Hädelse

Hädelse 1
Jag har fått frågor om Klassiskt Liberala Partiets inställning till hädelse, blasfemi.

Frågan har aktualiserats under den senaste tiden när den svenska statsmakten (ganska) desperat försöker ansluta vårt land till försvarsalliansen Nato. Som bekant är det två länder som av delvis olika skäl sätter sig emot projektet. För svenska Nato-anhängare är situationen givetvis besvärlig. Å ena sidan en hastigt uppflammande, men i själva verket helt onödig rysskräck, å andra sidan en djup tilltro till att regler är till för att följas.

Och när det gäller medlemskap är reglerna glasklara. Är inte alla medlemmar överens blir det inget inträde hur gärna man än vill, man kan beskriva situationen som ett tvärstopp.
Pinsamt nog har vår gamla koloni Finland hunnit före, man kan tänka sig att både Turkiet och Ungern njöt storligen då det medlemskapet blev verkställt!

När det gäller Ungern är saken ganska enkel att hantera. Det landet tycker bara att Sverige är ena rejäla översittare som går dem emot i EU och tråkas i allmänhet. När det gäller Turkiet är situationen värre, med all sannolikhet för att den demokratiska stadgan i landet är relativt svag och president Erdoğan i princip sitter på mandatet att han är sjutusan till kraftkarl. Han har helt enkelt inte råd att att vika sig hur som helst för oss nordiska, som han ser det, terroristkramare. Det är väl fler än hr ”statsminister” Kristersson som lite diskret förbannar den före detta statsministerrinnan fru Andersson och hennes hantering av ett visst kommunistiska element i Sveriges riskdag!

När det gäller Erdoğan är det också ett faktum att karln är muslim, en ganska så konservativ sådan också. Inte så att han som vissa trosbröder vill införa ett förbud mot kvinnor att existera utanför hemmet, men tillräckligt för att skrämma sekulära ”kristna” västerlänningar mer eller mindre från vettet.
En åsikt som han delar med många andra muslimer är att det borde vara förbjudet att elda koraner.

Eftersom muslimer är ganska snarstuckna när det gäller den frågan så eldas det alltså koraner för glatta livet just nu.
Klassiskt Liberala Partiets inställning i frågan är glasklar: Den som vill bränna heliga skrifter, vilka det än vara månde, ska ha fortsatt rätt att göra det. Vårt ställningstagande är inristat i den granit varpå Sverige vilar. 

I själva verket borde den svenska yttrandefriheten stärkas. Svenska medborgares yttrandefrihet borde, som i många andra länder, garanteras i grundlagen. Inskränkningar i yttrandefriheten ska stävjas, inte bara gentemot myndighetsbeslut, utan också gentemot internationella storföretag och syndikat.

Jag hoppas att jag uttryckt mig klart nog. Den som har några frågor på det kan ta och spara dem för bättre ändamål, skitsnack om våra fri- och rättigheter kan kanske göra någon nytta som gödsel i rabatten!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!