Inte grationen

Inte grationen 1

Integrationsfrågan, eller inte gration-frågan, verkar vara ett outtömligt diskussionsämne!

I min egen hemstad Halmstad har vi tydligen inte som på andra ställen problem med att förskolepersonalen talar knapphändig svenska. I andra kommuner måste personalen genomgå språktester innan de anställs, alternativt funderar man allvarligt på att erbjuda svenskundervisning på arbetstid.

Att folk måste genomgå språktester är givetvis bra ur ett perspektiv eftersom man försöker vara någorlunda förutseende, men dåligt ur många andra perspektiv. Bland annat är det ett gravt underbetyg åt det utbildningssystem som släppt igenom dem.
Språkutbildning på arbetstid är det totala misslyckandet. HR-fantomerna som anställt dem borde få se sig om efter nya jobb!

I Halmstad har man istället bestämt sig för att försöka införa obligatorisk språkförskola på 15 timmar i veckan från 3 års ålder! Området där läget anses mest akut är givetvis Andersberg…
Smaka på den varianten, eländiga skatteslavar!

Argumentet för språkförskolan som ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Lovisa Aldrin (L), har att komma med i Hallandsposten går inte heller av för hackor.

”Möter man inte svenskan på förskolan eller i sitt hem så blir det en chock för barnen när de börjar skolan, säger Lovisa Aldrin”

Där har vi en politiker som både kapitulerat inför den hopplösa inte gration-frågan och med en dåres envishet håller fast vid att lagstiftning och ickeorganiska lösningar är svaret på problemen!

Hon erkänner rakt upp och ner, utan att darra på manschetten, att barn födda i Sverige inte har tillräckliga språkkunskaper ens för att klara av första klass.

Vi måste ställa oss frågan vad detta kan bero på?

Beror det på att bidragsmigranterna inte erbjuds tillräckligt stöd från staten och skattebetalarnas sida när de kommer till Sverige? Att vi tvingar dem att slita för slavlöner så att de därmed inte kan tillgodogöra varken sig själva eller barnen ett språk?

Saknas det välmenande byråkrater och frivilliga krafter som kan hantera problematiken och slussa dessa arma själar rätt?
De frivilliga är kanske för upptagna med att i första hand rädda klimatet?

Eller är det så, hemska tanke, att föräldrarna till barnen som inte möter svenskan ”i sitt hem” fullständigt struntar i vilket och tycker att det fungerar bra utan att lära sig språket?
Vilket inte är helt otroligt på exempelvis Andersberg där man ändå är omgiven av sitt eget språk samt det som påstås vara den egna kulturen, Som för övrigt mest verkar gå ut på att inte på några villkors vis låta sig integreras i den svenska.

Kan det till och med vara så, ännu hemskare tanke, att Sverige varit något överambitiösa i sin iver att ta emot folk att vi helt enkelt tappat greppet?

Inte om man är ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Halmstad och pseudoLiberal. Istället påstår hon ”att de jobbar för att svenskan ska vara aktivt på förskolorna.”
Vilket får sägas vara ett synnerligen märkligt uttalande från en politiker i Sverige.

Visserligen var Halland danskt nästan hela tiden mellan år 1000 till 1645, sålunda är den nuvarande svenska överhögheten en historisk parentes. Men det innebär väl inte att de måste jobba ”för att svenskan ska vara aktivt på förskolorna”?

Det är bara ytterligare ett bevis för att bidragsmigranterna är för många, att samhällets knapra resurser tänjs till bristningsgränsen, att politikerna inte vet vad de ska ta sig till och att de kulturella skillnaderna mellan oss och dem är för stora för att överbryggas.

Det är med andra ord ett misslyckande av katastrofala proportioner.
Det kommer bli ett grannlaga arbete att rådda i detta efter valet 2022. Vi får helt enkelt kavla upp ärmarna och hjälpas åt!