Gratis är gott?

Gratis är gott? 1

Vi alla är givetvis medvetna om att centerpartiet, eller Cekten som vissa av oss föredrar att kalla dem, är en udda fågel i den politiska faunan.

Alla som hänger med i de politiska svängarna, vilket i Sverige nästan undantagslöst innebär att det ena med tredje ska vara ”gratis” eller åtminstone skattesubventionerat, känner givetvis till vad som beslutades på höstens cekt-stämma.
Nämligen att momsen på mamsens mensskydd ska sänkas.

Anna Roos, cektens oppositionsråd i Hylte, tar det nu ett steg längre och föreslår ”gratis” mensskydd i den lilla skogskommunens skolor.
Hon säger faktiskt så, ”gratis” mensskydd. Citationstecken har jag satt dit eftersom jag är underkunnig om att någon eller några, i detta fallet skattebetalarna i Hylte, måste stå för dem.

Självklart finns det, inser jag, en synnerligen avlägsen möjlighet att någon firma som tillverkar dylika ting sponsrar projektet. Men eftersom inget sådant nämns i artikeln i Hallandsposten är nog så inte fallet. För övrigt drivs dessa företag av av rent vinstintresse.
Det skulle sålunda vara en möjlig förlustaffär och innebära stor så kallad ”bad will” om de sponsrade en liten svensk skogskommun men inte resten av världens unga och menstruerande flickor.

I texten kan vi läsa följande: ”Anna Roos menar att det inte är säkert att det finns elever som stannar hemma på grund av att de saknar mensskydd, men med förslaget kan man minska den risken. Dessutom kan det leda till att minska tabut kring ämnet.”

I Hylte ska man med andra ord lösa ett problem som nog inte finns genom skattefinansiering. Resultatet blir kanske att man löser ett eventuellt tabu kring ämnet!

Där har vi samtiden i ett koncentrat!

Vad man ska göra först av allt, eftersom vi får dras med offentligfinansierade uppfostringsanstalter under en överskådlig tid, är att sätta sig ner med rektorer och lärare därstädes för att reda ut om detta med mensskydd allvarligt påverkar utbildningen. Min gissning är att det inte gör det.
Därefter jagar man alla som anser att det är ett tabu ur kommunen och landet. Jag kan inte tänka mig att etniska svenskar anser att deras döttrars normala biologiska funktioner är tabu.

Man kan passa på att jaga ut cekteristerna också. De rosar inte precis marknaden för någon med sina stolliga förslag!

Så är det nämligen att kommun, region och stat inte någon gång eller på några villkors vis ska tillåtas dadda sina medborgare med skattepengar. Vad man skapar då är passiviserade skattehjon som tror att gratis är gott!

Självklart är det också vad politikerna, som Anna Roos, önskar och vill ha. ”Människor” som håller gröthålet stängt och låter sig styras som de höga vederbörande vill.
Jag och många med mig vill nog påstå att kvinnor som inte kan anförtros att budgetera för sina egna mensskydd är lätta offer för vänsterismens lockelser.

Det finns nämligen ingen hejd på vad som kan skattefinansieras för att rensa ut tabun och minska risker.

Den enda effekten är att människor som inte begriper att de själva, eller andra, får betala via en byråkratisk omväg röstar på partiet som lagt förslaget. I detta fallet Cekten och deras kamp mot väderkvarnarna ”minska en risk som kanske inte finns”, och ”tabu” som inte är ett problem för etniska svenskar.

Eller för att förklara det mycket kortfattat så att till och men Anna Roos med sin förmodligen mycket begränsade fattningsförmåga förstår det. Ett politiskt konstruerat problem som ska lösas med ännu mera politik.

Den svenska skolan, som vi alltså kommer få dras med under en överskådlig framtid, har tusen och ett värre problem att hantera än ”gratis” mensskydd till flickor.
Hur vore det om Anna Roos och hennes kolleger tog tag i dessa istället för att bråka om skitsaker? Är det för att det krävs hårt och oglamoröst arbete som inte betalar sig i opinionen?

Jag tror det. Eftersom verkligheten är så skrämmande sysselsätter man sig hellre med skattefinansierad symbolpolitik. Låt oss ändra på det i valet 2022!