Höjden av Dumhet

Höjden av Dumhet 1

Skoldebatten har nått höjden av dumhet.

Det är konstaterande jag gör efter att ha läst en ledarartikel i Hallandsposten. Tidningens politiska chefredaktör, Mattias Karlsson, påstår att ”en likvärdig skola kan marknaden aldrig leverera”. Underförstått är givetvis att den kommunala klarar av det!

Som exempel tar han upp Andersbergsskolan i Halmstad som under årens lopp haft en kraftigt negativ utveckling. Med en ny rektor har emellertid situationen rättat till sig.
Andersbergsskolan ligger i ett så kallat ”utsatt område”. Som alla vet vid detta laget betyder det att områdets population huvudsakligen består av notoriskt integrationsresistenta individer.

Han skriver att rektorn bett honom titta på filmen ”1000-kronorsloppet”. Där får ett antal barn får ställa sig på startlinjen i akt och mening att vinna pengarna. Innan starten vill tävlingsledaren att alla ska ta ställning till ett antal påståenden.
Om ett påstående stämmer får man gå två steg framåt, om inte måste man stå kvar.

”Första påståendet är om man har föräldrar som fortfarande bor ihop, och ett antal ungdomar går fram medan de övriga står kvar. Nästa påstående handlar om man vuxit upp i en trygg miljö med en trygg familj, och många tar två steg fram medan de övriga står still. Och så fortsätter det med frågor om bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, om man någonsin har lagt sig hungrig på kvällen och om man oroat sig för att pengarna på ens mobil tagit slut.”

Mina kloka läsare har poängen klar för sig. Några barn kommer få en fördel i kampen om de 1000 kronorna, en del andra inte.
Man kan beskriva det som en skräckversion av den svenska oviljan inför att utfallet kan bli olika eftersom människors förutsättningar skiljer sig åt.
Som bekant går den svenska modellen numer ut på att utfallet ska bli jämlikt och lika trots att människor per definition aldrig kan förväntas ha samma förutsättningar att klara av saker.

Mattias Karlsson är givetvis ute efter att bevisa det omöjliga, endast politikerstyrd och skattefinansierad skola har förutsättningarna att klara av hans drömmars mål om total jämlikhet.

Problemet med hans resonemang om Andersbergsskolan, den kommunala skolan som vände sina resultat till något positivt, är ganska självklart.
Det har varit en kommunal skola från början till nu, med visshet kommer den fortsätta vara det till tidens slut.¹
Sålunda beror inte deras nuvarande positiva resultat på att den är skattefinansierad och politikerstyrd. Resultatet beror på att den nuvarande rektorn tagit tag i situationen och rättat upp läget.

Att skolan haft stora problem beror däremot med visshet på att politiker, i kommunen och riksdagen, gravt misskött sina uppdrag. Om de hade skött sina åliggande skulle nämligen Andersberg inte bebotts av huvudsakligen integrationsresistenta individer. Allra minst skulle kommunpolitiker begripit att det var fara å färde och styrt upp situationen för flera år sedan.

I en sak har dock Mattias Karlsson faktiskt rätt, marknaden kan aldrig leverera en likvärdig skola. Men samma sak gäller också kommunala skolor, inte heller de kan bli likvärdiga.
I själva verket kan inga utbildningar per definition bli helt likvärdiga. Tittar vi på andra änden av utbildningsskalan, på rankingen av världens olika universitet, så är detta inte ett problem. Där hålls det för självklart att det är så det ska vara. I själva verket betraktas det som en naturlig konkurrensfördel.

Vad Mattias Karlsson lider av är givetvis den vita mannens skuld. Han kan inte acceptera det faktum att det förekommer orättvisor här i världen. Likt en upprörd tonåring vägrar han se sanningen i vitögat. Alla orättvisor ska utplånas till vilket pris som helst, detta även om priset blir att alla istället får det lika dåligt.

Klassiskt Liberala Partiet vill att politikerna ska fråntas ansvaret för skolan, föräldrarna ska slippa beskattas för eländet.
Människor ska få ta ett eget ansvar för sina barns utbildning. De som vill stötta påstått utsatta områden, Mattias Karlsson kan antas vara en sådan person, får väl göra det. De som vill slippa låter helt enkelt bli.
Endast då har vi uppnått ett rättvist system.

  1. Får Klassiskt Liberala Partiet ensam majoritet i riksdagen så kommer ett av våra första beslut vara att låta folk bestämma själv, det kan tänkas att vissa kommuner väljer att driva skolor i sin egen regi. Invånarna i de kommunerna ska inte tvingas att låta sina barn gå i dem.