Höger eller Vänster?

Höger eller Vänster? 1

Alla borde givetvis prenumerera på den lokala nyhetsdraken.

Om inte annat för att få förmånen att läsa insändarsidan och avnjuta de alster som lokala förmågor publicerar därstädes.
Debattavdelningen får man vara lite mer försiktig med eftersom just publiceringarna ofta är misstänkt lika beställningsjobb från olika lobbyorganisationer och politiska partier. Ledarsidorna ska vi inte tala om, för att ta del av dem bör man vara politiskt förhärdad och känslomässigt tom.
Den som står på ledarsidan i lokalblaskorna produceras av politisk djur som inte tog sig vidare i den djungel som politiken är. De beter sig i alla fall som sårade bestar vilka slåss för sin överlevnad.

Det bästa med insändarsidan är att texterna kommer från människor som i viss mån har tänkt till. Kanske inte så att det räcker ända fram, men det ger mig åtminstone gott hopp om mänskligheten.
Ett exempel på det är en liten sammandrabbning i Hallandsposten gällande vilket som är bäst, höger- eller vänsterstyre? Ett typiskt exempel på att människor sitter ute i stugorna och funderar men inte tänker tankarna fullt ut!

Vi kan börja med att konstatera det självklara som gäller i Sverige, i egentlig mening existerar det inte höger- eller vänsterpartier i riskdagen.  Åtminstone inte om den centrala frågan politiskt är individens frihet, och det borde givetvis vara den centrala frågan.
I Sverige är det emellertid så att vad människor mest funderar över är trygghet, Trygg barndom, tryggt arbetsliv och trygg ålderdom.

Egentligen rör sig allt just kring trygghet, trygghetsbegreppet har i själva verket blivit så centralt att man utvidgat det till att gälla hela världen. Just det sistnämnda, hela världen, har dock en allvarlig slagsida åt Mellanöstern och Afrika.
Något typiskt svenskt är också att det näst största riskdagspartiet, SD, egentligen får mest skäll för att man torgför en gammal hederlig socialdemokratisk princip. Nämligen att trygghetsbegreppet i grund och botten ska omfatta lintottssvenskarna och ingen annan.

Detta beror förvisso varken på SD:s politik eller deras förmenta rötter. Orsaken är helt enkelt att samtliga andra riskdagspartier, inklusive socialdemokratin, befinner sig i ett identitetslöst träsk av genus, identitet och allmänt förment godhet som åtminstone en knapp femtedel av valhenskåren omöjligt kan känna igen sig i.
Detta märkliga ideologiska helvete ger en del besynnerliga effekter. Det senaste dryga året har vi exempelvis fått uppleva en tvärvändning i Nato-frågan med påföljande attacker mot yttrandefrihet. Det bevisar, tycker jag, att värdegrunden visat sig vara gungfly att ha under fötterna när det börjar blåsa och regna.

När det gäller höger- eller vänsterstyre brukar pedanter påpeka för mig att det är fråga om ekonomiska modeller och inget annat. Ett bevis på detta skulle exempelvis vara det kaotiska svenska skolsystemet.
Problemet med invändningen är att den svenska ”högern” respektive ”vänstern” egentligen bara är oense om hur ”välfärden” fördelas och distribueras bäst.
Man är helt överens om att den ska förekomma, att den ska beslutas av politiker, styras av byråkrater och finansieras genom att hota folk med våldsamma övergrepp från statens sida om de inte ställer upp med pengarna.
Alla partier i riskdagen är överens om det sistnämnda eftersom de i grund och botten misstror medborgarnas förmåga att tänka själva. Det mina vänner och ovänner är socialism!

I själva verket går resonemanget att applicera på i princip varje fråga. Socialförsäkringssystem, sjukvård, energi, försvar, infrastruktur, ”klimat”, alkohol- och narkotikafrågor och vilket ämne ni väljer att kasta fram. I grund och botten misstror riskdagspartierna medborgarnas förmåga.

Frågan för sommarens debatt i Hallandsposten. är höger- eller vänsterstyre bäst, är alltså felställd från början. Åtminstone ur svenskt perspektiv.
Frågan borde vara följande, vad är bättre än ett påstått höger/vänsterstyre?

Den är givetvis mycket lätt att svara på. Vi ska ha politiker som på aggressivast möjliga sätt inte lägger sig i människors liv. Vi ska helt enkelt bli ett Sverige för vuxna och lämna höger- och vänstertramset bakom oss.
Att politikerna i riskdagen inte vill det är självklart. De sitter där de sitter eftersom de på aggressivast möjliga sätt vill lägga sig i människors liv. De anser sig helt enkelt veta bättre än vad du gör!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!