Gratis?

Gratis? 1

I dag kostar den kollektiva buss- och tågtrafiken cirka 1 miljard kronor att driva i Halland.

Betalningen sköter skattebetalarna och resenärerna med ungefär hälften var. Eller annorlunda uttryckt, Region Halland står för hälften och resenärerna den andra hälften.
Ett ytterligare sätt att se på saken är följande: vissa människor i Halland tvingas delfinansiera andras resor med kollektivtrafiken.

Inte helt oväntat har Vänsterpartiet i Halland inte helt lätt att förstå detta sakernas tillstånd. Till Regionfullmäktige har man framlagt en motion om gratis kollektivtrafik i Halland.
Det verkligt pinsamma i sammanhanget är trots allt uttalandet som moderaten Gösta Bergenheim gör i ärendet: ”Det är klart att biljettsystemet kostar pengar, men det kan inte var skäl nog till att göra kollektivtrafiken gratis, menar Gösta Bergenheim (M), ordförande för regionens nya kollektivtrafiknämnd.”¹

Skämmas borde givetvis en moderat nämndordförande göra som så lätt svänger sig med ordet gratis i pressen. Allra minst borde den moderata partisekreteraren Karin Enström göra sig omaket att ringa karln och begära lite rättning i ledet, någon ordning får det vara i ett påstått borgerligt parti!²

Såhär det nämligen, du kan aldrig, repeterar ALDRIG, göra någonting skattefinansierat gratis.
Strängt taget kan ingenting i vår värld vara gratis, allt är förenat med kostnader. Det är är ett bistert faktum som vi inte kan komma ifrån. När det gäller just projekt som helt eller delvis är skattefinansierade är det dessutom kriminellt dumt att påstå något annat.
Saken är nämligen den att människor med låggradigt förstånd kan börja tro på det.

Däremot är det givetvis så att man tänka sig att undanta vissa människor från behovet att betala för sig på kollektivtrafiken. I Sverige har jag förstått att den ordningen ibland gäller vissa tider på vardagarna för ålderspensionärer. Det kan jag tycka är en ganska sympatisk åtgärd för människor som skött sig och betalat sin skatt i hela livet. Dessutom, om man är lite listig förlägger man deras friåkande till tider på dagen då vi som fortfarande är yrkesaktiva karriärister tillfälligtvis är ur vägen. På det sättet undviks mycket socialt gnissel.

Problemet med sådana åtgärder är givetvis att vissa grupper i samhället kommer känna sig orättvist behandlade. Exempelvis kommunister i Halland som är politiskt aktiva i Regionfullmäktige (och kanske också yrkesaktiva).
Sannolikt är det också så att dessa kommunister värnar om andra grupper som de anser utsatta för denna simpla diskriminering. Jag överlåter till mina kloka läsare att själva fundera över vilka dessa skulle vara.

Problemet är som sagt bara en ytte-pytte-liten detalj. Den där rackarns kollektivtrafiken är förenad med icke obetydliga kostnader och går icke på några villkors vis att göra gratis för det stora flertalet av dess användare.
I Halland är det fråga om dryga miljarden, och pengarna skall obönhörligen in. Om så inte skulle vara fallet har vi nämligen inga bussar och tåg att åka i, inga förare som kör, ingen biodiesel (som tydligen fryser fast vid -16 grader så att det ändå inte går att köra) och ingen kräm i elledningarna ovanför tågspåren.
Vi har ingen verkstadspersonal att underhålla fordonsflottan med, inget folk som kan byta ut busskurer som slagits i spillror av samhällets olycksbarn och inga snusförnuftiga informatörer som stammande ska försöka förklara varför Hallandstrafikens mobilapplikation inte kan meddela att all trafik ligger nere (bland annat när det är så kallt att biodieseln fryser fast).

Eller för att uttrycka det mycket enkelt så att till och med kommunister och moderater begriper.
Ingenting är gratis.

  1. Hallandspostens nätupplaga 2023-03-17
  2. Till saken hör att Karin Enström tydligen varit kapten i Amfibiekåren. Vad jag minns från min värnplikt i dess föregångare, Kustartilleriet, kunde kaptener vara helt utmärka på att gapa om rättning i leden!