Kontroversiell!

Kontroversiell! 1

Många tycker jag är en kontroversiell person eftersom jag prenumererar på såväl Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

För att göra saken etter värre kan jag nu meddela att även en prenumeration på Arbetarens månadsmagasin lagts till den digra flora av vänstertrams som jag dagligen konsumerar.

Från tid till annan surfar jag också förbi en hemsida på nätet som egentligen inte är lämplig att nämna då denna artikel kommer presenteras på Facebook. Facebook har svårt att fördra åsiktsinriktningar som bygger en viss tysk korprals politiska tankegods. ¹

Givetvis är jag också konsument av i Europa censurerade ryska medier.
Jag håller det nämligen för självklart att jag som vuxen karl har rätt att läsa vad jag vill.

En sak kännetecknar min dagliga konsumtion av nyheter, nämligen att jag i princip bara läser media som jag i stort sett inte håller med politiskt.
Undantaget skulle väl kanske vara Arbetarens månadsmagasin och hemsidan som jag nämnde tidigare. Arbetarens månadsmagasin, hemsidan och jag har exempelvis en stor överensstämmelse när det gäller synen på globala jätteföretag. Om dem tycker vi inte!
Om mycket annat, det mesta faktiskt, håller vi inte med varandra.

Annars är orsaken till att läsa politiskt avvikande åsikter egentligen bara att man får ta del av deras förvridna omvärldsperspektiv. Man förstår helt enkelt sin motståndare bättre. Dessutom får man många goda uppslag till egna texter.
Den som tycker illa om det får göra det. Det är inte mitt problem.

På den omnämnda hemsidan läser jag om parlamentsvalet i Ungern. Samtidigt med detta hölls en folkomröstning där ungrarna fick ta ställning till fyra frågor som jag citerar från hemsidan (kursiverad text):

1. Tycker du att barn i allmänna skolor ska få delta i lektioner om sexuell orientering utan föräldrarnas
medgivande?
2. Tycker du att barn ska få information om könsbytesoperationer?
3. Tycker du att vi ska tillåta att medieinnehåll av sexuell karaktär som påverkar barnens utveckling
visas upp för barn utan några restriktioner?
4. Tycker du att vi ska visa medieinnehåll som visar hur könsbyten går till för barn?


Samtliga av dessa frågor möttes av över 90% nej-röster och bara mellan 4-7% ja-röster.

En fråga till läsarkretsen kan lämpligen vara om svensk MSM har citerat frågorna och redovisat resultatet? Jag misstänker att så inte varit fallet. Orsaken till detta är att jag, trots min konsumtion av vänsteristisk kvällspress, inte sett några direkt upprörda kommentarer om resultatet.

Orsaken till detta kan givetvis vara att det pågår ett krig, eller om det ska vara ”specialoperation”, i Ukraina. Eller, vilket jag tror ligger närmare sanningen, att det övriga Europa börjar bli bra trötta på att man i Ungern lägger upp dessa frågor på bordet och låter folket säja vad de tycker.

I de länder som berömmer sig för att vara stabila demokratier, rentav föredömen för andra, är det nämligen kontroversiellt att våga sig på att fråga om sådana här saker. Det anses allmänt råda konsensus om att vi numera är så frigjorda att ingen har någon avvikande åsikt i ämnet.

Så frigjorda är vi att ungersk politik anses vara besmittat med den värsta av alla avarter, nämligen den förhatliga populismen.

I själva verket kan vi konstatera att själva portalfrågan i omröstningen innehåller formuleringen ”föräldrarnas medgivande”. Givetvis gäller det också för de följande frågorna.
I själva verket frågar man alltså om föräldrarna ska ha något att säga till om.
Vilket får sägas vara en ganska ödmjuk inställning från en annars ganska socialistisk stat!

I övriga Europa utgår man från att de som har det huvudsakliga ansvaret för kravalknotten bara ska bocka och tacka när det gäller dessa frågor. Eller hålla gröthålet stängt i denna den mest upplysta av tider.
Vilket jag finner långt mer kontroversiellt än att underställa den en folkomröstning.

Vad som är det riktigt kontroversiella är att Ungern så att säga markerar en avvikande särart gentemot ett annars tvångsmässigt regnbågsfärgat Europa.
Särarter kan resten av av Europa visserligen fördra, men bara om det råder absolut samstämmighet om att särarten är av godo samt fin och viktig. Om ej, då bannas den och fördöms som odemokratisk.

Problemet är helt enkelt att man måste vara överens om vad som ska få vara kontroversiellt.
Jag föredrar att ära principen om tanke- och yttrandefrihet. Samt att ungrare ska få göra på ungrares vis utan att anses förtappade.
Givetvis tycker jag också att alla ska få läsa, eller inte läsa, precis vad de vill. Utan frihet kommer nämligen civilisationen gå under!

  1. nordfront.se