Hotet mot Samhället

Hotet mot Samhället 1

Kommer samhället som vi känner det gå under?

Detta skrivs nämligen under de skälvande timmar som den svenska ”demokratin” hotas av demonstrationer i Stockholm och Göteborg mot vaccinbevis. Även annorstädes i världen går folk man ur huse för att låta makten pinas av sitt dåliga beslutfattande.
Säpo varnar för att våldsbejakande högerextremister kan finnas på plats.

Den som följer rapporteringen kan dessutom konstatera att den svenska statsapparaten, om nu det värsta skulle inträffa och totalt kaos uppstår, är allvarligt vingklippt. Magdalena Andersson är nämligen trots tre doser av superdupervaccin sjuk i covid-19.
Den hittills allvarligaste störningen som inträffat i Stockholm är för övrigt att alla vaccinmottagningar i närheten av Sergels torg hålls stängda på grund av att polisen vill undvika stora folksamlingar.

Susanna Trehörning, biträdande chef för författningsskydd och kontraterrorism på Säpo, har skickats ut i pressen för att varna för den våldsbejakande och högerextremistiska faran.
Trehörning vet att berätta hur intresserade de är av att utnyttja denna plattform. Det påstås vara ett bra sätt att infiltrera en demonstration där mycket folk samlas kring en gemensam fråga.

Hon förmanar demonstranterna i SvD med följande odödlighet: ”– Det är viktigt att tänka till: vad är det jag vill göra och vad står jag för? Och inte dras med i något som man inte hade tänkt innan. Utan att man tänker ett varv innan och är medveten om vilka krafter som kan finnas i demonstrationståget och som vill utnyttja situationen och kidnappa den för syften som man inte står bakom, sade Trehörning.”

Vi är givetvis ganska många som önskat att de visdomsorden hade yttrats när de verkligen behövdes. Exempelvis innan BLM-demonstranter gick bärsärk i Göteborg eller tvingade ”poliser” på knä i Stockholm. Eller innan klimatfantomerna saboterar luftfarten och limmar fast sig på alla möjliga och omöjliga ställen.
Förslagsvis skulle även den biträdande chefen för författningsskydd och kontraterrorism på Säpo behöva ta ett par vändor ut i ”orten” och förklara läget för dem som sköter ruljansen där?

Alla vet givetvis inte att något sådant kommer inträffa, och orsakerna härtill är enkla att räkna ut.

BLM-demonstrationerna drivs nämligen av en intellektuellt underlägsen men av känslor påtänd medelklass som känner skuld över att våra förfäder inte tyckte precis som vi gör. SÄPO har förmodligen dragit den rimliga slutsatsen att dessa människors ångest bäst behandlas med olika politiskt/kollektivistiska ”rättviseåtgärder”. Plus kontrollerade statyvältningar och utökat deltagande av obskyra människor i tv-program såsom melodifestivalen.

Samma sak gäller i princip klimatfantomerna. Båda grupperna är dessutom vänster. De flesta av dem kommer med tiden att sugas upp av samhällsapparaten i olika positioner. Det är bra ur SÄPOS perspektiv eftersom människor som lever på skattebidrag normalt begriper att vara lydiga, annars kan skattebidragen ryka.

Att Trehörning inte far ut till gossarna i orten och förklarar för klanerna vad författningsskydd och kontraterrorism innebär är närmast självklart. För det första är det onödigt för en svensk statstjänsteman att våga livet med att hävda svensk lag i sådana områden, den gäller förmodligen bara om det gäller olika former av bidragsbetalningar.
För det andra är gossarna i orten inte per definition kriminella eller ett hot mot staten på något sätt. De är istället offer för ett ruttet system som mer eller mindre tvingat på dem en kriminell livsstil.

Med vanligt hederligt folk som reser till Stockholm och Göteborg för att protestera mot inskränkningar i sina medborgliga rättigheter är det dock annorlunda.
De är en kraftig avvikelse mot den norm som staten anser vara rimlig för idealmedborgaren. Idealmedborgaren protesterar mot att poliser i USA gör hårdhänta ingripanden mot kriminella knarkare. Idealmedborgaren genomför protester mot att andra länder, exempelvis Kina, bränner kol så det står härliga till.
Idealmedborgaren ute i orten håller sociala myndigheter, integrationslotsar och övriga idealmedborgares behov av knark i levande välmåga.

Vad idealmedborgaren däremot inte gör, och detta är viktigt, är att protestera mot att hans eller hennes medborgerliga rättigheter inskränks.
Den rimliga bedömningen från SÄPO:s sida är då att medborgaren är så kraftigt förvirrad och snedseglad att denne måste varnas för att bli högerextrema krafters rov.

Slutsatserna man dra över detta konstaterande överlämnar jag med varm hand till mina kloka läsare. Jag konstaterar bara att makten är rädd och har all anledning att vara det!