Historien om Sverige

 

Historien om Sverige 1

Det är mycket prat just nu om (S)(V)T:s satsning Historien om Sverige.

Med viss risk för att göra sig ovän med alla och envar, vilket förvisso inte särskilt svårt att åstadkomma i dagens läge, så får man ändå konstatera följande: Staten Sverige tog fastare form under 1200- och 1300-talet och omkring år 1350 skrevs den första rikstäckande landslagen. En person (den regerande monarken) bestämde tillsammans med de mäktigaste stormännen över resten av folket. Kungen härskade, i alla fall i teorin, över hela riket.
(S)(V)T:s satsning på programserien Historien om Sverige borde kanske delats upp i två delar? Den inledande med namnet Historien om det som blev Sverige, och den från ca år 1300 e.kr. kallade Historien om Sverige!

När man producerar en senmodern uppföljare som tar sin start runt 2000 e. kr bör den döpas om ännu en gång, vi talar då om Historien om det som en gång var Sverige. Får så är det alla vänner och ovänner, vi är inne i en omvälvande tid när civilisationen som sådan står och gungar. Frågan är om det tippar över i någon sorts normalitet eller totalt kaos?

Anledningen till att vi står och väger mellan normalitet och kaos har givetvis inte ett dyft med mänsklig evolution att göra. Vi var i princip färdiga och klara med den saken när vi (om man nu som jag förfäktar out of Africa-teorin) lämnade vårt urhem och traskade ut i världen som Homo Sapiens. Därefter har det självklart skett större eller mindre justeringar, men inget som ur ett evolutionärt perspektiv är särskilt omvälvande.
Om inte annat är våra moderna välfärdssjukdomar ett utmärkt bevis för den saken.

Orsaken är i stället att vi idag har fler och större möjligheter än våra förfäder. Det som fordom tog en evighet gör vi idag på en fiskvart eller ännu snabbare. Dessutom har vi fler och effektivare sätt att ha ihjäl varandra på, vilket kanske inte är så lysande med tanke på hur erbarmligt primitiva vi faktiskt är i grund och botten.

Ett avgörande problem för många moderna människor som växt upp i relativ lyx och överflödighet är den skuld de känner. Anledningen till detta är inte helt lätt att reda ut, men jag har en gissning som är lika god som vilken annan gissning som helst. De förstår inte grundläggande biologiska faktum, som det att man faktiskt inte kan hjälpa var man föds.
Rent teoretiskt kan man lika gärna föddas fattig som rik även om chansen att födas som fattig faktiskt är större än att födas som rik.

Har man riktig otur hamnar man i en riktig minoritetsgrupp. Man kan till exempel födas som vit, det som fordom kallades Kaukasisk, oss finns det inte särskilt många av om man tittar sig runt i världen.
Vanligast är dock att man inte är vit, eller Kaukasisk som det fordom kallades. Rent statistiskt sett är det mycket snart störst sannolikhet att man är indier eller kines.

Det får hållas för sant och visst att många människor som har sämre förutsättningar än en del andra vill ha det bättre. Det är just det som ger upphov till många av modernitetens problem, det innebär att de fattiga förflyttar sig eftersom de kan. I grund och botten är det en djupt mänsklig drift att göra just det.
Det är därmed inte sagt att vi som har det ganska mycket bättre måste acceptera detta rakt av. Anledningen kan helt enkelt vara så enkel att vi inte vill förlora våra privilegier. Det är det som är Historien om Sverige just nu!

För tusentals år sedan löstes detta ganska enkelt. Man jagade bort inkräktare eller blev bortjagad själv, alternativt assimilerades grupperna med varandra. Idag är det svårare att hantera frågan eftersom vi påstår oss vara civiliserade. Fast egentligen är det så enkelt att vissa anser sig vara godare än andra, dessutom har de tillgång till skattkistorna för att finansiera sin godhet.
En lösning på problemet skulle helt enkelt vara att de fick betala bäst de ville ur egen ficka.

Om inte vi inte gör så kan Historien om Sverige bli en påminnelse om civilisationens uppgång och fall!