Ingen är en ensam ö…

Ingen är en ensam ö... 1
Som bekant har de flesta restriktionerna för det förevarande dödsmördarviruset nu avslutats.

Som väntat festar hedonister och annat löst folk loss en masse. Något som också är förväntat är att jourhavande viktigpettrar firar triumfer med att förklara hur alla ska bete sig.

Hallands helt egna konstnärskuf, Peter Wahlbeck, förklarade i GP att han inte ville vaccinera sig eller redovisa sina vårdval. Enligt svensk lag är det självklart att han slipper.
Någon som inte tycker om detta är ledarredaktören för Hallandsposten, Mattias Karlsson. Han konstaterar istället ödesmättat att ”Pandemin visar att ingen människa är en ensam ö”.

Mattias Karlsson fortsätter med att han förutsätter att ovaccinerade följer myndigheternas råd och inte festar loss ute när det är lönehelg, eller sätter sig i en fullsatt biosalong.

Han avslutar texten med att mer eller mindre lysa Peter Wahlbeck fredlös!
”Med stor frihet för Peter Wahlbeck följer också ett stort ansvar. Det är dags att ta det, du ovaccinerad.”

Statsviruschefen själv, Anders Tegnell, är betydligt mindre kolerisk än den vår lokala ledarredaktör. Han säger på en av journalister välbesökt presskonferens, där han förövrigt gör en så kallad ”high-five” med en journalist att: ”Det finns en risk att smittan går upp, men antagligen inte så mycket.”

För Mattias Karlsson är saken givetvis mycket enkel. Han känner att han utifrån sitt uppdrag som ledarredaktör i Hallandsposten har ett mission att fostra folket som inte begriper något själva. Det är en vanlig biverkning av att hela sitt liv varit folkpartist. Eller som jag föredrar att kalla det, pseudoLiberal.

Statsviruschef Tegnell har ett lite svårare uppdrag. Nämligen att balansera olika politiska och byråkratiska viljor, allokera nödvändiga resurser och, mer än något annat, undvika panik.

Till skillnad från redaktör Karlsson har han dessutom en utbildning och erfarenhet som gör att han är bättre skickad att begripa vad han talar om. Och ska vi nu vara helt ärliga, även om det i detta fallet smärtar mig djupt att vara det, har den svenska modellen med få undantag fungerat väl.

Saken är nämligen den att de som inte tillhört någon riskgrupp klarat sig bra. Att ha varit utsatt för kommunal äldreomsorg har däremot varit dåligt och vår anorektiska sjukvård har gått på knäna.
Men det beror i grund och botten på att äldrevården är uselt organiserad och sjukvården inte klarar av sitt så kallade kärnuppdrag, nämligen sjukvård.

Vad Mattias Karlsson nu ger uttryck för är det som godhetsknarkande värdegrundsonanister brukar sysselsätta sig med. Nämligen att växla in sitt förmenta godhetskapital.
Han och många andra lever nämligen att genom sina handlingar, eller frånvaro av handlingar, kunna visa upp vilka ansvarstagande och vuxna människor de är.
Speciellt gott känns det för dem om de kan växla in det lidande de känt mot andras ofrihet. I Mattias fall att sitta i fullsatta biosalonger och supa bort lönen på krogen.

Mattis och hans gelikar är nog dessutom lätt besvikna över det faktum att civilisationens undergång ännu en gång är uppskjuten på obestämd tid. Det är liksom själva f*n att vi överlever trots att klimatet havererar och rasande viruspandemier!

Då gäller det att piska lite extra för att få folk att förstå hur allvarligt läget egentligen är, trots att dödsmördarviruset har visat sig extremt svårt att både smittas och dö av.

Själv kommer jag också i fortsättningen undvika onödiga sociala interaktioner. Till sådana räknar jag i princip allt som inte kan växlas in i reda pengar, undantaget mina närmaste släktingar som jag får stå ut med av rent principiella skäl.

Jag kommer också fortsättningsvis utgå från att vuxna människor begriper att inte på pin kiv utsätta andra människor för allvarlig smitta som kan leda till döden.
Att som Mattias Karlsson på Hallandsposten skriva folk på näsan och vara allmänt mästrande ska jag också fortsättningsvis undvika att göra!