Generation Värdegrund och Värnplikten

Generation Värdegrund och Värnplikten 1

Hur fungerar det med generation värdegrund och värnplikten?

Min lokalblaska Hallandsposten¹ har i ett utmärkt reportage efterforskat saken, kanske för att Halmstad är en garnisonsstad med långa anor. Historien sträcker sig från att vi var en dansk kolonialbesittning till moderna tiders luftvärnsregemente och officersskolor. Under tiden däremellan har vi hunnit med att hysa både infanteri och flygvapen.

Hallandsposten har skrivit om intresset att göra lumpen hos unga människor, i reportaget konstateras följande: ”Av de drygt 102 000 ungdomar födda 2004 som svarade på mönstringsunderlaget i januari i år var det endast runt 36 000 som bedömdes vara kvalificerade att mönstra. Av dessa var det bara cirka 21 000 som inte var negativa till att göra lumpen.”

Eftersom de krav pliktverket har att uppfylla är mycket tydliga, de som är bäst lämpade ska genomföra värnplikten, är konklusionen man måste göra helt självklar: omotiverade tvingas göra lumpen!
Ett prekärt faktum i sammanhanget är att unga kvinnor, eller ”tjejer” som de kallas i reportaget, är mer negativa än de unga männen. Viljan att utbildas för att döda och dö för fosterlandet är betydligt mer sval hos kvinnorna.
Men som också sägs i tidningen. Det är fråga om unga människor och mycket kan hända i den åldern i mellantiden från det att mönstringsunderlaget fylls i till att de står där och svettas under något gapigt befäl.

Det är självklart helt andra tider än när undertecknad och mina generationskamrater kallades till mönstring. På den tiden var det inte fråga om att ange huruvida man var motiverad eller inte, värnplikten skulle genomföras. Den som vägrade utan giltiga skäl åkte i buren och många försökte helt enkelt straffa sig ur systemet.

För att få perspektiv på saken kan man titta lite på siffror. Enligt Hallandsposten gjorde 50 000 personer sin värnplikt år 1964, i år ansågs 36 000 kvalificerade. Av den senaste kullen har 7 310 skrivits in för militärtjänstgöring, ÖB vill att 10 000 ska utbildas från och med 2030.
Bland dem som är födda 2005 ska 4 000 av de ointresserade kallas in.

Allt är dock inte nattsvart i och med 4000 ointresserade ska kallas till mönstring. Pliktverket räknar med att man måste mönstra 3,5 gånger fler än de som ska tas ut till tjänstgöring. De flesta faller ifrån på grund av den erbarmligt dåliga fysik man får av dagens stillasittande liv, enligt Pliktverket är det också så att många grovt överskattar sin muskulära förmåga.
Pliktverket undviker nogsamt att nämna något om bortfallet på grund av psykologiska och intellektuella hinder.

Så långt har det gått att officerarna av idag måste drillas i konsten att motiverade de omotiverade. Det är klart en nästan övermäktig uppgift när hänsyn måste tagas till att generation värdegrund kanske inte är överdrivet van vid militär drill.
Dessutom, gör man fel inom det militära kan det gå rejält åt pipsvängen, folk kan till och med dö eller skadas för livet. Man avundas inte de stackare som har befälet när generation värdegrund gör värnplikten!

Inte heller avundas jag det ansvar som pliktverket har. På min tid var det största problemet att mota politiska extremister i grind, idag har det tillkommit religiösa dito som man måste vara på sin vakt mot. Det kan inte heller uteslutas att kriminella organisationer kanske får upp ögonen för den eminenta utbildning som värnplikten kan utgöra.

Förr om åren utgjorde värnplikten dels en del i landets invasionsförsvar, dels en omistlig byggsten i det socialistiska välfärdsprojektet. Tanken var att alla samhällsklasser åtminstone delade en erfarenhet, värnplikten. Efter att värnplikten återupprättats är det nog ingen som tror på det senare. Det är förövrigt bra, har man nu en militär plikttjänstgöring ska det överordnade målet inte vara ett gott samhälle, det ska vara att försvara det påstått goda samhället. Allt annat är ett bonus.

Vi får för övrigt hoppas att generation värdegrund slipper omsätta sina kunskaper i skarpt läge. Måtte höga vederbörande betänka följande: Si vis pacem, para bellum!²

  1. Reportage i nätupplagan 2023-11-15.
  2. Om du vill fred, rusta dig för krig.