(In)stabil Demokrati

(In)stabil Demokrati 1

Det sägs allmänt att en av demokratins grundpelare är stabiliteten och förutsägbarheten.

Man kan påstå att stabilitet och förutsägbarhet är trevligt för medborgare. Det är åtminstone bättre än att ett gäller ena dagen för att den andra bytas ut mot något annat. Vi kan lägga till att ännu finns ingen Hemlig Värdegrundspolis som kommer och bankar på dörren i arla morgonstund.
Men det lär bara vara en tidsfråga innan de som inte begriper hur man verkar tillräckligt indoktrinerad för att inte hamna i denna hemliga polis klor bittert ångrar att de inte läst på bättre!

När det gäller stabilitet och förutsägbarhet kan lokalpolitiken i Halmstad tjäna som ett varnande exempel.

Moderaterna i staden utreder fusk på ett årsmöte och Sverigedemokraterna kallar varandra könsord och splittras på två olika listor. Men priset tar ändå Vänsterpartiet med att avbryta sin partistämma för att ett anonymt e-brev pekar ut någon för påstått våld och övergrepp.

Två saker är extra besvärande i det sista fallet. För det första att mötet officiellt avbryts på grund av påstått tekniska problem. För det andra att den utpekade stackaren får exakt noll och intet stöd av partiledningen. Allt i gammal god Sovjet-kommunistisk anda. Personen är nog glad över det faktum att modern genus- och anusteori inte föreskriver omedelbar deportation till Gulagarkipelagen.

Sverigedemokraterna har dock inte några svårigheter med brottslighet. En polis som nyligen dömts för tjänstefel hamnar så pass högt på deras lista att han med stor sannolikhet kommer in i kommunalfullmäktige vid nästa val.

Nu kan kanske vän av ordning lite försynt framföra invändningen att jag som företrädare för Sveriges enda förnuftiga politiska parti rimligen inte ska lägga mig vad socialister, vänsterister och annat mörkerfolk har för sig.
Där vill jag påstå att vän av ordning har fel.

Som pedagogiska exempel på hur rutten demokrati kan vara är dessa saker utmärkt att diskutera.

Man ska nämligen hålla i minnet att personerna som bråkar så stickorna yr med stor sannolikhet kommer bestämma över kommunens framtid efter valet.
Frågan som man måste ställa sig är om det känns betryggande och stabilt? Jag tycker inte det!

Partier som splittras och där man kallar varandra könsord vill jag inte anförtro en enda skattekrona. Partier som fuskar på sina årsmöten vill jag inte heller anförtro en enda skattekrona.
Partier som ljuger om tekniska problem och tror på anonyma e-brev går samma väg.

Några synpunkter på polisen som dömts för tjänstefel har jag inte. Honom får Sverigedemokraternas väljare fälla sin dom över.

Men för att det ska bli lite ordning och reda i lokalpolitiken i Halmstad så konstaterar jag ödmjukt att undertecknad nog får kandidera även där.
Om inte annat borde hotet av att ha mig i talarstolen få de andra partierna att skärpa till sig!
Det är för övrigt beklämmande att man ska behöva be synbarligen vuxna människor att lugna ner sig. Som boendes i Halmstad skäms jag ögonen ur mig när jag läser om ert barnsliga käbbel!