Gratis!

Gratis! 1

Ardalan Shekarabi har gästat Halmstad.

Förutom att rättstavningsprogrammet slår bakut när jag skriver hans namn är det ett oomkullrunkeligt faktum att han är något så apart som ”socialförsäkringsminister” i ministären Andersson. Den regering som kommer gå till historien som den som sist och slutligen sålde ut de sista resterna av självständighet och anständighet som vi eventuellt hade kvar.

Detta faktum har givetvis inte gått de höga vederbörande alldeles förbi. Dumma är de nämligen inte, bara fullständigt hänsynslösa och totalt renons på vad vanligt folk, du och jag, kallar för moral.
Eftersom det snart är dags för val pågår alltså operation skademinimering, och ”minister” Shekarabi har som en del av denna skickats ut på landsbygden för att prångla valfläsk.

I Halmstad har man ställt upp stackaren vid järnvägsstationen. Där är det meningen att han ska köpa röster genom att sälja in projektet med ”gratis kollektivtrafik”. När förslaget kom för några veckor sedan, som ett resultat av en ohelig förening mellan såssar i region och kommun, kallades det ”avgiftsfri kollektivtrafik”.
Sannolikt fick man dåligt genomslag för den sistnämnda formuleringen. ”Gratis” får det alltså bli när ministern släpps ut bland verklighetens folk.

Givetvis siktar man in sig på vissa specifika grupper. Folk som är över 65 och ungdomar under 19 är de som kommer i åtnjutande av frukterna. Frukterna står vi skattebetalare för.
Skulle man, gud förbjude, vara helt korrekt borde projektet givetvis konsekvent kallas skattesubventionerat röstköp av grupper som gott kunde hysta upp stålarna själv.
Jag kan hålla med om att det ligger avigt i munnen. Det är också fördömt svårt att formulera klatschigt på valaffischer.
Å andra sidan lärde oss våra ömma mödrar att aldrig fara illa med sanningen.

Den omedelbara slutsatsen är med andra ord att ingen som lyssnat ordentligt på sin mamma någonsin skulle kunna bli socialist, än mindre minister i en socialdemokratisk ”regering”.

Men det var inte det enda som ”ministern” hann med under sitt besök i Halmstad. I lokalblaskan Hallandsposten står följande att läsa: ”– Ett viktigt arbete utförs här i Halmstad som att underlätta för pensionärerna kring bostadstillägget. Man jobbar med att utveckla verksamheten och se till att de får snabbare service. Jag träffade tjänstemännen och de som förbereder den pensionshöjning som vi vill se från och med augusti, säger Shekarabi.”

Det är klart. Om bostadstillägget utbetalas först i september lär det vara försent och Shekarabi riskerar att få se sig om efter ett nytt jobb. Sannolikt en hemsk tanke för pojkstackaren eftersom han ännu inte hunnit frottera sig tillräckligt i maktens korridorer för att landa en ambassadörspost eller dylikt.
Då gäller det att fara ut och piska tjänsteman, eller om det kallas tjänstehen nu för tiden?

Som förväntat har de något litet mindre socialistiska partierna i riksdagen motsatt sig såsseriets förslag och lagt ett eget, som förvisso knappast heller det kan anses rosa livet för oss vanliga skatteslavar.

”Ministern” passar därför på att uttala ett dåligt förtäckt hot i Hallandsposten: ”– Jag hoppas vårt förslag går igenom i riksdagen för det hjälper de pensionärer med en utsatt ekonomi. Många har påverkats av de senaste prishöjningarna nu efter kriget. Det är än mer nödvändigt i dag än när vi presenterade det för ett halvår sedan. Annars tar vi pensionsfrågan till valet.”

I själva verket är det givetvis så att man då kan hitta andra detaljfrågor att väsnas om. Slutresultatet blir hur som helst detsamma för oss som älskar frihet snarare än överförmyndarstaten, nämligen höggradigt suboptimalt.

Det finns större problem att ta itu med när det gäller pensionssystemet. Som att hederligt folk som jobbat hela sitt liv i låglöneyrken har nästan precis samma pension som de som aldrig gjort ett skapandes grann.
Att ge sig på sådana problem vågar inget av våra riksdagspartier sig på. Det vore att lämna dörren öppen på partiet som kallar sig Nyans. Det orkar ingen med. Dessutom riskerar man att någon valarbetare långt ner i organisationen råkar försäga sig när (S)(V)T intervjuar med dold mikrofon i valstugorna. Sådant slutar aldrig väl.

Bättre att köra den gamla slagdängan att gratis är gott! Om jag har några synpunkter skäller man mig bara för gubbtjyv och rasist, vilket i och för sig stämmer. Problemet är bara folk ser de epiteten som väldigt negativa.
I själva verket är det positivt att värna allas pengar, stå upp för friheten och ha en sund nationell självkänsla!