Koranbränningar

Koranbränningar 1

Den danska regeringen vill ändra i lagen och förbjuda koranbränningar.

Ulf Kristersson, Sveriges ”statsminister”, menar att detta inte är rätt väg för Sverige. Detta beror sannolikt på två saker, för det första att vårt kryptosocialistiska styre redan aviserat en utredning om att i ordningslagen kunna förbjuda allmänna sammankomster där koranbränningar ingår med hänsyn till rikets säkerhet. För det andra, den svenska ”regeringen” har med säkerhet ansett att det danska alternativet skulle innebära ett alldeles för digert arbete med stora ändringar i våra grundlagar.

Sveriges styre står i ett prekärt läge eftersom vår relativt fria yttrande- och mötesfrihet står i vägen för ett Nato-medlemskap. Man är hårt ansatta av den ilskna turken och kan inte förvänta sig påtryckarhjälp från Ungern eftersom deras förbehåll mot vårt medlemskap i Nato numera är att de säger ja när Turkiet sagt ja.
USA håller utåt en låg profil i frågan även om Biden och gänget säkert knyter näven i fickan. Turkiet har nämligen fått en majoritet av världens muslimska länder med sig när det gäller att Sverige är den stora satan. Syltryggsdemokraterna väljer, medvetna om vad muselmaner rent generellt tycker om USA, att sitta relativt stilla i båten.

Den danska regeringens uttalade mål är att förbjuda att offentligt bränna upp Koranen, Bibeln eller Toran. Man önskar förbjuda ”olämplig behandling av föremål av betydande religiös betydelse för ett religiöst samfund”.
En notering i det sammanhanget är att exempelvis att Mormons bok då kanske kan vara fritt fram behandla olämpligt. Jehovas vittnen använder förvisso både den vanliga bibeln och en egen översättning, Nya Världens översättning, huruvida den senare kommer godkännas för olämplig behandling blir då en framtida juridisk knäckfråga i Danmark.

Föga förvånande är Magdalena Andersson oroad för hur sakernas tillstånd utvecklar sig.
I Svenska Dagbladet läser vi följande: ”Hon säger att Sverige kommer att bli ensam kvar när Danmarks regering nu går fram med förslaget. Säkerhetsläget kan därmed förvärras ytterligare när danskarna är klara med sin lagstiftningsprocess, menar hon.
– Vi kommer att hamna i en väldigt utsatt position och världens blickar kommer att riktas mot oss.”

Det bevisar åtminstone en sak, vad man än tycker om det nuvarande sosseriet i rikets ledning ska vi vara glada över att Magdalena Andersson inte fick folkets förtroende. Då hade situationen kunnat se ännu värre ut än vad den gör idag.
Jag trodde aldrig att jag skulle applådera Jimmie Åkesson men i detta fallet har han med visshet utgjort ett bålverk mot alltför drakoniska åtgärder.

Men självklart är det så att de planer som vår nuvarande ”regering” smider, att förbjuda allmänna sammankomster med visst innehåll för hänsyn till rikets säkerhet, är djupt stötande. Ja, inte bara det utan också helt artfrämmande i det demokratiska ekosystemet i Sverige.
Är vi inte mer stabila än såhär är finns det inte mycket hopp om framtiden. Ska vi låta utländska makter, länder och religioner, diktera våra friheter? Vilka friheter ska inskränkas nästa gång vi har gjort någon eller några upprörda?

Men mer än något annat, borde inte Sverige kunna klara sig bra utan att alls behöva diskutera frågan? Om vi hade haft politiker med råg i ryggen och solsken i blick, samt något litet bildning och tankeförmåga, borde detta spektaklet aldrig behövt inträffa.
Hade vi inte slaktat krigsmakten, öppnat våra gränser och lekt humanitär stormakt skulle inget av detta inträffat. Jag repeterar, hade vi inte slaktat krigsmakten, öppnat våra gränser och lekt humanitär stormakt skulle inget av detta inträffat!

Detta skulle vara en ickefråga i ett land som var rustat och någorlunda homogent. Då skulle inte hysteriska politiker kissat i byxan när Ryssland invaderade Ukraina. Inga politiker skulle behöva bry sig om märkliga religiösa grupperingars tyckande och femtekolonnare som försöker destabilisera.
Vi skulle skaka av oss dammet och gå vidare.

Min och Klassiskt Liberala Partiets uppfattning är att svensk lagstiftning på området för närvarande är ett minimum av vad man kan kräva. I framtiden ska den förbättras genom att ge medborgarna större friheter att uttrycka sina åsikter.

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!