Hetta!

Hetta! 1

Det börjar hetta till i valrörelsen och riskdagspartierna slåss nu om att så mycket som möjligt inskränka vår frihet.

Senast ut är folkpartisterna, eller Liberalerna som de numera heter, med sitt krav på att alla 18-åringar ska göra grundläggande militär utbildning i tre månader.
”– Det handlar om avskräckning, säger Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiska talesperson.”¹

Socialdemonkraternas ”försvarsminister” Peter ”lösplugg” Hultqvist vill öka antalet värnpliktiga till 10 000, KD till 12 000 och SD har räknat fram siffran 25 000.
Någon konsensus om antalet tycks alltså inte råda, bara att det ska fler än dagens 5500, och det är lika bra att börja i den änden.

Anledningen till att man ägnar sig åt sifferexercis är givetvis att de griper tal helt ur luften eftersom ingen har någon aning om vad de talar om.
Dessutom är frågan sådär underbart ogripbar att den blir perfekt för övertända politiker i valrörelsens slutspurt. Att nämna siffror låter höra sig bra i gemene mans öron, det framstår som kraftfullt!

Nu finns det ett grundläggande problem i siffertrillandet, en vacker dag kan det bli så att man måste genomföra vad man lovat. Den eländiga valhenskåren har ju en märklig tendens att tro på vallöften.
När det gäller den högst eventuella ökningen av värnpliktskullarna är det dessutom så att genomförandet av den operationen kommer drabba någon annan än dagens väljare. Frågan är bara hur politikerna tänkt sig att lösa frågan?

Det finns lite olika alternativ. Den sannolikaste lösningen måste rimligtvis bli den som föreslås av Allan Widman, nämligen att de värnpliktiga inte ges någon som helst chans att överleva på slagfältet med blott och bart 3 månaders utbildning.

Fördelen är att vi får en stor numerär av kanonmat. Det ser givetvis bra ut på pappret och uppfyller således Allan Widmans krav på den potentiella avskräckningseffekten. Värre är det för de värnpliktiga själv som i framtiden riskerar att blöda och dö inte bara på den svenska fosterjorden.

Att precis alla som inte är halta, lytta och/eller för gravt underpresterande intellektuellt tvingas till värnplikt har givetvis ytterligare en fördel: det har en sammanbindande effekt i samhället!
Det är något som våra politiker önskar mest av allt! Ni kan tänka er den integrationseffekt det får när Abdullah från Fittja under 3 tuffa sommarmånader måste pissa napalm och skita kätting med Nuttan från Östermalm!

Och just den aspekten kan jag nog i stort hålla med om. Jag träffade onekligen på en hel del original under min egen värnplikt på 80-talet, och visst lärde det mig en del om det så kallade folkdjupet i Sverige. Huruvida just det gjorde mig till en bättre människa är dock högst oklart!

Sedan kan man givetvis undra varifrån personalen som ska utbilda alla dessa människor ska tas? Hur utrustningen ska plockas fram och hanteras, om det nu inte är så att de arma stackarna ska simma över till Gotland och kasta sten på de ryssmongoliska horderna som enligt alla förståsigpåare hotar överta denna Östersjöns pärla?

En mycket intressant fråga i sammanhanget, som både Widman och alla andra tackar gudarna för att de slipper svara på, är för övrigt hur det går med piloterna i flygvapnet? De hotar som bekant att hoppa av en masse då staten begått avtalsbrott och inte vill pensionera dem från 55 års ålder.
Ska våra framtida militärer verka utan flygunderstöd?

Återstår då till sist den moraliska frågan. Är det rätt av staten att under hot om våld kräva att folk ska göra värnplikten?
Svaret på den frågan är givetvis nej.

Politikerna bryr sig inte eftersom de gemensamt lider av vaneföreställningen att de begriper hur en slipsten ska dragas.
Medborgarna är intressanta ur ett enda perspektiv, som medel för att uppnå den enskilda politikerns drömsamhälle. Om de kunde vore idealet att be samtliga medborgare att lyda och vara lyckliga, val genomför man mest för att rotera den socialistiska majoriteten något vart fjärde år.
Det blir lättare att hålla illusionen om demokrati vid liv.

Det lär inte vara en övervägande majoritet av morgondagens ungdomar som vill blöda och dö under amerikanskt befäl. För att säkra tillgången på kanonmat är det bäst att införa pliktlagstiftningen igen.
Det är värt att notera när du står vid valurnan. Vill du göra skillnad för framtida generationer röstar du bort de nuvarande riskdagspartierna från makten!

  1. SR Ekot 24/8 2022.