Intet är Nytt under Solen

Intet är Nytt under Solen 1
Attacken mot en homosexbar i Oslo bevisar att intet är nytt under solen.

I svensk statskontrollerad nyhetsrapportering omnämns exempelvis attentatsmannen som varandes norsk medborgare. Vilket stämmer i sak men utelämnar väsentliga uppgifter om honom, som att han är kurd och bekännare av den islamska tron. Norsk statskontrollerad media var i det fallet mer ärliga i sin rapportering om mannens ursprung.

Vidare är det ett faktum att han var välkänd för rättsvårdande myndigheter. Eller som det heter på vanlig svenska: en tickande bomb. Åtminstone tidvis skall han enligt sin advokat i ett eller annat rättsfall varit tungt medicinerad. Den norska säkerhetspolisen ska relativt nyligen haft ett ”samtal” med honom. Han har haft kontakt med islamistiska potentater och så vidare.

Jonas Gardell, jourhavande svensk riksbög, har också skrivit ihop en förvirrad text i kvällsblaskan Expressen där attentatet sammankopplas med USA:s högsta domstols beslut att lägga besluten om aborter där de hör hemma, nämligen så nära medborgarna som möjligt på delstatsnivå.
Vilket givetvis är en väl långtgående slutsats även om det som Gardell säger ligger i tangentens riktning att högsta domstolen i USA även låter delstaterna besluta om huruvida homosexualitet och samkönade äktenskap ska vara möjligt.

Att muhammedanen i Oslo och USA:s högsta domstol så att säga skulle ligga på samma våglängd är dock uteslutet.
Muhammedanen i Oslo drivs sannolikt av ett hat mot vad han uppfattar som en dekadent och oren västvärld. Majoriteten av USA:s högsta domstol drivs av en vilja att rätt tolka sitt lands konstitution, och där står noll och intet om varken aborter, samkönade äktenskap eller homosexualitet.

I det första fallet är det sålunda ett hat mot västerlandet som tagit emot honom och låtit honom växa upp under relativt trygga förhållanden.
I det andra fallet en kärlek till västerlandet, framför allt USA, och en genuin vilja att genomföra den subsidiaritetsprincip som USA bygger på. Det är dock oklart huruvida det är möjligt att få vänsterblivna som Jonas Gardell att förstå den distinktionen, jag tror inte det.

Intet nytt under solen är heller att Norges statsminister Jonas Gahr Støre under en minnesgudstjänst uttalat till landets muslimer ”att vi står eniga”.
Härtill är han väl nödd och tvungen, karln. Men annars kan vän av ordning, vilket då skulle vara undertecknad, tycka att det vore på sin plats att den delen av Norges muslimer som inte aktivt önskar skjuta ihjäl bögar borde uttala sin solidaritet med det norska samhället.

I ett land av klassiskt liberal modell skulle sannolikt dylika våldsdåd med alla dess olika varianter, exempelvis slakt av oskyldiga medelst lastbil på Stockholms paradgator, lysa med sin frånvaro.
Vår samhällsmodell går nämligen ut på att staten på aggressivast möjliga sätt lämnar medborgaren ifred. Däremot ser vi till att bevaka landets gränser och avstår aktivt från att locka hit människor med en avvikande kultursyn.

Det senare genom att montera ned välfärdsstaten, detta innebär att de inte har några incitament att förflytta sig genom världen och hela Europa för att leva i relativ fattigdom i vårt bistra klimat. Klassiskt Liberala Partiet är också redo att på allvar öppna diskussionen om dödsstraffets återinförande. Det kan vara lämpligt i sådana här fall när eld oprovocerat öppnas mot fredligt folk som uppenbarligen inte gör en fluga förnär.

Självklart ska den som vill, hetero, homo som transa få beväpna sig för självskydd. Kriminaldårar däremot ska få mer kännbara svårigheter än att rättsvårdande myndigheter regelbundet ”för samtal” med dem. Självklart kommer en av våra viktigaste åtgärder vara att bedriva en mycket aktiv repatrieringspolitik.

Under tiden som vi försmäktar under nuvarande socialistiska ökenvandring kommer dock dessa meningslösa våldsdåd att pågå. Det vore klädsamt om påstått moderata muselmanska krafter insåg att de borde ta tag i saken, varken de norska eller svenska statsmakterna verkar bry sig något särskilt om problemet.
Om det nu finns moderata muselmaner, jag misstänker att så inte är fallet. Det vore onekligen något nytt under solen om dessa kom fram ur sina gömslen!