Korruption

Korruption 1

Självklart är det så att Sverige är korrumperat.

Det senaste exemplet är konserthuset i Vara. En tidigare VD för denna kulturens högborg fick årskort på SJ betalade av skatteslavarna. Men det slutar inte där.
Även lägenheter har man hystat upp till, och medlemskap i Rotary.

Om medlemskap i Rotary kan man konstatera följande. De är strikt personliga och på så sätt exklusiva att man behöver rekommendationer från två personer som redan är med i klubben för att komma på fråga. Vidare kan jag konstatera att jag själv aldrig blivit tillfrågad. En gång har jag dock tackat nej till att bli så kallad frimurare.
Min åsikt är nämligen att organisationer som vill ha undertecknad som medlem antingen är suspekta eller lider av dödslängtan.

Vad man kan läsa sig till om konserthuschefernas medlemskap i Rotary har dessa varit viktiga av den för chefer mest vanligt förekommande orsaken. Nämligen deras i all evighet pågående nätverkande och kontaktskapande.
Om man ska vara chef gäller det att vara oerhört social har jag förstått. Eller så är det åtminstone var de tror själva.

I fallet med konserthuset i Vara fick kommunledningen till slut nog och kallade upp cheferna att upplysningsvis höras om vad tusan som pågick. Vi kan väl tänka oss att den politiska ledningen efter långt om länge insåg att det snart är val. Sålunda var det dags att ta tag i situationen och eventuellt låta några huvuden rulla.

Det blir lite roligt när chefskapet ska förklara varför skattebetalarna ska stå för notan. Enligt höga vederbörande är Rotary stort och viktigt för att nätverka mot näringslivet, föreningen har 60 medlemmar. När reportern frågar om man är medlemmar i LRF, Varas största näringslivsorganisation med över 800 medlemmar, blir svaret nekande.
Av det kan en pinsam slutsats dras. Konserthuset i Vara betalar för medlemskap i en organisation som har mindre än en tiondel av medlemmarna i kommunens mest betydande näringslivsorganisation. Kulturen i Vara anser sig lite för fiiiin för att beblanda sig med vem som helst.

Tyvärr har skatteverket också hittat rena bedrägerier i bokföringen. Av ”misstag” har marknadschefen bokfört kostnaden för två dansare på kommunens konto.

Av detta kan kan man helt enkelt konkludera följande. Kommunen ska inte hålla på att leka privat näringsliv. Man får helt enkelt lösa det på något annat sätt.

Klassiskt liberala partiet har en bra lösning.
Om det nu är så att kommunalskatt eller andra pålagor ska påföras medborgarna under hot om våld ska man först sätta sig ner och besluta om vad dessa ska användas till. Mitt förslag är att man inför en variant av nattväktarstat.

I en nattväktarstat av min modell sköter samhället primärt försvar och rättsväsendet. Men hur varje kommun väljer att göra är givetvis upp till dem.
Man kan tänka sig att invånarna på vissa ställen önskar att deras pengar pumpas in i en kommunal och/eller regional kulturverksamhet. Det må så vara, bara vi som bor på andra ställen får bestämma själva hur vi vill göra.

Det kan tänkas att man på något ställe väljer att satsa på något annat. Exempelvis gratis kollektivtrafik för alla, inte bara kulturens giganter som måste fara hit och dit för att knyta kontakter och nätverka till de trillar av pinnen.
Någon kommun kanske beslutar om gratis medlemskap i allt, vem är då vi andra att bry oss om det om vi inte lider av det?

Tills vidare är det dock så att kommunala chefer och tjänstemän, samt icke minst politiker, måste sluta leka näringslivsfantomer.
Att gömma sig bakom floskler om nätverkande duger inte. Jag tror förvisso att det kommer fungera ännu sämre i framtiden när staten inte på några villkors vis kan gå in med stöttning i något avseende alls. Då om inte förr får bland annat kultursektorn klara sig på annat än skattepengar och fluffiga ord.

För att vi ska nå dit krävs dock en uppryckning inför valet. Vi måste rösta bort alla erbarmliga socialister som sitter och suger ut oss.
Gör din plikt och rösta bort korruptionen i höstens val!