God Jul!

God Jul! 1

Presskonferens har avhållits angående den enligt statsmakterna låga vaccinationsgraden!

Man kan dra flera slutsatser av spektaklet. Den mest uppenbara är att damer ministrar och generaldirektris har mycket vaga kunskaper i hur det fungerar med det pekuniära.
Man påstod nämligen att regeringen ger 200 miljoner kronor till regionerna för att skala upp arbetet med vaccinationerna.

Detta stämmer dåligt med verkligheten. Man uttrycka det mer precist och korrekt genom att formulera sig enligt följande; regeringen omfördelar 200 miljoner man tagit med tvång och under hot om våld från sina skatteslavar till regionerna för att skala upp besprutningen av befolkningen.

Under vecka 11 nådens år 2022 skall Folkohälsomyndigheten genomföra en så kallad vaccinationsvecka. Man ska då framförallt rikta in sig på erbarmliga typer som undertecknad, som med rosiga kinder och intakt lungfunktion envisas med att varken insjukna av, eller vara livrädd för, det förevarande dödsmördarviruset.
Vad som beräknas inträffa cirka 4-7 veckor efter vecka 11, när den andra sprutan bör administreras för att uppnå ett lämpligt skydd mot en sjukdom som ändå väldigt få blir svårt sjuk av, förtäljdes inte på presskonferensen. Kanske världens undergång eller någon ny motion i riksdagen angående strandskydd?

Innehållet i vaccinationsveckan är ännu höljt i dunkel. Blir det ballonger till barnen och uppträdanden av så kallade gangsterrapare i ”orten”?
En bekant föreslår att så kallade kändisar kan användas för att administrera själva vaccinationen. För gangsterrapare, som verkar våldsamma av naturen, borde det väl kvitta om de skjuter med ett automatvapen på en människa eller skjuter in vaccin i en människa? Då dessa fungerar figurer uppfattas som förebilder av unga människor i påstått utsatta områden kan det vara en väg att få upp besprutningsfrekvensen därstädes.

Kommer infantila påverkansförsök att utföras av därtill särskilt utbildade vänsterister när man i godan ro spatserar på stadens gator? Fylls (S)(V)T och (S)R med en massa temaprogram?
Om ni ska försöka nå undertecknad föreslår jag att ni sticker in något i Landet runt, det är ett trevligt program och faktiskt det enda statligt producerade som jag från tid till annan beser.

Vaccinationsveckan lär bli ett eldprov för vår nya ”civilminister” (vilket är en synnerligen märklig beteckning på en regeringsmedlem) Ida Karkiainen.
Där har hon alla möjligheter att leva ut de storskaliga fantasier och visioner som hon sedan ungdomen förmodligen haft kring statliga manifestationer av makt och enighet.
Kanske blir vaccinationsveckans slogan ”Ett Folk-Två Sprutor-Okänt Antal Boosterdoser!” Ni får hålla med om att det låter ganska svängigt! Det finns dessutom tid att slipa på formuleringen. Folkohälsomyndigheten och finansen, där Ida Karkiainen har sin dagliga gärning, får den helt gratis av mig!

Kanske blir vaccinationsveckan ett årligen återkommande inslag i Sverige? Ett tillfälle att festa till det i hälsans tecken med parader, konserter och ädel tävlan i olika sporter mellan vederbörligen vaccinerade och ej myocarditiska sporthen?
Ett aber i sammanhanget är givetvis att sådana aktiviteter lätt förvandlas till så kallade superspridarevent istället. Det vore givetvis förfärligt pinsamt. Särskilt eftersom en redan anorektisk sjukvård sannolikt måste nedmonteras ännu mer för att frigöra pengar till både festligheterna och vaccinationsprojekten.
Vi ska komma ihåg att även om läkemedelsbolagen gör sitt bästa så kan de inte jobba gratis! Om aktieägarna ska vara nöjda måste ett mervärde skapas, det vill säga aktieutdelningar.

Enligt uppgifter från presskonferensen är knappa 1,5 miljoner av Sveriges invånare fortfarande ovaccinerade. Medelåldern för dem som vårdas på intensiven för covid-19 och är vederbörligen besprutade är 70 år, för obesprutade är samma siffra 55 år.

Nu kan vi dock ta statistiken med en stor nypa salt. Den 22 december larmade man och stod i för att alla IVA-platser för covid-19 i Norrbotten var upptagna. Länet stod helt enkelt på randen till totalt kaos med tanke på att folk också i övrigt hade den dåliga smaken att bli allvarligt sjuka och skadade.
En hastig sökning på det mäktiga internätet gav dock vid handen att Norrbotten totalt och sammantaget hade 10 dedikerade platser för IVA-patienter med covid-19. Att man larmade och stod i berodde på alltså mer på resursbrist än något annat.

Enligt en artikel i Läkartidningen 2021-09-22¹ hade Sverige vid dödsmördarpandemins början 5 IVA-platser per 100 000 invånare, motsvarande siffra för Tyskland är 25 per 100 000.
Givetvis hänvisar man i den texten till min favoritundersökning alla kategorier, där Sverige kommer näst sist med bara Portugal efter sig när det gäller tillgången till intensivvård.

Hur det kunde gå så här illa får väl bli en julnöt för mina klokare läsare att fundera över när ni sitter där dästa av all julmat och must i familjens trygga sköte omgivna av barn med tindrande ögon!
En ledtråd till sjukvårdens resursbrist får ni i julklapp av mig om ni klickar på denna länken!

I övrigt önskar jag er en synnerligen God Jul!

1. Läkartidningen