Gossebarnet Putin

Gossebarnet Putin 1

Putin bor i Hishult, eller åtminstone gossebarnet Putin.

Bakgrunden är mycket enkel. 2021 föddes en gosse till en mor och far som bor i Hishult i Halland. Enligt pappan är det en mycket bestämd liten parvel som redan i fosterlivet rumstrerade om i sin mammas mage.
När han väl behagade att födas fram fann både modern och fadern att han inte var helt obetydligt likt just den Putte som senare kom att bekriga Ukraina.

Föräldrarna bestämde sig för att han skulle heta Putin men Skatteverket satte stopp. Den officiella förklaringen var att Putin har en tydlig efternamnskaraktär och således är olämpligt som förnamn. Pappan till lilla Putin har en annan syn på saken än vad Skatteverket anger, han menar att myndigheten uppgett en annan förklaring mellan fyra ögon: ”Hon jag pratade med på Skatteverket sade att jag kränker Sverige.”¹

Här kan vara på sin plats att inflika hur namnlagen ser på saken. ”Ett förnamn får inte väcka anstöt, vålla obehag eller av någon annan anledning vara olämpligt. Exempel på anstöt är namn som är en svordom eller könsord. Lucifer och Peanut är namn som fallit på obehagskriteriet. Det anses kunna bli en belastning för ett barn att heta så.”

Det hela tar emellertid inte slut där. Förskolan gossebarnet går till vägrar kalla honom Putin och använder istället det namn som enligt föräldrarna ska vara mellannamnet, men som Skatteverket mot deras uttryckliga vilja registrerat som förstanamn, Nikolai.
Detta har lätt til ett flertal dispyter med förskolan och rektorn därstädes har till och med anmält ett tillbud på förskolan. I ett e-brev till föräldrarna skriver hon att: ”Det får under inga omständigheter ske som i dag att det blir högljudda diskussioner i verksamheten där andra barn och vårdnadshavare finns”

Samtidigt menar Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun, att föräldrarna har ett stort ansvar i valet av namn till sina barn eftersom detta inte ska behöva lida. En mycket märklig anmärkning kan man tycka då den officiellt fastslagna förklaringen till att pojken inte får heta Putin är att det har en tydlig efternamnskaraktär!

Föräldrarnas åsikt är dock lika klar som vattnet i en sibirisk vattenkälla. Pojkens namn är Putin, möjligen Puttin om det senaste av många överklagande till Skatteverket finner myndighetens gillande, dock inte Nikolai.
Till saken hör också två andra saker, alla i familjen och byn kallar honom Putin. I sjukvårdens papper står han registrerad som Putin.
Pappan menar också att pojken själv kommer få välja när han blir större och kanske finner namnet obehagligt.
Värt att notera i sammanhanget är att han namngavs före Rysslands invasion, eller om det ska vara specialoperation, i Ukraina.

Problemet tycks helt enkelt vara Skattemyndigheten och Laholms kommun agerar aktivister för att de tror sig veta barnets bästa bättre än barnets föräldrar.
Mot det resonemanget finns bara en invändning. Tänk om barnets föräldrar medvetet namnger barnet efter Putin för att utsätta det för psykisk misshandel? Andra föräldrar har bevisligen farit värre fram med barn som befunnit sig under deras beskydd.

Mot detta talar två saker. Just detta föräldrapar har inte mindre än 8 barn (bara det är givetvis en tankeväckande prestation!) som bevisligen lever i välmåga eftersom inget av dessa har tagits ifrån dem. Dessutom är det bevisligen så att föräldrarna ger gossen frihet att bestämma själv när han blir tillräckligt stor att göra så.
Tanken om psykisk misshandel faller på sin egen orimlighet.

Utbildningschefen i Laholms kommun slingrar sig på gott tjänstemannamanèr: ”Det finns ett tydligt beslut från Skatteverket och då är det naturligt för förskolan att följa det. Sen är vi såklart angelägna om att ha en dialog med vårdnadshavarna om barnets situation i förskolan.”
Myndighetsbeslut trumfar vuxna människors fria vilja, punkt.

Som företrädare för Sveriges enda genuina frihetliga politiska alternativ konstaterar jag följande. I mitt Sverige ska både myndighetsföreträdare och politiker på alla nivåer leva endast efter en viktig princip, nämligen att på aggressivast möjliga sätt lämna folk ifred.
När man läser om lille Putin i Hishult konstaterar jag att vi har lång kvar till den klassiskt liberala idealstaten.

  1. Detta och alla andra citat i texten från Hallandsposten.