Heder åt Kommunal!

Heder åt Kommunal! 1

Det trodde man inte skulle komma från ett notoriskt högerspöke som undertecknad, men Kommunalarbetarförbundet i Hylte förtjänar ett hedersomnämnande!

Av rent principiella skäl kan ingen människa vara emot att folk organiserar sig i fackföreningar. I grund och botten är det rent av en listig idè att folk går samman i olika sammanslutningar för att lättare kunna föra, och sätta tryck bakom, sin talan.

Vad som däremot kan synas märkligt är den politiska vänster-slagsidan som LO-kollektivet har (haft). Numera är det förvisso så att även denna homogena rörelse lider av stora spänningar eftersom deras medlemmar i stor utsträckning upptäckt sundare alternativ än S och V.
Vi ska också komma ihåg att kollektivanslutning till S var ett krav för LO-medlemmar i Sverige fram till 1990.

Historien bakom detta är för övrigt ganska kul. 1898 bildades LO med stöd av S, och inledningsvis var medlemskap i S ett krav för att bli medlem i LO. Eftersom det gick lite trögt med med att värva folk togs det kravet snart bort, istället uppmanades förbunden att kollektivansluta sina medlemmar.

Den i grundläggande matematik bevandrade konstaterar att kollektivanslutningen funnits längre tid än det slopade kravet på kollektivanslutning. Det förklarar mycket av de konvulsioner som den så kallade arbetarrörelsen går igenom när det visar sig att medlemmarna i LO istället röstar på trollen i SD.
På vetenskapligt språk kan man kalla det ett ”paradigmskifte”, och sådana är aldrig riktigt smidiga att ta sig igenom i politiken!

Själv är jag givetvis inte fackligt ansluten av flera skäl. Mest av allt för att jag avskyr kollektivistiska lösningar, att ens vara medlem i ett politisk parti är på gränsen till vad jag klarar av utan drabbas av hjärnmjäll och nattliga svettningar.
Dessutom tillhör jag en yrkeskategori som det råder brist på. I princip är det endast om jag är ett generalklantarsel och drabbas av att Socialstyrelsen drar in min legitimation som jag inte kan få jobb. Det lär för övrigt inte inträffa, till råga på allt är jag nämligen ytterst kompetent!

Men det finns folk som är medlemmar i fackförbund. Deras skäl härtill är väl att de gillar kollektiva lösningar och känner en trygghet med den lösningen.
Om detta finns inget att säga eftersom människor gör olika val här i livet.

Med Kommunalarbetarförbundet är det så att man organiserar bland annat undersköterskor, dessa kan förövrigt definieras som vårdens ryggrad. Utan undersköterskor skulle inte mycket bli gjort, detta gäller även i Hylte kommun.

Nu är det så att kommunen med stor sannolikhet kommer kräva vaccinationsintyg av dessa för att de ska få jobba. Problemet är bara att varken Folkhälsomyndigheten eller SKR tycker det är en bra väg att gå.

I Hylte är det så att vårdpersonalen haft det tufft under pandemin. Nu har man svårt att ta ut ledighet på grund av vikariebrist.
Katrin Karlsson, sektionsföreträdare på Kommunal i Hylte, konstaterar: ”Vad gäller omplaceringar är det inte en tillämplig arbetsrättslig åtgärd och heller ingen lösning på problemet.”

Hon är också kritisk till brådskan i ärendet. Dagen före kommunen gick ut med beskedet att MBL-förhandlingar skulle inledas den 22 oktober fick Katrin Karlsson besked om saken. Den 28 oktober hoppas kommunen klubba beslutet.

Det är med andra ord snabba puckar när den aparta majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Kommunens Väl vill visa handlingskraft i Hylte. Självklart utan någon tanke på att människor i Sverige, oavsett om de är kommunalanställda i vården eller inte, anses kompetenta att själva fatta beslut rörande sin kropp och hälsa.

Jag håller med Katrin Karlsson om att politikerna måste inleda en dialog och gå igenom den arbetsrättsliga processen innan man fattar beslut i frågan.
Inte ens för politiker i Hylte kommun är pandemin en plötslig överraskning. Inte heller att det finns lagar man måste följa, eller åtminstone inte strunta i hur som helst.

Sålunda, heder åt Kommunal i Hylte som tar striden för sina medlemmar!