Kampen Mot Samtidens Dumhet

Kampen Mot Samtidens Dumhet 1

Kampen mot samtidens dumhet går oförtrutet vidare!

Låt mig därför i oförändrat skick presentera en insändare i Hallandsposten nätupplaga den 29 mars 2023.

”Replik. Apropå artikeln ”Vänsterpartiet: Låt kollektivtrafik bli gratis”, 18/3.

Beträffande artikeln ovan anser jag att förslaget är riktigt bra. Vill tillägga ytterligare en aspekt på fördelen:

Miljön! Om fler åker kollektivt kommer detta att få en positiv effekt på miljön det vill säga i form av mindre utsläpp med mera. Dessutom ser jag en potential att allt fler skulle välja kollektiv trafik. I dag körs väldigt många bussar näst intill tomma vilket innebär ett oerhört slöseri.

Jag anser att kollektivtrafik generellt skall vara gratis, det vill säga även tågtrafik. I ett första skede skulle man kunna gynna äldre från en 65 år och uppåt. Fördel: en stor del av denna grupp är inte så tekniskt bevandrade, med andra ord enkelt att åka kollektivt då ingen teknik behövs. Kommer med största sannolikhet att öka åkandet bland äldre.

Det är dags att vi tar klimatfrågan på ”riktigt allvar”. Det vill säga gratis kollektivtrafik till alla skulle minska det egna bilåkandet avsevärt.

Dennis Hallberg”

Jag kan med visshet anta att Dennis Hallberg knappast är en frekvent läsare av min nätpublikation och att han definitivt inte läst mitt inlägg från den 27/3 i ämnet.
Lika bra är väl det eftersom han sannolikt skulle drabbats av andnöd, akut blodstörtning och kanske till och med känt sig gravt kränkt. Att utmana gravt vänsterblivnas snäva perspektiv på ett sådant flagrant sätt går nämligen inte för sig i dagens debattklimat.

Vad vi kan konstatera är att Dennis Hallberg lider av samma problem som alla andra i hans intellektuellt utmanade position.
Han begriper helt enkelt inte att den i offentlig regi bedrivna kollektivtrafiken är förknippade med högst verkliga kostnader.

Som jag (lite halvspydigt) konstaterade i min förra text om halländska kollektivtrafiken:
”Problemet är som sagt bara en ytte-pytte-liten detalj. Den där rackarns kollektivtrafiken är förenad med icke obetydliga kostnader och går icke på några villkors vis att göra gratis för det stora flertalet av dess användare.
I Halland är det fråga om dryga miljarden, och pengarna skall obönhörligen in. Om så inte skulle vara fallet har vi nämligen inga bussar och tåg att åka i, inga förare som kör, ingen biodiesel (som tydligen fryser fast vid -16 grader så att det ändå inte går att köra) och ingen kräm i elledningarna ovanför tågspåren.
Vi har ingen verkstadspersonal att underhålla fordonsflottan med, inget folk som kan byta ut busskurer som slagits i spillror av samhällets olycksbarn och inga snusförnuftiga informatörer som stammande ska försöka förklara varför Hallandstrafikens mobilapplikation inte kan meddela att all trafik ligger nere (bland annat när det är så kallt att biodieseln fryser fast).”

I sin insändare gör sig dessutom Dennis Hallberg, i sin önskan att vara en synnerligen god och politiskt korrekt samhällsmedborgare, skyldig till flagrant diskriminering av alla över 65 år.
Eller vad säger ni om att ”en stor del av denna grupp är inte så tekniskt bevandrade, med andra ord enkelt att åka kollektivt då ingen teknik behövs”?¹

Så går det när vänsterblivna ska till att rädda världen, i sin iver att göra rätt blir det allt som oftast helt fel! Om det inte vore för att konsekvenserna blir så dåliga skulle man kunna skratta åt eländet.
Eftersom resten av oss dagligen tvingas leva med vänsterblivenhetens tarvligheter, och våra barn och deras barn sannolikt kommer få det etter värre, är det allas vår plikt att ta upp kampen mot samtidens dumhet!

  1. Dennis Lundberg har nog inte funderat över Hallandstrafikens mobilapplikation som inte ens kan hantera att meddela när kollektivtrafiken av olika anledningar ställs in.