Julklappar!

Julklappar! 1

Hade jag haft möjlighet skulle jag delat ut julklappar till er!

Den första skulle bli en avreglerad energimarknad så att nya kärnkraftverk kunde uppföras.Statens ansvar ska vara att samordna marknadens aktörer så att alla Sveriges kommuner hade tillgång till en stabil elförsörjning.
Det säger nämligen sig själv att en av de absolut viktigaste faktorerna för industriell och ekonomisk tillväxt är säker och stabil elförsörjning.
I ett klassiskt liberalt Sverige gäller det först och främst att säkerställa svenskarnas tillgång med god marginal. Därefter kan vi börja fundera på att sälja till andra.
Självklart får kommuner som inte vill ha tillgång till ren, stabil och säker kärnkraft bestämma det själv.

Min andra julklapp är ett omedelbart Swexit.
Även om ursprunget till EU, kol och stålunionen, är en vacker tanke så har projektet svällt över alla rimlighetens gränser. Dessutom har det visat sig notorisk svårt att skapa varaktig och hållbar fred enbart genom handel och kapitalism, Ryssland och Kina är två utmärkta exempel på det.
Ingen vågar väl heller tänka sig tanken med ett Ryssland i EU, eller hur?

Ett stort problem med EU är den likformighet som projektet kräver. Gnissel uppstår när det visar sig att inte alla tycker och tänker likadant, det är för övrigt också vad man kan förvänta sig.
Vi i Sverige har ingen varken skyldighet eller ork att bråka med kontinentaleuropa om stort och smått. Bättre är att plocka russinen ur kakan och förhandla om det vi är nödda och tvungna.
Dessutom, och detta vet alla fast ingen riktigt vågar säga det, svenska politiker är erbarmliga syltryggar redo att implementera snart sagt alla lagar och direktiv som Bryssel lyckas spotta ur sig.

Den tredje julklappen är fortsatt alliansfrihet, Sverige ska inte ge sig i lag med Nato!
Däremot måste vi skaffa oss en långsiktig och hållbar försvarsstrategi i akt och mening att värna vårt land. Förutom att det kräver en stark konventionell förmåga måste vi, även om jag ryser vid tanken, plocka upp en framtida kärnvapenkapacitet på förhandlingsbordet.
Det får vara slut med dravlet nu en gång för alla. Som bekant ligger vi där vi ligger utan några möjligheter att flytta på oss, det måste vara den grundläggande och mest rimliga utgångspunkten för alla diskussioner.
När vi väl konstaterat detta faktum måste slutsatserna rörande vår egen förmåga dras. Målsättningen skall i varje givet ögonblick vara att på svensk mark står bara den svenska krigsmakten och ingen annan.

En fjärde julklapp blir att beskära riksdagen på makt. I Sverige ska vi inte ha heltidspolitiker på riksplanet heller. Riksdagen för samlas ett par gånger om året året för att fatta beslut i gemensamma frågor. Resten av tiden kan politikerna ägna sig åt vettigare saker som att förtjäna sitt eget uppehälle och inte ligga oss skattebetalare till last.
Som tur är kommer detta nästan per automatik leda till att vi medborgare får ta ett större ansvar. Men bäst av allt är att kommunerna kommer få mer makt och möjlighet att hålla staten i ett stadigt grepp istället för tvärtom.

Det femte paketet är en total översyn av myndighetssverige. Jag vill anställa en formidabel utrensning i den rika vegetationen av aktivistiska byråkrater. Med det följer en total omläggning av Sveriges migrationspolitik, mitt förslag är helt enkelt att varje kommun får bestämma själv.
Min princip är givetvis helt klar, integrationsresistens och bidragsberoende ska leda till att man inte är önskvärd.
Åtminstone bör miniminivån vara att den som inte vill betala ska slippa. De som vill betala och ta konsekvenserna ska givetvis få göra det. Sannolikt kommer utfallet av en sådan politik bli intressant att studera!

Så, nu har ni fått minas klappar! Glöm nu inte att rätt sopsortera omslagspapper och kartonger.
Jag önskar er med detta en riktigt god jul!