Homogen Befolkning

Homogen Befolkning 1

Det får hållas för självklart att en homogen befolkning är bättre än en heterogen.

Riktigt problematiskt blir det givetvis när olika primitiva stammar,  vilket här avses vara undergrupper av främmande folkslag, börjar bråka inbördes.
Som det hände sig på Järvafältet i Stockholm på Järvafältet. Givetvis utan att ordningsupprätthållande makter hade en aning om att det skulle inträffa. För säkerhets skull bussar man nu fler stridsglada typer från Holland till Sverige i akt och mening att intensifiera stridigheterna i Stockholmsområdet.

Vid tiden för denna texts pressläggning är det oklart hur det går med bussningen av folk, förutom då att farbror blå har nåtts av underrättelser om saken och planerar att stoppa dem innan de når Stockholm.
Man får väl bara hoppas att polisen lyckas med det projektet. Under lördagen avhålls nämligen det så kallade Pride-tåget i Stockholm, det är klart inte bra om horder av frustrerade eritreaner med en annorlunda syn på vad som passar sig när det gäller utbytande av kroppsvätskor befinner sig samtidigt i huvudstadsområdet.

Just detta med frustration tycks vara central när det gäller det eritreanska inbördeskriget på Järvafältet.
Vi kan alltså konstatera att åtminstone eritreaner verkar vara primitiva och hemfallna åt våld, Det är klart en beklaglig slutsats att dra för de skötsamma eritreanerna, inte desto mindre tycks många vara överens om just eritreaner verkar vara särskilt frustrerade.

En slutsats måste alla, från den yttersta vänstern till dito högern, vara helt eniga om. Funnes det inga eritreaner i Sverige alls skulle helgens debacle på Järvafältet aldrig inträffat.
Egentligt är det så självklart att det inte behöver sägas. Anledningen till att jag betonar det är mest för att reta gallfeber på Sveriges samlade vänsterblivenhet, de uppfattar nog konstaterandet som gravt rasistiskt men kan inte invända mot det i sak eftersom det är helt sanningsenligt.

Fördelen med en homogen befolkning är att den kan vara oense om väldigt mycket men helt överens i de viktiga och grundläggande frågorna.
Nackdelen med en heterogen befolkning är att den når en kritisk punkt då den egentligen inte har samsyn om någonting, den gränslinjen har för länge sedan passerats i Sverige. Vi har helt enkelt nått en sorts kritisk massa där omständigheterna blir för svåra att hantera.

Det är svårt att tänka sig att det skulle kunna inträffa om Klassiskt Liberala Partiet fått styra och ställa. Vi är nämligen av principiella skäl motståndare till att staten alls ska ta emot några som helst flyktingar, undantaget gäller konflikter i vårt omedelbara närområde.
Bidragsmigration är omöjligt i ett klassiskt liberalt samhälle, inga bidrag från staten finns nämligen att få. Klassiska liberaler struntar i internationella konventioner när dessa inte specifikt gagnar vårt eget land.

I ett klassiskt liberalt samhälle får den enskilda medborgaren stå för uppehälle och integration om han eller hon så vill. Det är inte svårt att tänka sig att det lokala civilsamhället reglerar problem på egen hand.

Återstår då hur den nuvarande situationen ska hanteras när Klassiskt Liberala Partiet i valet 2026 får egen majoritet i riskdagen.
I stora drag får det bli så att Migrationsverket läggs ner och ekonomiskt bistånd från staten till kommunerna för deras hantering av bidragsmigranter avslutas.
Pengarna som sparas in kommer dels användas till repatriering av dem som vill, dels till att sist och slutligen förstärka Sveriges gränsskydd.

Hur varje enskild kommun löser sina problem får bli upp till dem att fundera över. Eftersom det statliga skatteuttaget kommer minska till ett absolut minimum, och regionalskatten blir lika med 0 (noll) kronor då denna monstrositet ska avskaffas helt och hållet, får kommunerna i samråd med sina medborgare välja hur överskottet ska hanteras.
Det är inte helt uteslutet att vissa kommuner vill fortsätta att vara heterogent mångkulturella. Så länge inga andra lider av deras val får de fortsätta med det.

Klassiskt Liberala Partiet ska ha som målsättning att Sverige ska uppfattas som jobbigt att leva i för människor som inte vill eller kan anpassa sig till våra seder och bruk. Vi ska bli besvärligt och så snabbt som möjligt homogent.
Vi ska bli ett land där man vandra omkring på Järvafältet i Stockholm utan att riskera att hamna i ett afrikanskt inbördeskrig.

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!