Kampen mot Bidragsbrottslingar

Kampen mot Bidragsbrottslingar 1

Kampen mot bidragsbrottslingar går vidare.

Riskdagsmannen och tidigare kommunalrådet Oliver Rosengren (M) skriver på Expressen Debatt att ”Nu skärper vi regelverket, höjer straffen för bidragsbrott och inför ett bidragstak”.
Låt oss därför titta på förslagen som han framför.

Utbetalningsmyndighet.
Det är självklart ingen rimlig lösning på byråkratiska problem att tillskapa ytterligare en myndighet, det enda vi åstadkommer är ännu mera svårgenomtränglig och dyr byråkrati.
Det finns förövrigt ingenting som säger att en Utbetalningsmyndighet inte blir lika korrumperad och aktivistisk som de myndigheter som idag misslyckas med att rätt betala ut våra skattepengar. Oliver Rosengren har sannolikt ingen, eller åtminstone väldigt låg förståelse, för att vilken myndighet som helst inte blir bättre än den tidsanda som den verkar i.
En särskild Utbetalningsmyndighet är dessutom ett på tok för kraftfullt verktyg i händerna på politiker som är ännu mera repressiva än våra nuvarande stjärnor.

Bidragskonto
Det är självklart ingen rimlig lösning att människor som är i behov av andras stöd ska registreras centralt. Ett skattekonto, som Oliver jämför med, är illa nog.
Åter igen, vad händer om statsmakten blir ytterligare repressiv, tänk exempelvis tanken på Socialdemokrater och MiljöPhascister (eller Moderater för den delen) som kan använda systemet för att få röstberättigade att välja rätt?
Ett särskilt Bidragskonto är också sårbart för IT-attacker och ytterligare en registreringsmöjlighet för statsmakten. Tänk om presumtiva arbetsgivare har det som urvalskriterium? Bidragskonto är ett orimligt sätt att övervaka medborgarna.

Anmälningsplikt
Är ett rimligt krav att ställa på den enskilda individen som uppbär stöd från allmänna medel. Det borde i själva verket vara infört för länge sedan.
Det är givetvis kommunernas syltryggs- och aktivistmentalitet som hindrat dem från att kräva denna möjlighet tidigare. Denna mentalitet kommer sig av den sorgliga verkligheten i Sverige där kommunerna sitter fast i statens grepp med olika former av bidrag och regler uppifrån. Förhållandet borde givetvis vara det omvända, att kommunerna höll staten i ett stadigt punggrepp.

Folkräkning
Det är självklart ingen rimlig lösning att jag ska behöva lida av politiska och byråkratiska misslyckanden, en Folkräkning är sålunda utesluten.
Det är slappt, fantasilöst och förtryckande (det vill säga ur rikspolitisk synpunkt helt utmärkt) att låta hederliga människor behöva underkasta sig statsmaktens registrering på ytterligare ett sätt när det är ett relativt fåtal som missköter sig.
I själva verket är det så, vilket Oliver och hans kollegor givetvis är medvetna om, att verktygen för kontroll redan är på plats. Det är bara att pausa utbetalningarna under låt oss säga 3 månader och låta folk höra av sig efterhand som pengarna slutar trilla in. Det blir ett visst merarbete under en kortare tidsperiod men hederligt folk slipper beröras.

Straffskärpning
Är ett rimligt krav att ställa från skattekollektivet som betalar kalaset. Bäst vore givetvis om man också kunde minska kostnaden för fängelseplatser i konungariket Sverige samt lättare dömas till förlorat PUT och medborgarskap med påföljande utvisning.
Det är självklart så att varje försnillad krona ska återbetalas med ränta, fuskarna ska jagas med blåslampa till världens ände.

En mycket rimlig åtgärd som jag själv kan tänka mig i sammanhanget är tjänstemannaansvar, det vill säga att byråkrater på kommunala, regionala och statliga befattningar faktiskt har ett ansvar för vad de gör i tjänsten. Det kan nämligen inte alls uteslutas att det vilar ett stort ansvar på dem för den uppkomna situationen.
Bäst av allt vore emellertid Klassiskt Liberala Partiets lösning, att sociala förmåner och välfärdssystem lyfts över till det civila samhället. Då finns inga skattepengar att fuska bort!

Jag ska väl kanske också passa på att klargöra för er som tycker att det ringer en liten klocka på namnet Oliver Rosengren (M)! Det är samma ”man” som under det att dödsmördarpandemin rasade som värst kom med det lysande förslaget om en särskild vårdavgift för svenskar som inte vaccinerar sig.
Om inte annat säger det oss att han är en politiker som bör hållas i kort koppel, helst av allt bör han och alla hans riskdagskollegor snarast möjligt befrias från ansvaret att leda landet genom förfelade beslut som kraftigt inskränker våra redan hårt beskurna friheter!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!