Hurra!

Hurra! 1

Idag kan även skattepliktige herr Jönsson ropa HURRA! Alla covid-restriktioner lyfts nu från hans tunna axlar!

Det innebär först och främst att jag slipper bära munskydd i min dagliga kontakt med folk som söker min professionella hjälp. Så har det nämligen varit inom de privata delarna av svensk hälso och sjukvård de senaste året att munskydd varit ett oomkullrunkeligt krav.

Om sedan munskyddet har hjälp är en helt annan sak. Jag tillåter mig att tvivla på den saken. För ett alldeles kort tag sedan diagnostiserades jag själv med det fruktade viruset, dock utan att bli värre sjuk än en helt vanlig mansförkylning.

Sent in i dödsmördarpandemin med andra ord när det stora flertalet var vederbörligen besprutade och klara. Några säkra och hållbara bevis för att det verkligen var det fruktade viruset som gav utslag kan jag inte heller ha. Min skepticism och tvivel har så att säga växt under pandemins fortgång.

Det finns givetvis en stor nackdel med att slippa munskyddets bördor. Jag kan inte längre fuska med lössnus på jobbet. Inom min profession kan man inte se ut som vilken dräng som helst!

Annars har det mesta återgått till det normala sedan tidigare. Tågen som jag dagligen använder för min pendling är numera relativt fullpackade. För en socialt apart typ som ogillar närkontakt med kreti och pleti utgör det givetvis ett stort problem.
Synbarligen har inte SJ fått ordning på sina system och helt enkelt, på obestämd tid, dragit in det morgontåg jag skulle föredra att ta. Kanske har viruset drabbat deras datorer?

Dessutom glunkas det om någon ny lömsk variant som smittar bättre än de föregående. Man kan undra om de någon gång kommer tröttna på hela saken? Tyvärr tror jag inte det…

Saken är nämligen helt enkelt sådan att den politiker som låter en bra kris gå dem ur händerna finns inte. Finns det inge kris från början är de snara att skapa den, oftast genom att klanta till det storligen.

När det gäller dödsmördarpandemin går det att konstatera en viktig sak. Vänstern har varit snar att flytta fram sina positioner genom att bekriga den självständigt tänkande delen av befolkningen med halvsanningar och lögner.
Det är numera att betrakta som fullt normalt att alla och envar, och då menar jag verkligen alla och envar, som frångår det offentligt godkända narrativet är att betrakta som extremhöger och konspirationsteoretiker.

Vilket är en skrämmande utveckling i det som påstås vara västerländska liberala demokratier. Så mycket har man förlorat tilltron till människors förmåga att tänka och tycka själv att den som inte lyder och är lycklig måste stämplas som systemhotande. Detta är alltså i ett system som i övrigt säger sig stå för mångfald, tankefrihet och yttrandefrihet.

Om ni inte tror på mig rekommenderar jag er att försöka ”problematisera”, för att använda ett uttryck som vänstern gillar, olika saker.

För dödsmördarpandemin kan man exempelvis påstå att vissa inte behöver vaccinera sig av en mängd olika skäl. Du lär snabbt få reda på vilka som är redo älska, glömma och förlåta. Samt vilka som inte är det.

Försök samma ansats på kriget i Ukraina. Exempelvis att man kan vara solidarisk med det såväl det Ukrainska som det Ryska folket utan att omfamna de respektive ledarna med någon kärlek. Då spricker omgående topplocket hos många av medmänniskorna.
Det ska vara enkelt och svartvitt i vänsteristernas värld.

Själv konstaterar jag att vi denna gång kom ut från viruseländet med viss nöd. I Sverige till och med lättare än i många andra länder.
Därför finns det nu all anledning i världen att hålla vakt mot statsmakten och deras vilja att lägga sig i vårt liv.

Till nästa gång, vilket nästan säkert kommer även om vi inte vet när, har man nämligen dragit en del viktiga lärdomar. Exempelvis att folk gillar hårda tag och nog välkomnar hårdare nedstängningar. Detta samspelar tyvärr mycket bra med politikernas vilja att visa handlingskraft.
Dessutom ligger systemen för att bevisa sin hälsostatus som godkänd klara att köra igång. Tills nästa gång kommer de sannolikt finslipas.

Dessutom, man har nu svart på vitt vilka som är godkända som lydiga medborgare. Det vill säga de som gladeligen vaccinerat sig vare sig det var nödvändigt eller inte.
Kommer man låta en sådan guldgruva ligga obearbetad?

Men i dag, bara för idag, kommer jag vara glad över att slippa mundbindan, som danskarna säger, på jobbet. Redan i morgon lördag blir jag motvalls kärring igen!