Hur hanterar man skurkstater?

Hur hanterar man skurkstater? 1

Vitryssland, tvingar ned ett passagerarflygplan för att få tag på en oppositionell. Det väcker onekligen frågan om hur man ska hantera skurkstater som gör precis som de behagar?

Man kan börja med att ställa sig frågan om att definiera en skurkstat. De flesta av oss kan kanske gå med på att vi i Europa har åtminstone en, nämligen Vitryssland. Åtminstone i så motto att landet med kraft vägrar tillåta folk att ha några avvikande åsikter.
Ute i världen finns det ännu värre exempel med Nordkorea som god etta i mångas ögon.

Vanligtvis kan man konstatera att skurkstater regeras av en diktator som sitter utan ett reellt mandat från folket, samt håller sig kvar vid makten till varje pris utan att bry sig särskilt om vad någon tycker om den saken.

Får att återkomma till vår egen världsdel Europa brukar mången rättrogen vänsterist få skrämselhicka av Polen och Ungern. Det beror dock främst på att dessa två länder gör lite som de vill inom en demokratiskt författning utan att bry sig om vad EU anser.
Det är inte alla länder, nämligen, som likt Sverige nödvändigtvis vara solidariska och goda in absurdum. Vissa ser till sitt eget bästa i första hand, som Polen och Ungern.

Jag brukar normalt definiera en skurkstat som sådan utifrån om jag själv bedömer att jag klarat att leva i landet eller inte.
Eftersom jag av naturen utrustats med en synnerligen glapp käft och klent förstånd tror jag att mina chanser i både Vitryssland och Nordkorea varit små.
I polen och Ungern skulle jag nog mer ses som en ofarlig kuf.

Frågan hur man hanterar skurkstater är emellertid enkel att besvara.

För det första, man gör inte som Sverige.
Vi har biståndsverksamhet både i Vitryssland och på Kuba för att få staten att bli snäll. Det är knappast en framkomlig väg, har aldrig varit en framkomlig väg och är en väg som aldrig kommer att krönas med framgång.
I skurkstatens natur ligger nämligen att så att säga att vara självgenererande på ondska.

För det andra, man gör inte som EU.
EU är också insyltade i att försöka ändra på Vitryssland. Givet det faktum att EU:s organisation av utrikespolitiken, nämligen att varje enskilt land kan lägga sitt veto mot förslag, går det aldrig att få en enhetlig linje att driva igenom. Det ska vi för övrigt vara glada för. Den dagen EU har en gemensam utrikespolitik har vi ett Europas Förenta Stater, då kommer tiderna att vara synnerligen dystra.

Tittar vi historiskt på exempelvis före detta Sovjetunionen och Östtyskland kan man konstatera en sak. De gick inte under på grund av att västvärlden försökte hjälpe till att utveckla deras demokrati.
Sovjetunionen mer eller mindre rustades sönder och samman av USA. Östtyskarna tröttnade en masse på att vara fångar i sitt eget land. Den gemensamma nämnaren är de båda länderna gick under på sina egna inneboende omöjligheter.

Det är just det sistnämnda som är intressant att beakta. Skurkstater, eller kvasiskurkstater, går förr eller senare under på grund av att de är omöjligt kan fungera i verkligheten såsom den ser ut.
Vad mer fria länder kan, om de bör göra något, ägna sig åt är att knuffa dem i rätt riktning.

Vill man exempelvis att Vitryssland ska få sig en näsknäpp så får man stänga dem ute från idrottsevenemang, melodifestivaler och internationellt samarbete. I detta specifika fallet med Vitryssland kommer regimen så långt exempelvis Ryssland anser att det gagnar dem själv att hålla dem under armarna. Men jag kan garantera att det inte håller för evigt.
Problemet är bara ingen vill testa, varken Sverige eller EU.

Detta beror givetvis på att höga vederbörande i alla europeiska länder anser att det är för het potatis att ta i. Det är lättare att bry sig om främre Orientens problem eftersom det ligger på bekvämt avstånd och anses ha en mer spännande kultur.

Slapp vi allt politiskt spel i EU skulle man lättare kunna sitta ner länderna emellan och tala sig samman om lösningen på verkliga problem. Såsom Vitryssland nu börjar utgöra när man tvingar ner, alltså kapar, trafikflygplan. Statsterrorism med andra ord.

Man ser helt enkelt till att skaffa sig ballar om man vill ha mera verkstad än löst och till intet förpliktigande snack!