HETS!

HETS! 1

S vill snabbutreda om koranbränningar kan utgöra hets mot folkgrupp eller förargelseväckande beteende.

Det kan väl tänkas att det ingår i ett batteri av åtgärder för att partiet ska återfå regeringsmakten i valet 2026. Icke att förglömma är det redan nästa år val till EU-parlamentet, det lär utgöra en intressant testballong för sosseriet i akt och mening att förstå om partiet ligger rätt i sin politik.

Förargelseväckande beteende är annars en intressant bevekelsegrund att fundera över. Det råder ingen tvivel om att muselmaner i allmänhet blir ordentligt förargade över att man bränner koraner. Å andra sidan måste man fundera över hur gränsdragningen ska hanteras rent praktiskt. Man kan tänka sig att muselmaner i ganska många länder blir sura över att kvinnor iklär sig bikini på sommaren, ska det då också klassas som förargelseväckande beteende? Vi ska inte bara tala om att fruntimmer i Sverige med visshet besöker så kallade skönhetssalonger. Talibanerna i pyjamas har förbjudit dylika utsvävningar i sitt land, blir de inte då förargade över svenskornas utsvävningar?

Kanske tänker sig S att det ska anses vara förargelseväckande om tillräckligt många muslimska länder blir sura? Eller så kanske man går på ett visst antal muselmanska trosutövare surnar till? Tänker man sig kanske att begränsa sig till vissa viktiga frågor med internationella komplikationer?
Det lär bli hur som helst fråga om delikata gränsdragningsproblem.
För övrigt, åtminstone enligt laglärda jag frågat, brukar just förargelseväckande beteende vara något som polis och åklagare har att hantera från fall till fall.

Hets mot folkgrupp i fråga om koranbränningar är givetvis enbart rent och skärt trams. Muselmaner är inte en folkgrupp, det är en massa olika folkgrupper som råkar utöva samma religion även om de (minst sagt) tolkar sin tro och utövningen av densamma annorlunda beroende på vilken inriktning de tillhör.
Om nu kristna, dit exempelvis jag räknas trots att jag håller mig för antiteist, räknades som en och samma folkgrupp skulle det likaledes få absurda konsekvenser.
Mig veterligt finns det kristna från Svalbard ner till mörkaste Afrika samt över de resterande delarna av jordklotet. Att dessa skulle tillhöra samma folkgrupp är bara absurt och tramsigt.

I bästa fall måste religioner uppfattas som tankar och idéer. Religion är ett slags av systematiskt sätt att tänka, känna och styra. Någon folkgrupp är det inte fråga om utom i vissa specialfall ditt exempelvis judendomen kan räknas.

Vad S är ute efter är givetvis att dels böja sig för globalismen och visa sig duktiga inför de höga herrar och damer därstädes som de ytterst tjänar. Dels att säkra väljarstödet från de grupper som de med stor iver importerat till landet under sina senaste mandatperioder.
De gyllene tiderna när S kunde vinna val bara genom att ställa ut skorna på planen är sedan länge över. De måste helt enkelt anpassa sig och se verkligheten i vitögat. Eftersom de saknar moralisk resning är de givetvis inte främmande för att ta till vilka metoder som helt och framtida konsekvenser struntar de i.

Det är förövrigt när det gäller yttrandefrihet så att behovet av den, enligt S, rimligtvis måste vara mycket liten när alla har en värdegrund att förhålla sig till. Själva principen för en värdegrund är nämligen att man fastställer vad som är rätt och riktigt respektive vad som inte kan vara det.
Möjligen får man undanta högt uppsatta politiker från den principen eftersom någon måste definiera det rätta och riktiga. Eftersom man, och för den delen kvinna, då har kommit så pass långt och arbetet utförs mestadels i slutna rum (efter noggranna beredningar) kan undantag beviljas i de fallen. Valboskapen får ta del av de färdiga dokumenten och rösta i allmänna och fria val vart 4 år.
Låt vara att man röstar på partigängare som visat sig betrodda. Men någon måtta får det faktisk vara på hur folk ska kunna påverka.

Jag tycker förvisso att min princip om att politiker på aggressivast möjliga sätt ska lämna folket ifred är bättre. Jag vet att jag inte är ensam om att tycka det. Jag hoppas att fler ska inse fördelen med det, då slipper vi nämligen politiker som kissar i byxan vid minsta motgång och försöker lösa sin egen inkontinens med att begränsa folkets frihet.

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!