Joar Forssells Studie(o)vanor

Joar Forssells Studie(o)vanor 1
Joar Forsell.
Bild: Riksdagen

Det är allom bekant att pseudoLiberalerna, vanligen enbart omnämnda som Liberalerna, hänger på fallrepet inför riksdagsvalet 2022.

Det är med andra ord inte förvånande att deras riksdagsledamöter ser till att säkra upp nya karriärmöjligheter. Särskilt en utmärker sig helt klart i mängden av anonyma hen som utgör det bästa av vad partiet kan skaka fram till vår högsta politiska församling.

Det är Joar Forssell, 28 år gammal och besittare av ett av partiets Stockholmsmandat.
Inte nog med han är ordinarie riksdagsledamot och ledamot i Utrikesutskottet, karln läser dessutom på heltid för att i framtiden kunna undervisa i samhällskunskap på gymnasienivå!

För sakens skull kan vi börja med att konstatera att det inte finns något förbud för riksdagsledamöter att sysselsätta sig av hjärtans lust vid sidan av riksdagsuppdraget.
Det är för övrigt ett faktum jag kommer försöka dra nytta av vid en eventuell framtida karriär därstädes. Minst några veckor per år, företrädesvis under parlamentets sommaruppehåll, ska jag försöka jobba på riktigt ute i verkligheten. Annars kan man tänka att den väsentliga markkontakten blir för dålig.

Men att som Joar Forssell vara riksdagsledamot, sitta i utrikesutskottet och på heltid studera till gymnasielärare väcker en hel del frågor.

Forsell menar att han tidigare studerat sociologi och samhällsvetenskap, alltså är han väl förbered.
Det ska alltså inte vara några problem att han förra hösten hystade in 30 högskolepoäng, vilket motsvarar heltidsstudier. Under våren var tydligen det politiska livet mer turbulent och endast 17,5 högskolepoäng hanns med.

Riktigt avslöjande blir det dock när han ska besvara Aftonbladets fråga om vad hans väljare får ut av att han studerar heltid.
”– Det har inte inneburit studier på heltid. Jag har tagit poäng motsvarande heltidsstudier, men det har krävt mycket få timmar, därför är det missvisande.”

Av detta kan man spekulera i följande.
Antingen har den gode Forssell rent eminenta förkunskaper, gratis till att han lyckats pricka så rätt!
Eller så är nivån på kurserna så pass lågt ställda att man sköta dem trots ett heltidsuppdrag som riksdagshen för pseudoLiberalerna.
Alternativt kan det också vara en lyckosam kombination av båda dessa möjligheter. Det sista alternativet, ehuru frestande att överväga, men knappast aktuellt, är att Joar Forssell är en intellektuell stormästare med oerhörd arbetskapacitet.

Johan Pehrson, ännu så länge gruppledare för pseudoLiberalerna, säger att man inte har några synpunkter utöver att ledamöterna fullgör sitt riksdagsuppdrag med full kraft. Utöver det har han inga synpunkter, heltidsstudier strider inte mot partiets riktlinjer.
”Joar Forssell har under pandemin fullföljt sitt uppdrag med stor närvaro.”

Man bör då notera följande. Politikerna i vår riksdag har framstått som om möjligt ännu yrare höns än vanligt under dessa dödsmördarpandemiska tider.
Man förstår givetvis varför det ligger till på det sättet när heltidsstudier på universitetsnivå utförs vid sidan av uppdraget.

För Joar Forssell som är en ung och rask gosse på blott 28 år är det givetvis en eminent lösning att finansiera sina studier via riksdagslönen. För skattebetalarna skulle sannolikt ett studielån vara att föredra eftersom det inte är lika dyrt.
Men att göra det som är bäst för ur ett ekonomiskt perspektiv för skattebetalare och valboskap har sannolikt aldrig föresvävat den gode Joar.

Jag skulle givetvis vara glad om vi slapp företrädas av vilken pseudoLiberal det än vara månde i riksdagen, alldeles särskilt i utrikesutskottet som är i särskilt behov av mer nationalistiskt lagda ledamöter. Men man kan undra vad de stockholmare som röstat fram Joar Forssell tycker om hans studieflit.
Samt, givetvis, om universitetsstudier som håller så låg nivå att de utmärkt går att kombinera med ett heltidsuppdrag i riksdagen.

Många frågor blir det. Få svar får vi.
En sak kan vi faktiskt göra åt just detta problem. I 2022 års riksdagsval kan vi med gemensamma krafter rösta pseudoLiberalerna dit där pepparn växer.
Då kan Joar i lugn och ro återuppta sina studier och kanske, även om jag håller det för otroligt, bli en kompetent gymnasielärare.
Som riksdagsledamot anser jag honom suboptimal.