KD är Socialister

KD är Socialister 1

Visserligen är det allom bekant men det tål att upprepas, KD är socialister.

Inte för att deras vänner i det så kallade regeringsunderlaget är något att hänga i julgranen de heller, men partiet förtjänar lite extra uppmärksamhet eftersom de i helgen slösar skattebetalarnas pengar på ett riksting i Helsingborg. Därstädes har partimedlemmarna fattat beslut om något så apart som ”familjepolitik”.

Att politiker ska lägga sig allt möjligt är visserligen något av en naturlag i Sverige. Men just tanken på att man ska ha en ”familjepolitik” är att betrakta som en alldeles särskild avvikelse från det som kan anses vara god ton människor emellan. Det är så man får lust att åka ner till sundets pärla och ta samtliga delegater, alldeles särskilt Ebba, i örat för deras klåfingrighet.

Man kan sammanfatta eländet med att partiet vill utöka föräldraförsäkringen. Partiledare Ebba uttalar följande enligt TT: ”KD har under alla år drivit olika verktyg för att nå målet: mer tid för barnen. Trygga familjer är en vinst för Sverige.”
Vad Ebba avstår från att nämna är givetvis att moderniteten som sådan med sin konsumtionshets och förbenade ytlighet är det som just hindrar oss från att leva ett sunt och riktigt familjeliv.

Ett av Ebba sällan omnämnt faktum är att Sverige har ett av världens högsta skattetryck, förhållandet mellan landets totala skatteintäkter och BNP.
Problemet med det måttet är att BNP räknar kapitalförslitning, alltså värdeminskning till följd av kapitalstockens åldrande, som en inkomst trots att den snarare mäter behovet av extra investeringar för att hålla kapitalet intakt.
Om man istället räknar NNP, nettonationalprodukt, som exkluderar kapitalförslitningen får man ett exaktare värde på skattetrycket.

I det första fallet får man ett värde på drygt 40 procent, i det andra drygt 50 procent. Dessa siffror går visserligen också de att diskutera, men de ligger betydligt högre än vad människor normalt tror att de betalar i skatt!
När man tillfrågar en helt vanlig person på gatan, inte en sosse, kommunist eller miljöphascist som (S)(V)T med osviklig precision brukar få tag på, kommer denna säkerligen (som vilken sosse, kommunist eller miljöphascist som helst) att svara ungefär 30 procent. Anledningen till detta är mycket enkel, kommunalskatten ligger i det häradet och han eller hon (vilket f.ö. är de två kön som faktiskt existerar) tänker inte längre än näsan räcker.

Anledningen till att vi har detta skattetryck är att vi fått för oss att medborgarna, du och jag, inte själv begriper att rätt använda våra pengar. En omfördelning av dessa måste ske genom att att politikerna i god demokratisk ordning ser till att det blir rättvist.
Det är i alla fall hur man beskriver det officiellt. Egentligen är det så att man misstror människor och har en extremt låg tillit till varandra. Det kan också vara så, vilket givetvis är det hemskaste av allt, att alla inte har det lika illa.
Så kan vi inte ha det tycker Ebba och alla andra som vill bestämma över andra människor. Därav märkligheter som familjepolitik.

KD kommer nu arbeta för att förlänga föräldraförsäkringen med 6 månader från dagens 13 månader. Prislappen för ett sådan äventyrlighet beräknas brutto ligga på astronomiska 15 miljarder kronor, en summa som tål att tänkas på!
Kanske är det så att kristdemokraterna på rikstinget i Helsingborg innan mötet en avstickare till Kristiania och förköpte sig på psykedeliska svampar?

Vi måste kunna ställa oss frågan vad människor skulle ta sig till om de slapp betala så erbarmligt mycket pengar i skatt som sedan politiker skulle fördela enligt demokratiska principer?
Ett intressant förhållande som gäller för kvinnor födda i Sverige är att kvinnor med hög inkomst föder fler barn än kvinnor med låg inkomst. Det är ingen struntskillnad heller, kvinnliga höginkomsttagare föder 2,3 barn medans låginkomsttagare föder 0,8 barn.

I detta ligger ett stort problem, en given befolkning behöver ett fruktsamhetstal¹ på 2,1 för att ersätta sig själv. 2022 var det summerade fruktsamhetstalet nära det lägst observerade, 1,52 per kvinna.
Trots detta tror alltså KD att en förlängd föräldraförsäkring, kostnad 15 miljarder kronor, är en helt rimlig politik. Istället borde lösningen ligga i att fler kvinnor fick mer mera egna pengar att bestämma över, det vill säga mycket lägre skatter.
Om inte KD är definitionen av erbarmligt sosseri så vet jag inte vad som skulle kunna vara det?!

  1. Mått som visar hur många barn som föds i förhållande till antal kvinnor i fertil ålder, det vill säga oftast 15-49 år. Detta mått blir det summerade fruktsamhetstalet. Vid beräkning av antalet födslar på 1000 kvinnor i en viss åldersgrupp får man istället det ålderspecifika fruktsamhetstalet.