder till en del funderingar hos undertecknad. Den allra mest självklara är givetvis om det ska behövas lite rejäla dödsmördarpandemier från tid till annan för att regionerna ska kunna gå med överskott. Så verkar det nämligen vara att vår sjukvård i landet är så illa planerad och utförd att minst två saker ska inträffa för att den ska visa ett ekonomiskt överskott.

Det ena är att planerad vård måste ställas in för att man har andra och mer akuta saker att sysselsätta sig med, nämligen dödsmördarpandemier.
Det andra är att statsmakterna kastar skatteslantar över regionerna för att sjukvården skall fungera även under dödsmördarpandemier, vilket den alltså inte gör eftersom att den dels inte fungerade särskilt bra före pandemin. Dels för att man på regionerna, eller någon annan stans heller för den delen, i sin vildaste fantasi kunde tänka sig att oväntade saker kunde inträffa som krävde beredskap.

Mikaela Waltersson verkar dock inte anfäktas av nattliga maror för den sakens skull. Hon menar att en viss del av stålarna ska betalas ut till vårdpersonalen som kämpat på golvet. Vad jag förstår ska det ske både i form av lönetillägg och ledighet, vilket givetvis låter storsint.

En annan del ska man lägga på att arbeta ikapp den under dödsmördarpandemin uppkomna så kallade vårdskulden. Våra höga företrädare både på region och riksnivå verkar nästan ha snackat sig samman om att just dödsmördarpandemin är orsak till alla förekommande köer.
Det är givetvis inte sant. Köerna fanns där redan före och kommer bestå långt efter. Förmodligen kommer de aldrig att försvinna om politiker fortsätter lägga sina långa näsor i blöt.

Nu ska vi inte bara håna moderata finanslandstingsråd från M. Jag tycker att vi höjer blicken och låter rikspolitikerna få en smäll också.

I princip alla partiledare i riksdagen vill socialisera vården ännu mera. Man anser att regionerna är för många och bör slås samman. Det skulle underlätta både patientflöden och administration anser man.
Fast egentligen, om man nu ska vara ärlig som våra mödrar försökt lära oss att vara, kan man fråga sig om färre regioner gjort någon nytta under de senaste två åren.

Vad som gått fel från början är ju att varken kommuner eller regioner någonsin tänkt sig att det skulle vara bra med beredskap inför oväntade händelser. Inte staten heller för den delen. Att hålla beredskapslager ansågs förlegat eftersom påbud utgått om att vi levde i den fredligaste och bästa av tider.
Någon överkapacitet på personal och intensiv- och intermediärvårdplatser har man inte brytt sig om. Däremot har en övermåtta på byråkrater tillskapats. Det sistnämnda är ett resultat av så kallad new public management som säger att allt inte bara kan, utan ska mätas, vägas och kontrolleras.

Sedan tillkommer givetvis produktionen av värdegrunder och likabehandlingsplaner. Det är med andra ord ett otroligt pysslande och organiserande inom vården med allt. Allt utom framförhållning gällande sjukvård.

Slutsatsen att det behövs en rejäl kris då och då är givetvis så pinsam att den aldrig kommer att sägas högt av våra politiker. Det är därför vi i höstens val ska byta ut våra politiker.