Hårda Bud!

Hårda Bud! 1

Hårda bud har framlagts av Sveriges främsta pekpinne-myndighet, Socialstyrelsen.

Fyra 33 centiliters starkbock får du dricka en gång i månaden, blir det fler ska sjukvården erbjuda stöd och behandling.  Mer exakt gäller de nya råden den som ”dricker tio standardglas eller mer per vecka, eller fyra standardglas eller mer per tillfälle en gång i månaden eller oftare.”¹

Vi kan tänka oss att många som betraktar sig som annars ganska hälsosamma sätter biran i halsen inför detta. Ingen vid sina sinnens fulla bruk vill väl betraktas som problemdrickare eller ännu värre, alkoholist?
Jag kan för övrigt påpeka att undertecknad testat på livet som utdömd alkoholist med de flesta av de konsekvenser som följer därav. Eftersom jag sedan många år är lika torrlagd som Saharas öken skulle man till och med påstå att jag är något av en auktoritet på området, jag har sett båda sidorna av myntet.

Bruk och eventuellt missbruk är känsliga saker att diskutera i Sverige. Alla inblandade har starka åsikter om ämnet och ståndpunkterna försvaras oftast med en nit som annars bara återfinns hos religiösa dogmatiker. I Sverige är vi mer än i många andra länder benägna att lägga en mycket moralisk syn på saken.
Med det sagt måste vi konstatera ett mycket grundläggande faktum, det svenska sättet att sälja alkohol genom Systembolaget är självklart helt fel.

Det finns inga, repeterar: inga, som helst giltiga skäl för staten att ha monopol på försäljningen. Många hävdar att bolaget håller en hög kvalité på sortimentet. Det finns emellertid inget som säger att den privata marknaden skulle lösa den saken sämre, särskilt i dessa tider när näthandeln kan lösa alla behov konsumenten kan tänkas ha.

Folkhälsoaspekten skulle kunna vara intressant om nu inte den också faller på sin egen orimlighet. En sak är nämligen säker, den som dricker för mycket har vanligtvis inga problem att få tag på mer. Med alkohol är det som med andra droger, marknadsmekanismerna ser till att fylla hålen.

I själva verket är det givetvis så att Systembolaget är ett resultat av den moraliserande syn som de har som anser sig förmer än dem som inte är förmer. Det är i princip som att uttala en besvärjelse att man gör sitt bästa för att tukta de otuktiga.
Frågan är bara varför just svenskar i gemen skulle vara mer otuktiga än de folk som kan köpa sin dagliga bärs i snabbköpet?

Vad som är bruk respektive missbruk är inte helt lätt att definiera utan beror helt och hållet på konsekvenserna. Vad Socialstyrelsen (i formell mening) tittar mest på är givetvis hälsoutfallet och de ekonomiska konsekvenserna.
Jag för min del betvivlar inte att man kan räkna ut att kostnaderna under vissa förhållanden är mycket höga för samhället. Eftersom detta, som mycket annat blir en post som tynger det allmännas kassa har man givetvis skäl att minska utgiftsposten. Vi måste rimligtvis ställa oss frågan om kostnaden är rätt beräknad?

Det är inte helt säkert att den är det. Dessutom måste frågan ställas om andra faktorer som samverkar. Till slut är parametrarna så många att det ändå blir uppskattningar av det hela ändå.
Dessutom, är det vår sak att peka ut människor? Det kan ju faktiskt vara så att de som nu hamnar i riskzonen trivs alldeles utmärkt och klarar av sitt drickande, eller hur?
Till syvende och sist är det också så, det vet jag av egen bitter erfarenhet, ett beslut om att sluta dricka är personligt. Man kan dessutom svårligen göra det för någon annans skull, att människor i omgivningen kan andas ut är blott och bart en positiv bieffekt. Det är aldrig något som kan hålla en själv nykter.

För övrigt är det så att människor dricker mycket mindre idag än för 100 år sedan av en mycket enkel anledning. De allra flesta begriper att det inte är helt bra, att det sedan alltid kommer finnas en andel av befolkningen som inte helt inser att de är ute och snurrar är en annan sak som inga rekommendationer i världen kan ändra på.
Sålunda tycker jag att man kan ta Socialstyrelsens råd med ett vagnslast salt och bilda sig en egen uppfattning. Oroliga anhöriga och arbetsgivare får sätta hårt mot hårt!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Kanske är det så att den moderna människan genom de senaste årens evolution utvecklats till att bestå av sockergarnityr eller rosa moln? Råden antyder att det snart kommer bli lag att alla måste bära hjälm utomhus eftersom risken föreligger att man ramlar och slår sig!