Gymnasieskolan

Gymnasieskolan 1

”Skolminister” Lotta Edholm (L) planerar att gå till historien som reformator av gymnasieskolan.

Intet är med andra ord nytt under solen. Den politiker som inte vill gå till historien som reformator existerar knappast, ännu sällsyntare är det med gamla folkpartister som inte önskar sätta sitt avtryck på Sveriges trasiga skolsystem.
Denna gången gäller det tydligen gymnasieskolan.

I Göteborgs-Posten uttalar skolministern följande: ”En yrkesskola med mycket tydligare praktisk inriktning och mindre av teori, där de här teoretiska kunskaperna från grundskolan inte blir lika viktiga.”
Edholm pekar ut branscher som behöver lagerarbetare, truckförare och restaurangarbetare. I Norrland, som inte kan sägas vara en specifik bransch, behövs allt möjligt folk.

De man riktar in sig mot är elever med ”för många underkända grundskolebetyg” och branscherna ska själv få vara med och utforma utbildningarna.
Man kan alltså konstatera att den nuvarande ”regeringen” drar åtminstone två slutsatser, den första rimlig och den andra bort i skogen tokig. För det första att försöket att göra alla barn till små akademiker är komplett misslyckat trots att både kommunala och så kallade friskolor gör sitt bästa och till och med sätter så kallade glädjebetyg. Samt att man problemet med grundskolan får lösas på gymnasiet istället.

Den sistnämnda konklusionen är ungefär samma sak som våra universitet får kämpa med. De får in folk med toppbetyg från gymnasiet som med knapphet, eller inte alls, klarar sina högre studier.
Man får hoppas att eleverna på de nya yrkesgymnasierna och ”för många underkända grundskolebetyg” slipper öppna för många böcker. Annars riskerar utbildningsreformen pungslå våra lager, restauranger och hela Norrland på arbetskraft!

Vad Lotta Edholm försöker göra är helt enkelt att trolla. Hon och de övriga i ”regeringen” är sannolikt överens om åtminstone ett mycket bistert faktum, grundskolan fungerar inte alls. Vad som än kommuniceras utåt har man också förstått att hur man än försöker reformera den så klarar den inte av hitta rätt kurs inom en överskådlig framtid.
Därtill är både dess uppdrag och elevunderlag alltför splittrat.

Att rekrytera kompetenta lärare är på gränsen till omöjligt och alla försök att införa mer strikta former av bedömning och disciplin är i praktiken omöjligt.
Eventuella försök att involvera föräldrarna i någon högre utsträckning möter också det på stora hinder. De är upptagna med att antingen jobba ihjäl sig samtidigt som de desperat försöker konsumera sig till lycka, eller att vara fattiga, integrationsresistenta och allmänt omöjliga.

Den som har ”för många underkända grundskolebetyg” och föräldrar utan rätt kontakter och pengar som inte kan tjata sig till en plats på exempelvis Campus Manilla¹ får skicka ungarna på yrkesgymnasium till att bli truckförare.
Vi får hoppas och be till högre makter att det just denna gång kommer fungera med att skyffla problemen vidare till nästa nivå. Men om vi har något att lära av historien är det väl att sannolikheten för att det kommer gå bra är i det närmaste minimal.

Klassiskt Liberala Partiet har ett mycket bättre förslag. Befria våra barn från politikernas pinsamma och misslyckade experimenterande.
Låt åtminstone föräldrar välja själv om det nu är så att inte alla medborgare klarar av ansvaret att veta bäst för sina barn. Eftersom statliga läroplaner inte fungerar borde de som vill slippa betala skatt för det och själva ta ansvaret för sina barns utbildning.
Om detta sedan sker med hjälp av föräldrarna utbildar sina barn hemma eller går samman och betalar en lärare att göra det får de bestämma själva.

För unga människor som totalt saknar intresse eller läggning för gymnasiestudier borde det inte vara omöjligt att få enklare jobb. Att fackförbunden som de särintressen de är gnäller och gnyr över den saken tar jag för givet. Emellertid är det så att folk i alla tider har fått börja från botten och arbeta sig uppåt, då kan man få truckkort på köpet och lära sig restaurangyrket från grunden.

Vad vi säger är helt enkelt att det bästa sättet att reformera vårt trasiga skolsystem är att riva ner det helt och hållet.

  1. En s.k. friskola för Stockholms ”bättre bemedlade” där en betydande del av gymnasieeleverna genomfört omfattande provfusk.