Kön

Kön 1

Vad har du för kön idag lilla vän?

Frågan är uppenbarligen av stort intresse eftersom många tycker det är för krångligt att byta juridiskt kön idag. Det krävs att man är myndig, har diagnostiserats med könsdysfori och har kontinuerlig kontakt med könsbekräftande vårdinstans samt får godkännande av Socialstyrelsens rättsliga råd för att få byta juridiskt kön i Sverige.

I Norge, Danmark och Island är lagstiftningen annorlunda. Där är det bara en fråga om individens egen uppfattning, Finland är på väg åt samma håll.
I Sverige har man stretat emot av flera skäl, osäkerhetsfaktorerna är för många. Bland annat att många unga människor är benägna att ändra sig och att så kallad ”könsdysfori” ofta samverkar med psykisk ohälsa, autism eller annan utvecklingsneurologisk problematik.

Det är inte heller helt självklart att ”män” ska få tillgång till unikt ”kvinnliga” institutioner såsom kvinnojourer och kvinnofängelser.
Just det sistnämnda har hamnat i blixtbelysning i Skottland. En till ”kvinna” omgjord våldtäktsman kräver att få avtjäna sitt straff på kvinnofängelse.

Problematiken bottnar givetvis i den fördömda moderniteten som stipulerar att alla ska få möjlighet till allt, helst redan igår eller åtminstone så fort som möjligt. Gränslösheten är norm och komplett lustuppfyllelse av nöden tvungen.
Svagsinta människor utan normal verklighetskontakt och sunt förnuft hyllas som hjältar och föredömen. Det enda egentliga rättesnöret som finns är att man på något sätt ska vara avvikande från det som skälls för en patriarkal norm.

Som bekant har den vite mannens eländiga tokerier lett fram till helvetet vi lever i idag. Spädbarnsdödligheten är historiskt låg. Världsfattigdomen på väg att utrotas. Vill vi skulle vi kunna ha i princip oändlig tillgång till el. All världens kunskap är en knapptryckning bort i mobilen. Vi har satt folk på månen och skickat sonder till andra planeter i solsystemet. Läs- och skrivkunnigheten har aldrig varit mer omfattande i världen. Medellivslängden har ökat drastiskt och på televisionens många kanaler strömmar ett aldrig sinande antal av program för vår förströelse.

Men ett problem är det alltså att naturen, eller gud om man önskar se det så, utrustat mänskligheten med två kön och en del anser sig vara födda in i fel.

För en statsmakt är detta i princip en ickefråga. Huruvida man identifierar sig som kvinna, man eller ett trehövdat plasmamonster från yttre Hästnebulosan är upp till var och en.
För en stat finns det bara en massa medborgare som densamma av principiella skäl ska lämna ifred.

Vad staten möjligen kan göra är att ställa vissa specifika krav för särskilda uppgifter. Detta gäller exempelvis specifikationer gällande yrken i statens tjänst, såsom stridspiloter eller något annat valfritt yrke.
Detsamma gäller givetvis privata företag. Ett företag kan av flera skäl anse att folk som identifierar sig på avvikande sätt är olämpliga att anställa. Driver man exempelvis en inrättning som bara vänder sig till kvinnor och bara vill anställa de som är kvinnor av naturen ska detta accepteras.

Det måste också anses naturligt att exempelvis fängelser är strikt könsseparerade och att kvinnojourer har rätt att välja sitt klientel.
Restauranger ska få bestämma över sina bekvämlighetsinrättningar och vuxna välja själva. Men mer än något annat så måste nog folk i allmänhet lära sig att vissa saker är av naturen, eller gud om man föredrar det istället, givna.

Att staten ska lägga sig i dylikt trams är ett resultat av människors förmåga att anse sig ha rätt i alla möjliga och omöjliga frågor. Det är, tycker jag, att överdriva vår egen förmåga.
Vi kan inte lägga oss i hur andra människor lever sina liv så länge de är vuxna och beslutskapabla.

Med barn är det givetvis en annan sak. Det ligger i sakens natur att vuxna ska skydda barn mot avarter som existerar. Den förälder som inte förstår det är gravt olämplig.

Vad man har för kön är och förblir som vuxen en rent privat fråga som man får ta konsekvenserna för själv!