Gratis Välfärd?

Gratis Välfärd? 1

Vilka delar av välfärden är ”gratis”?

För att en gång för alla reda ut frågan ska jag presentera listan jag sammanställt.
Den ser ut som följande sätt;

DELAR AV VÄLFÄRDEN SOM ÄR GRATIS!
1. DET FINNS INGA DELAR AV VÄLFÄRDEN SOM ÄR GRATIS!

Det är dags för alla i Sverige att lära sig det nu. För att råda bot på oklarheterna om vad begreppet ”gratis” innebär tycker jag att vi följer råd från en klok medlem i Klassiskt Liberala Partiet: ”Alla skolbarn borde varannan vecka, år ut och år in, tvingas skriva uppsatser om vad ”gratis” betyder. (De övriga veckorna ska de ha grupparbete om ”orättvisor”)”

Vidare borde alla som kommer ifråga för statliga, regionala eller kommunala tjänster, inklusive folkvalda politiker, tvingas författa en uppsats på minst en tätskriven A4-sida där de får redogöra för vad ”gratis” innebär.
Uppsatsen skall på anmodan lämnas över till medborgarna för att dessa ska kunna bilda sig en uppfattning om tjästehennets eller politikerns lämplighet att rätt utföra sitt uppdrag.

Det är nämligen så att bara för att vi inte ser pengarna som finansierar skolor, sjukhus, vägar, pansarvagnar, tjänstehens och politikers löner, badhus, fotbollsplaner, kommunhus, järnvägar, lokaltrafik, dagis, uppehälle för bidragsmigranter, polis, domstolar, fängelser samt tusentals och en andra saker så uppstår inte dessa stålar ur tomma intet.

Det är du, jag och alla andra skattebetalare som hystar in stålarna. Det är vi som med vår egen svett och möda finansierar staten Sverige och allt som Uffe och de andra stjärnorna i begåvningsreserverna som kallas ”regeringen” och riskdag (och andra politiska församlingar) tar sig för.
Det ät vi som står för kulorna. Vi måste förstå att det finns exakt noll och inte som är ”gratis”.

Därför vill jag repetera vad jag skrev innan om vilka delar av välfärden som är ”gratis”.
DELAR AV VÄLFÄRDEN SOM ÄR GRATIS!
1. DET FINNS INGA DELAR AV VÄLFÄRDEN SOM ÄR GRATIS!

När vi alla kan komma överens om den enkla och absolut oomkullrunkeliga förutsättningen kan vi börja snacka om hur vi ska lösa staten Sveriges problem!