KinaViruset

KinaViruset 1

Det var bra länge sedan jag kommenterade kinaviruset!

Med tanke på att Kina i början av december förra året släppte sina drakoniska pandemirestriktioner och nu får uppleva ett jätteutbrott av covid-19 kan det vara dags att yttra sig på nytt.

För det första kan vi konstatera att Kina funnit det för gott att vara öppna om dödstalen för den senaste vågen. Istället för de drygt 18000 döda medger nu den kommunistkapitalistiska diktaturen 60 000 döda. Enligt de som begriper skall detta vara resultatet av 248 000 000 smittade, eller knappt 18 procent av den kinesiska befolkningen.

Slutsatsen är alltså följande: det flesta av de som smittats av det senaste utbrottet i Kina har alltså överlevt, långt över 99 procent faktiskt. Vill man vara exakt torde det baserat på de presenterade siffrorna vara 99,9758 procent som i princip kan borsta av sig dammet samt resa sig och gå!

För att få lite perspektiv är det givetvis rimligt att fundera på vilka siffror vi talar om. 60 000 är till exempel det ungefärliga invånarantalet på Gotland, den svenska ö som amerikanska överherrar entusiastiskt talar om som ”hangarfartyget i Östersjön”.¹
Det skulle givetvis vara klart kännbart om 60 000 gotlänningar raderades ut på en månad!

Jämförelsen haltar dock betydligt när man betänker att Sverige till skillnad från Kina har en betydligt lägre befolkningsmängd. Enligt SCB var Sveriges befolkningsmängd 2021 precis 10 452 326 personer. Motsvarande för Kina skulle enligt officiella källor vara 1,412 MILJARDER personer.
Om jag nu ska vara cynisk, och det vill jag givetvis, så blir siffran 60 000 döda av det senaste kinesiska utbrottet i det närmaste en musfjärt i universum. Detta givet två mycket självklara faktum, kineser finns det gott om och det är det kinesiska ledargarnityret mycket väl medvetna om.

Ömhudade människor som a-b-s-o-l-u-t i-n-t-e kan tänka sig att resonera så får jag trösta med att säga följande: det går alldeles utmärkt, jag gjorde det precis. Att ni inte vill, kan eller förstår innebär inte att alla andra människor måste vara lika korkade och ignoranta.

Den intressanta frågan i sammanhanget är givetvis varför Kina haft så drakoniska smittskyddsåtgärder så länge. Det mycket enkla svaret är helt enkelt för att man kunnat.
Kina är nämligen, trots västs drömmar om att kapitalism per automatik innebär ”demokratisering” enligt vår modell, fortfarande en stenhård diktatur. Det innebär i korthet att man gör som ledaren säger, åtminstone tills ledaren av någon anledning ändrar sig och kommer med nya påbud.

Det långa svaret är givetvis något mer komplicerat och svårförståeligt. Det kan ju låta märkligt när det kommer från mitt tangentbord, jag betraktas nämligen (felaktigt) som en s.k. ”antivaxxare”², men kinas egenproducerade vaccin verkar vara gravt undermåliga. Dessutom bor drygt halva kinas befolkning i städer, det blir alltså över 700 miljoner människor som trängs ihop på relativt liten yta.
Dessutom, i Kina är sjukvårdstjänster som motsvarar den västerländska standarden mycket dyra och de erbjuds i huvudsak av utländska sjukhus. Standarden på de offentliga sjukhusen varierar och köerna är ofta långa. I jämförelse med svenska förhållanden är den kinesiska sjukvården (minst) sju resor värre.

Det är helt enkelt så att den kinesiska befolkningen inte har någon direkt kvalificerad sjukvård att tala om. I Kina har man valt ekonomisk utveckling istället för välfärd. Det går också att uttrycka det på följande sätt, i Kina struntar de kommunistkapitalistiska överherrarna (och damerna) blankt i befolkningen, den vanliga kinesen är blott och bart en utbytbar bricka i ett sjukt system.

Att en mindre del av Kinas befolkning nu alltså får betala priset för sina överherrars oförmåga att hantera covid-19 är med andra ord inget att förvåna sig över eller vara särskilt rädd för.
Det finns till och med en fördel med den förnyade spridningen. Om Darwins teorier om det naturliga urvalet också fortsatt visar sig hålla streck kommer de nya mutationerna av viruset nämligen bli allt mindre farliga. Det är nämligen de varianter som inte dödar sin värd som överlever bäst: ”Survival of the form that will leave the most copies of itself in successive generations.”³

Med all sannolikhet kommer Kina fortsätta vara en blomstrande kommunistkapitalistisk diktatur i ännu många år!

  1. Eller en jungfru som i vilket ögonblick som helst riskerar att våldtagas av ryssmongoliska horder. Hur det ska gå till när Ryssland åker på däng, eller efter man malts ner till grus, i Ukraina är dock mera oklart.
  2. Jag kallar mig däremot för ”transvaxxare, min bestämda åsikt är att fullt friska människor inte ska behöva medicinera sig.
  3.  Som hr Darwin själv uttryckte saken.