Gamla Synder

Gamla Synder 1

Det är dags för sjukhuset i Halmstad att betala för gamla synder.

I år är det prognostiserade underskottet 50 miljoner kronor. Det mesta beror på att man är beroende av att hyra in personal.
Sjukhuschefen Carolina Samuelsson pekar ut sjuksköterskorna som den största gruppen.

Problemet måste givetvis lösas genom egenrekrytering. Det är dock inte helt klart var man ska hitta de 69 heltidstjänstgörande sjuksköterskor som krävs när förbudet mot hyrpersonal införs den 18 september.
Vi kan dock konstatera att sjukhuschefen är lagd åt det optimistiska hållet. Hon menar att det inte kommer vara någon fara för patientsäkerheten. Hon menar att man ständigt prioriterar i sjukvården så att 100 procent tillgänglighet finns till akuta och livsräddande insatser.

Vård som inte är brådskande kan dock komma att påverkas, patienter kan komma att behöva opereras av någon samarbetspartner. Vilket givetvis innebär en kostnad som i värsta fall kan äventyra sparbetinget.

Vi måste givetvis ställa den självklara frågan, hur kan det komma sig att man har behov att hyra in 69 heltidstjänster för att besätta sjuksköterskevakanserna på sjukhuset i Halmstad?
På Region Hallands hemsida kan man läsa följande: ”Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård.”
I det har det tydligen inte, åtminstone hittills, ingått att ge sjuksköterskor så pass drägliga arbetsvillkor på sjukhuset i Halmstad att de vill bli fastanställda.

Anledningen till detta är från de folkvaldas och byråkraternas sida betraktar man fortfarande sjuksköterskeyrket som ett heligt kall. På det mer praktiska planet har man ansett att sjuksköterskorna ska hålla gröthålet stängt och vara glada att de haft ett jobb att gå till.
Sjuksköterskorna själva har inte heller varit helt främmande för den tankegången att deras yrke i princip är en uppoffring för det högre och goda. Emellertid har de vaknat till tidigare än folkvalda och byråkrater och insett att de kan ställa högre krav.

Så är det nämligen, att vara sjuksköterska är ett specialistyrke som är avgörande för att maskineriet ska fungera. Då krävs det mer än en klapp på huvudet och högstämda ord för att behålla människor. Man måste se över villkoren för löner, arbetstider, inflytande och vidareutbildning.
Gör man inte det kommer folk per automatik att se sig om efter nya anställningar som bättre motsvarar de krav man ställer.
Som på sjukhuset i Halmstad där man nu hux flux och utan att äventyra patientsäkerheten ska försöka besätta 69 heltidstjänster.

Det är inte utan att man kan betrakta detta som ett ganska roligt spektakel, om det inte vore för att liv och lem kan riskeras under tiden som politiker, HR och en massa annat löst folk ska stampa fram de som ska besätta tjänsterna.
Problemet är nämligen att har små möjligheter, om några alls, att ge de nya sjuksköterskorna bättre villkor än de som jobbar på sjukhuset just nu.

Det lär dessutom inte hjälpa att försöka dölja skavankerna bakom glassiga rekryteringskampanjer. Anledningen till att 69 heltidstjänster fattas är nämligen glasklara, sjuksköterskorna jobbar hellre för uthyrningsföretag än regionen.
Sjukhuschefen är dock fortsatt optimistisk, det är väl också därför hon har det jobbet som hon har. I Hallandspostens nätupplaga den 9 juni 2023 uttalar hon följande besvärjelse: ”Ska det här ge effekt och långsiktigt vara till gagn för invånarna och skattebetalarna så behöver man vara uthållig. Det var inte ett lättvindigt beslut vare sig från den politiska nämnden, som jag uppfattade det, eller mig. Utan här tror jag det är viktigt att man är realistisk i att vi ska bromsa och vända, göra det tydligt, men utan att det får konsekvenser som vi inte kan acceptera.”

Vilket är liktydigt med att både ha kakan kvar samtidigt som man äter på den. Hon måste givetvis inse att det är ett omöjligt uppdrag.