Könsneutralt!

Könsneutralt! 1

Medans vi i Sverige avskedar lärare som inte benämner barn ”hen” inför Kalifornien krav på ”könsneutrala” sektioner i varuhus.

Aftonbladet vet att berätta att ett barn som i reportaget omnämns vid det fingerade namnet Saga ”slog ut som en fjäril, fick vänner, stolthet och mod.” Åtminstone om man får tro barnets föräldrar.
Så långt var det alltså gott och väl. Även om man ju bör undra kring varför ett barn helt plötsligt mår så underbart bra när man börjar benämna det med ett könsneutralt personligt pronomen.

Nu bar det sig inte bättre än att barnet utsattes för den i sammanhanget oerhörda kränkningen att en lärare vägrade benämna barnet ”hen”. Denna illvilliga person avskedades sedermera från sitt jobb och uttalar sig nu om den saken både vitt och brett. Enligt barnets föräldrar som en ”trampolin för sin politiska karriär.”
I reportaget meddelas vidare att familjen får motta hat och hot. Läraren omtalas som ”transfob”.

Det blir ju klart dubbelt tragiskt eftersom barnet i övrigt verkar vara som barn är mest. Bland intressena märks pilbågar, trädkojor och tacos.
En mycket rimlig undran är om ett barn i den åldern alls har en klart könsidentitet att förvirras över? Eller är det något som hysteriska vuxna i hans eller hennes omgivning är oroliga för?
Kan det rent av vara så att könsförvirringen är ett direkt resultat av denna oro som de vuxna känner?

Jag utgår nämligen från det mycket förnuftiga antagandet att ord inte per definition är magiska och att könsneutrala pronomen på ett ögonblick kan göra en liten människas liv till det bättre. Här måste med andra ord ligga en hund begraven.
Förmodligen är det så att föräldrarna till Saga inte riktigt har klart för sig hur själva föräldrarollen ska axlas, det är de för övrigt inte ensamma om i det som utgör modernitetens könsförvirrade helveteseld.

Vad Saga, och andra barn, behöver är inte palett av personliga pronomen att välja på. De måste helt enkelt få vara bara barn som gillar trädkojor, pilbågar och tacos. I skolan fungerar det helt utmärkt att använda barnets namn.

I Kalifornien vill man också om möjligt utradera detta med könstillhörighet. För tredje gången försöker demokraterna därstädes införa en lag om könsneutrala sektioner i varuhus. Givetvis ska det även finnas på leksaksavdelningar, precis som i Sverige gäller det ju att böja i tid det som krokigt skall bli.
Guvernören Gavin Newsom, demokraterna, har undertecknat lagen för vidare handläggning i de politiska labyrinterna.

Så mycket tycks demokraterna begripa att man inte i ett enda slag kan utradera den så förhatliga könstillhörigheten. Enligt en från TT-AP återgiven text i SVD skall det gå till enligt följande; ”Den nya lagen gör det inte olagligt att ha pojk- och flickavdelningar, men butiker med fler än 500 anställda måste också ha en könsneutral sektion där ett ”rimligt” antal föremål visas upp.
Den nya lagen gäller inte kläder, utan exempelvis leksaker och hygienartiklar, som tandborstar”

Lite lagom socialistiskt flummigt med andra ord. Alla som har en vag hum om hur slipstenarna dras i USA inser vidare att det finns stort utrymme för åratal av stämningar och rättsprocesser inbyggda i spektaklet.
Vad är exempelvis ett rimligt antal tandborstar? Jag kan tänka mig att antalet minst måste vara 3, nämligen något som passar både han, hon och hen!

Då har man dock inte tagit i beaktandet att Kalifornien säkerligen har en massa latinos, afroamerikaner och en drös andra grupper som kanske känner sig stötta för att de inte får särskilda sektioner i butiker med mer än 500 anställda. Det lär väl kanske bli lagstiftning om den saken också i framtiden.
För att göra alla helt nöjda och glada bör man operera in en mikrochip i nacken på folk som dagligen kan uppdateras med den identitet som kan vara behaglig just för stunden. Då kan man läsa av det vid entrén och lotsas rätt direkt!

Slutsatsen av detta är att vi inte har lärt oss någonting. Vi har bara fått ytterligare bevis för att vänsterister tror att ord är magiska och att lagstiftning kan utradera alla verkliga och påstådda skillnader mellan människor.
Det verkligt tragiska är att detta sannolikt bara är början på en utveckling som kommer föra oss till ruinens brant. Alla goda krafter måste göra sin plikt och försöka hindra avvecklingen av den västerländska civilisationen!