Gangster-Halmstad!

Gangster-Halmstad! 1

För att i någon mån kunna (bort)förklara brottslighetens fördelning i min hemstad Halmstad gäller det ha tungan rätt i mun.

Det är lokalblaskan Hallandsposten som sammanställt statistik från de senaste 6 åren. Genom att benämna visst för gator, annat för områden lyckas man nästan blanda bort korten.

Det mest brottsdrabbade området blir som sig bör de centrala delarna av staden. Där är det givetvis så att många rör sig när de är fulla och galna. Mycket ofta är det också så att de blir ännu mer tankade och uppjagade när de förflyttar sig mellan olika utskänkningsställen.

Tittar tidningens grävande reportrar istället på den mest brottsdrabbade ”gatan” blir slutsatsen att denna ligger i ett så kallat utsatt, eller ska man kanske kalla det avfört, område i stadens periferi.
Läsaren av denna nätpublikation kan nog redan lista ut att det gäller Andersberg. Ni kommer säkert ihåg den beramade kulturfestivalen som avhölls därstädes och avslutades med lite piffig skottlossning.

Så är det nämligen att Andersberg domineras av en gata som heter Andersbergsringen. En mer passande beskrivning, även om det kan hållas för sant att även pursvenska lintottar också bor där, borde vara främre Orienten-ringen.

Inte mindre än 438 anmälda våldsbrott har begåtts där under de 6 år man tittat på. Storgatan i centrum står för 211, Brogatan 207 och Karl XI:s väg 103 stycken anmälda brott. Summa summarum alltså fler brott i området centrum än gatan Andersbergsringen.

En inte helt oväntad topplacering på listan, men inte omnämnd i Hallandspostens artikel, är Carl Kuylenstjernas väg med 103 anmälda brott. Orsaken till detta är sannolikt mycket enkel, den ligger i mycket nära anslutning till Andersberg och delar till viss del det områdets problematik. Dock inte så uttalat som Andersbergsringen. En hel del av dem som bor på Andersbergsringen rör sig också i området kring Carl Kuylenstjernas väg.

En till synes märklig sak på Hallandspostens lista kan man tycka att Spenshult, för om åren känt för sitt reumatikersjukhus, är eftersom man knör sig in på en föga hedrande 4 plats.
För den som är bevandrad i svensk migrationshantering är det dock visst och sant att man därstädes har Mottagningsenhet 1 Halmstad. Inget att förvånas över med andra ord.

Genom att dela upp ett annat område i gator har Hallandsposten också kunnat få stadsdelen Vallås att framstå i en bättre dager. Strandvallen och Nyvången har hela 102 anmälda brott vardera under mätperioden, båda ligger dock på Vallås. Det behöver väl inte sägas att också Vallås har en hel del problem att tampas med!

På en föga hedrande 10 plats på listan ligger Maratonvägen med 85 anmälda brott. Intressant att notera blir att just denna gata ligger precis mitt i mellan Andersbergsringen och Carl Kuylenstjernas väg.
Om Hallandsposten velat skulle man klart kunnat redovisa detta som ett specifikt område på grund av gatornas synnerligen geografiska närhet till varandra och sin likartade socioekonomiska sammansättning av de inneboende.
Sannolikt avstår man det eftersom antalet anmälda brott då skulle bli avsevärt högre. Mörka högerkrafter som undertecknad får då vatten på sin kvarn och så vidare…

Slutsatserna man kan dra är bland annat följande.

I centrum begås mycket brott, men i andra områden begås det ännu fler. Dessa områden är till stor del bebodda av ”utomnordiska” individer.
Allra tydligast blir det givetvis med Mottagningsenhet 1 Halmstad, varför man i tidningens reportage använder sig av ortnamnet Spenshult istället.

Vad som förvånar mig är att Lasarettsvägen står för 91 anmälda brott. Var är det som får folk att gå bärsärk där? Kanske den icke helt föraktliga stigningen som uppförsbacken till sjukhuset medför?

Annars är statistiken precis som jag förväntar mig. Jag överlämnar till läsaren att dra sina egna slutsatser om vad vi som samhälle kan göra för att åtgärda den dystra brottsstatistiken!