Klimatpolitisk Debatt

Klimatpolitisk Debatt 1
Företrädare för ett antal organisationer i Halmstad vill att kommunfullmäktige ska avhålla en klimatpolitisk debatt.

Så ivriga är man att det skrivits två brev till kommunfullmäktige i frågan. Omställningen till ett ”fossilfritt” samhälle ”brådskar” nämligen, snart kommer det helt uppenbarligen vara försent!
Eftersom det tydligen blivit en knaper respons på deras begäran har Hallandsposten vänligt nog upplåtit plats för en debattartikel om breven, på så sätt kan våra folkvalda politiker absolut inte svära sig fria.
Till hösten lär det bli extrasittning i kommunfullmäktige vare sig de vill eller inte.

Som vanligt när  desperata individer med vänsterlutning är inblandade så avslöjar de sig med sin kollektivistiska agenda och en formulering i debattartikeln sticker ut lite extra: ”En majoritet av Sveriges befolkning är oroade över klimatförändringarna och både näringslivet och civilsamhället efterfrågar en tydligare och kraftfullare klimatpolitik bortom partipolitiken.”
Denna tillsammans med; ”Ett seriöst och omfattande arbete, där ett 60-tal organisationer deltagit. Slutsatserna kan i mångt och mycket tyckas utopiska men är dessvärre vad som krävs för att vi ska klara den klimatkris vi försatt oss i.”, avslöjar att kraven på höstens extrasittning i kommunfullmäktige är högt ställda. Om inte politikerna kommer fram till ”rätt beslut” så verkar det finnas en uppenbar risk för repressalier.

Om vi analyserar den första formuleringen kan det konstateras att känslor av oro står i centrum. Ett faktum är dock att just ”känslor”, särskilt hos en majoritet av människor, är ett dåligt politiskt beslutsunderlag.
Det kan till om med sägas vara så pass illa att gå enbart på känslor att det ska undvikas helt och hållet. Att efterfråga lösningar bortom partipolitiken är dessutom djupt odemokratiskt, ja faktiskt snarare ett fascistiskt, sätt att se på hur gemensamma problem ska lösas.
Debattartikeln antyder på ett rättframt sätt att det bara finns ett rätt sätt att lösa saken på, undertecknarnas metoder.

I den andra formuleringen är man helt klar över att slutsatserna, lösningarna, är ”utopiska”. Här kan det vara på sin plats med att definiera ”utopi”. En allmänt erkänd förklaring går ofta i stil med att en utopi är ett teoretiskt idealsamhälle, vidare kan vi konstatera att begreppet som sådant beläggs inte sällan med epitetet orealistiskt.
Slutsatsen blir sålunda att undertecknarna vill införa en opolitisk fasciststat för att forma ett drömsamhälle som möjligen är realistisk i någon obskyr Hollywood-produktion.

Nu ska man inte slentrianmässigt avfärda människors oro. Frågan blir då om Halmstad kommun kan vidta några åtgärder för att ändra på klimatet?
Svaret är givetvis nej, Halmstad kommun har noll och inga möjligheter att påverka sol, regn, snö, vind eller temperatur.

Det som kan åtgärdas är att mildra de effekter som både varierande väder och klimat har på samhället. Där finns visserligen mycket som kan åtgärdas, exempelvis avrinning för avrinnande regnvatten.
Till lokaltrafikens bussar kan man se till att köpa in biodiesel som inte fryser till en seg massa om det är minus 16 grader eller kallare. Man kan genom att samverka med andra kommuner påverka ”regeringen” att bygga fler kärnkraftsreaktorer så vi får en stabil elförsörjning.

Men klimatet kan inte kommunen påverka. Det kan inte heller undertecknarna av debattartikeln. I själva verket är det nog så att deras oro är en sublimering av andra saker som inte riktigt har förmåga att komma upp till ytan. Exempelvis nödvändigheten av stå i centrum själva och, mer än något annat, deras behov att styra och ställa över andra människor.
Sådana människor måste först av allt behandlas med viss bestämdhet. När de själva medger att deras lösningar är ”utopiska” har det gått för långt och motståndet måste bli betydligt hårdare.

Frågan är då om det finns något parti i Halmstad kommun som kan anlägga moteld. Eftersom Klassiskt Liberala Partiet inte är representerat därstädes så har jag mina tvivel. Makten finns hos partier som också är representerade i riskdagen. Deras reflexer är i första hand att behålla makten, inte att fatta välavvägda beslut till medborgarnas gagn.
Det riskerar att bli en mer spännande höst än vad som är önskvärt i Halmstad kommunfullmäktige!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!