Konsumentupplysning

Konsumentupplysning 1

Inför ett eventuellt extraval och av en massa andra skäl kan det vara av allmänt intresse att redovisa och analysera riksdagspartiernas intäkter för 2020. Av pedagogiska skäl rankar jag partierna efter andelen de får i offentliga bidrag.
Vi börjar med de partier som misslyckats med att i laga ordning redovisa sina uppgifter för Kammarkollegiet, de får uppgifterna för 2019 redovisade istället!

Liberalerna, av mig oftast omnämnda som pseudoLiberalerna eftersom det passar deras politik bättre, landar på 76 % i offentliga bidrag av de 42 miljoner som trillat in.
Detta är sannolikt en av anledningarna till att många i det partiet tycker att Nyamko Sabuni ska hålla en lägre profil i sitt agerande. Inte bara är deras förtjänst minst av alla. Snart nog riskerar de att inget partistöd ha alls om opinionen får styra och ställa som den vill.

Miljöpartiet glider in på 66 % i bidrag av 45 miljoner i intäkter. Av ideologiska skäl kan inte partiet förstärka kassan genom att placera kapitalet i högavkastande oljefonder, vissa ministrar har försökt det med sina privata pengar men fått smäll på fingrarna.
Vi får alltså fortsatt räkna med ett högt tonläge och mycket moraliserande från det partiet i akt och mening att framföra sitt budskap och framstå som ett trovärdigt alternativ.

Kristdemokraterna väger in på 59 % i offentliga bidrag och 56 miljoner totalt. Det är en ganska lämplig balans för ett socialkonservativt drivet nästan-höger-alternativ, även om undertecknad tycker att frikyrkorörelsen gott kunde pynta på lite extra stålar till sin politiska gren. Tar man inte in tionde längre?

I toppen av de partier som har vett att sköta sin redovisning finner vi föga förvånande Vänsterpartiet med 80 % i bidrag av 55 miljoner kronor.
Sannolikt sliter partiledningen sitt hår över att hela 20 % av dessa 55 miljoner inte är ”bidrag”, det vill säga i realiteten pengar som konfiskerats från skattebetalarna under hot om våld. Hur det kunde gå så fel är det ingen av dem som begriper.
Hyser vissa av deras medlemmar kryptoborgerliga tendenser och förstår hur man tjänar pengar? Alla vi andra tycker det borde vara på sin plats med ideologiskt motiverade utrensningar.
Möjligen kan vi nöja oss med omskolningsläger djupt inne i Norrland. Det borde väl lära avfällingarna att veta hut!

Sverigedemokraterna kommer föga förvånande på andra plats med 76 % i bidrag av 107 miljoner . Partiet består sannolikt av huvudsakligen ekonomiskt vettigt folk som utan att skämmas välkomnar alla bidrag av ideologiska skäl.
För Jimmie et al. är det i princip inget fel med en stark statsmakt, i praktiken är de ju som socialdemokraterna på 40-talet. Deras problem är att de inte gillar den nuvarande statsmaktens innehåll och riktning. Spenderar de sin kassa rätt kommer de ersätta den med sin idealstat full av hjälteideal, näverslöjd och oxdans!

Samma sak gäller för Moderaterna med 73 % i socialhjälp från medborgarna till de 131 miljoner som redovisas. Här borde egentligen, med den företagarprofil som M säger sig ha, ledningen skämmas över att så mycket pengar drivs in från folket under hot om våld.
Det är de förbenade värdegrunderna som sätter krokben för en lite mer vidlyftig investeringstrategi i vapenhandel och miljöförstörande verksamhet rent allmänt.

Socialdemokraterna har blott och bart 35 % i offentliga bidrag till sina 364 miljoner. Detta beror till stor del på att man bland annat bedriver en lukrativ verksamhet med lotterier som folk luras att köpa för sina redan surt beskattade pengar.
Eftersom det är socialdemokraterna som säljer dem är det emellertid inget moraliskt klandervärt med den verksamheten. Inom socialdemokratin kan man för övrigt till och med bli minister, som Lena Hallengren, trots att man trixar med medlemssiffrorna när man basar över SSU. Hemligheten är att man gör det så bra att åklagare inte finner det värt att väcka åtal.
Värt att notera i sammanhanget är att S numera gör noll och intet av ideologiska skäl. Däremot gör de allt för Sveriges bästa, vilket alltså har lett oss till det kaos vi har att hantera idag.

Sist men inte minst har vi Cekten, eller om det var Centerpartiet, som bara tjuvar 30 % av 131 miljoner från folket.
Det är väl det enda avlägset sympatiska draget hos det partiet.
I övrigt känns det faktiskt som just C bara förtjänar allas vårt förakt. Vad har vi för nytta av dem förutom att de livar upp oss med regeringskriser och skrämmer oss med sina märkliga sexuella böjelser?