Giftermål

Giftermål 1

Så kallad kulturell berikning kan vara både positiv och negativ. I Sverige känner vi mest till den negativa sidan av saken.

Kriminella element, som visserligen mest skjuter på varandra, och barnäktenskap är två saker som vi stiftat bekantskap med. På senare tid har även kusingifte blivit en het fråga.
Det senare, precis som de två andra kulturyttringarna, är vanligt förekommande i mellanöstern varifrån många av våra bidragsmigranter kommer.

Principen är relativt enkel att begripa. Bland annat går det ut på att hålla egendomar inom släkten. Länder med hög andel äktenskap inom släkten har en lägre sannolikhet att utvecklas till demokratier. Anledningen är att de präglas av kollektivism och klankultur.

En pikant detalj i sammanhanget är Charles Darwin var gift med sin kusin. Hon var dessutom hans svägerska eftersom hennes bror var gift med hr. Darwins syster.

Nu har Socialstyrelsen bestämt sig för att ta fram informationsmaterial om de medicinska riskerna med att skaffa barn med en nära släkting. Vilket regionrådet Denise Norström (S) i Västmanland tycker är bra. Det hjälper oss i kampen mot hedersförtrycket, säger hon.
I Sverige är det förbjudet att gifta sig med sin dotter eller son, eller med ett helsyskon. Halvsyskon kan däremot få dispens. Det finns dock inga hinder för kusiner att gifta sig med varandra.

Vi får väl hoppas att Socialstyrelsen i detta fall ser till att skaffa fram ett ordentligt korrekturläst material, till skillnad från alla tokigheter som producerats under förevarande viruspandemi, så att målgruppen tar det på allvar.

Frågan är bara varför de ska ta just de moderna västerländska åsikterna till sig när de vägrar anpassa sig i övrigt.
Seder och bruk som tillhör klankulturer präglade av kollektivism verkar i allt väsentligt sitta djupt och vara svåra att tvätta ur.

Kanske är det så att även detta projekt riskerar att bli en tummetott eftersom man endast ska informera om riskerna.
Personligen, kanske för att jag är präglad av ett västerländskt och genetiskt friskt ideal, är jag stark motståndare till att statsmakterna lägger sig i och lagstiftar om vem jag ska få skaffa barn med. För mig faller det sig så att säga självklart att både kusiner och halvsyskon inte är lämpliga att föröka sig med.

Jag förfäktar snarare den åsikten att man inte i onödan bör beblanda sig i med människor vars normer är alltför avvikande mot ens egna.
Vad de gör är deras egen ensak. Bara jag slipper lida av det. Lider jag av deras beteende i mitt eget hemland får de avvikande helt enkelt flytta på sig eftersom jag var här först. Lite som att det i mitt hus är mina regler som gäller.

Svårare än så behöver det inte vara. Om jag flyttar till mellanöstern lär det nog vara jag som får anpassa mig till deras lokala sedvänjor.
Den principen borde vi i större utsträckning tillämpa även i Sverige!