Hotell Österskans

Hotell Österskans 1

Den som följer mig känner till planerna på att bygga ett hotell på Österskans i Halmstad!

Innan vi redogör för den senaste turen i projektet kan det passa med en kort rekapitulation.
Halmstad är som vilken pluttig residensstad som helst i den meningen att pompösa lokalpolitiker och befolkningen ganska ofta går i otakt. När det gäller hotellplanerna i centrala Halmstad synes disharmonin total.

Schabraket skall placeras i den så kallade Picasso-parken, då en staty föreställande en av Picassos kvinnor står där, och givetvis byggas högt för att sätta staden på kartan.

Nämnda hotell skall vidare utrustas med en sky-bar eftersom det är lite finare att bli packad på högre höjd. Dessutom skall eländet utrustas med en saluhall. Sannolikt för att det bättre folket från västra sidan ska våga över sig till den östra delen av staden.
Biblioteket som redan står där i sin prisbelönta prakt besöker de nog inte. Behöver de läsa Camilla Läckberg eller något annat trams köps den ”litteraturen” för egna pengar.

Vidare har hotellplanerna lett till att kommunchefen kallats Führer, såsseriet vädrat morgonluft och totalvänt och blivit motståndare, att folkomröstning en visst datum beslutats för att sedan kanske flyttas fram till den allmänna valdagen 2022.¹

Vidare har länsstyrelsen uttalat sig negativt samt en av kommunen beställd utredning sagt att det är en dålig idè. Givetvis har kommunen å sin sida haft synpunkter på kostnaden för utredningen.
Kort sagt, det är ett väldans hallå om saken.

För att ytterligare sätta politikerna på pottkanten har nu Hallandsposten, den lokala blaskan, beställt en opinionsundersökning som tydligt visar att 52 procent av de tillfrågade säger blankt nej. Endast 33 procent säger ja och hela 15 procent ”vet inte”.

Visserligen är antalet tillfrågade bara 410 stycken. Men helt ute och snurrar är nog inte undersökningen.
En tvist i sammanhanget är att förment ”borgerliga” väljare är mer positiva. Jag kommer osökt att tänka på att dessa sannolikt bor långt ut på väster i Halmstad, exempelvis i Tylösand. Det är nog den typen som föredrar att sippa drinkar i en sky-bar och handla i en saluhall.

M och C försöker givetvis slingra sig så gott de kan när de tillfrågas om opinionsundersökningen av murvlarna från Hallandsposten.
M anser att ja-sidan ändå har ett högre stöd än förväntat. Vilket i bästa fall tyder på att de aldrig riktigt trott på projektet. C menar att nej-sidan hittills fått ta för stor plats. Det innebär med visshet att Cekten inte tror på demokratin om folkviljan går dem emot, vilket verkar ha varit ett axiom för dem under hela Annies partiledartid. Skatteslavarna begriper helt enkelt inte sitt eget bästa!

Det positiva med kalaset, ur ett lokalpolitiskt perspektiv, är att SD får fortsatt stöd av L att flytta folkomröstningen till valdagen. Det bevisar att L, åtminstone i Halmstad, har en viss realpolitisk markkontakt.

Som läget är nu verkar det bara finnas en lokal opinionsbildare som är odelat positiv till hotell-projektet. Det är den politiska redaktören för Hallandsposten, Mattias Karlsson.

Han är gammal folkpartist själv och som sådan benhårt marknadstroende. I en ledare sammanfattar han på ett mycket pedagogiskt sätt sin fyrkantiga syn på saken; ”Frågan om ett nytt hotell på Österskans kan kokas ner till om man är för eller emot en utveckling av Halmstads stadskärna.”

Om man vill vara lite spydig, och vem vill väl inte det, kan man konstatera att Mattias känner alltings pris men ingentings värde.
För Mattias, och en drös lokalpolitiker, gäller enbart ekonomiska framsteg för att vara viktiga. Lyckan mäts i antal hotellövernattningar och hur många svindyra drinkar sky-baren säljer. Samt, möjligen, att han kan inhandla svindyr mat på saluhallen att bjuda sina förfinade vänner på.

Att staden förfulas och mister en central rekreationsmöjlighet struntar han i. Dessa värden går nämligen inte att mäta och anses sålunda vara ointressanta.

Opinionsundersökningen från Novus inger gott hopp om att hotellplanerna kommer skjutas grundligt i sank av det goda folket i Halmstad.
Om politikerna ändå väljer att fortsätta med dravlet lovar jag att stå på barrikaderna och påminna dem om att folkviljan inte är något man leker med!

  1. Efter denna texts pressläggning beslutade kommunfullmäktige att så skulle bli fallet, över 700 000 kronor i sjön där!