Kompensation

Kompensation 1

Visst rabalder har utbrutit efter att ”regeringen” sist och slutligen fått ändan ur vagnen rörande kompensation för höga elpriser.

Problemen tycks vara flera även om inga tycks fundera på det mest självklara av dem alla.
Om vi börjar i rätt ände så är det tydligen även så att kapitalister av rang, det vill säga de som till och med spelar i en högre liga än undertecknad, kommer få pengar tillbaka. Detta synes för vänsterblivna vara orättvist eftersom mottagare av socialbidrag¹ inte får ett rött öre.

Eller, rättare sagt, pengar får de kanske om de nu har turen att bo så att egen elräkning betalas. Men samma summa kommer prompt dras från socialbidraget eftersom det annars skulle utgöra en ren vinst för dem, till förfång för det allmännas (=vår gemensamma) kassa.
Varenda unge kan säkert förstå detta. Vänsterblivna är dock att jämställa med retarder när det kommer till att begripa ekonomi, därav klagolåten.

När det gäller de som har jättemycket pengar, mer än undertecknad, och bor i jättelika hus så ligger det till så att de inte är mer än människor de heller. Sina elräkningar betalar de givetvis själva för egna pengar, detta oavsett om de kan anses ärligt förtjänta eller inte.
Bara för att man är rik som ett troll innebär det inte att man ska lämnas utanför. Vi måste komma ihåg att samhället måste hållas ihop!

Det finns egentligen bara en grupp av människor som av moraliska skäl kanske inte borde ta emot pengarna. Nämligen våra riksdagspolitiker, men att be dem ta en form av moraliskt ansvar är sannolikt lika utsiktslöst som att lära fiskar flyga!²

En randnotering är givetvis att frihetliga människor, inkluderat undertecknad, kanske inte heller skulle ta emot stålarna. Det lär dock bli svårt att inte göra det. Har man moraliska betänkligheter går det alltid bra att skänka dem till välgörande ändamål.³

Vidare så surar folk över konstruktionen på stödet och att pengarna betalas ut så sent. Rent allmänt anses det som ”regeringen” sviker sina vallöften.
Nu är det väldigt lätt att se när riksdagspartiernas företrädare slirar på sanningen och rentav ljuger. Om man tittar på deras munnar och läpparna rör sig kan man vara säker på att det är något fuffens på gång. Detta gäller alla riksdagspartier och inte bara dem som representeras i ”regeringen”.

I detta fallet är det också så, om man nu ska försöka vara lite vänlig för en gångs skull, att det nog inte är helt lätt att pytsa ut summorna bara på en höft. Att det kommer bli fel och förekomma uppsåtligt fusk är för övrigt något vi får räkna med.

Sist men inte minst och vad alla inte alla tänker på, pengarna som betalas ut har redan hystats in i systemet av konsumenterna.
Enligt Svenska Kraftnät går det till enligt följande: ”Sverige är indelat i fyra elområden. Indelningen baseras på var det finns strukturella flaskhalsar i överföringssystemet. Prisskillnader mellan två elområden uppkommer när överföringskapaciteten inte räcker till för att överföra den el som marknaden efterfrågar. Kapacitetsavgifterna motsvarar prisskillnaden multiplicerat med marknadsflödet mellan två elområden.”

Vanligtvis hanteras det som skuld till konsumenter och producenter av el och regleras genom att Svenska Kraftnät sänker tariffen till regionnätsbolagen eller till underhåll.
Vad som mnu egentligen inträffar är alltså man inte kan sänka varken tariffen eller använda pengarna till investeringar, mothandel, underhåll, reparationer eller energiförluster.
Eller som det brukar kallas på svenska, ungefär som att kissa i byxorna. Varmt och skönt i början men tråkigt i längden.

Själv kommer jag givetvis föregå med gott exempel och oavkortat skänka de högst eventuella pengar , som jag nog inte får tillbaka eftersom jag bott i mitt hus för kort tid, till ett lämpligt behjärtansvärt ändamål.
Vad ni gör med era stålar är helt upp till er och inget för undertecknad att lägga sig i!

  1. Den byråkratiska benämningen är försörjningsstöd, socialbidrag anses till sin natur vara en nedsättande och stigmatiserande benämning.
  2. Jag vill påpeka att flygfiskar i egentlig mening inte flyger, de glidflyger bara. För övrigt är det en produkt av evolutionen och inte inlärt.
  3. Jag har själv en svaghet för Clowner utan gränser och Sea Shepherd.