Frihet från Dumhet!

Frihet från Dumhet! 1

Om trettio år är jag med sannolikhet död och begraven om jag följer i spåren av min far och farfar. Någonstans mellan 75 och 80 är den statistiska sannolikheten stor att jag lämnar in.
Det oroar mig inte särskilt. Men jag undrar vilken värld jag lämnar efter mig till kommande släktled.

I SvD läser jag vad Grekland och Frankrike funderar på att göra. Kort sagt så dras tumskruvarna åt, det ska krävas vaccinationer för det ena och det andra. Personal inom grekisk militär skall ”få starka incitament” att vaccinera sig.
I både Grekland och Frankrike införs helt sonika vaccinplikt inom sjukvården. Passar inte galoscherna slipper man omaket att ha ett jobb att gå till.

Självklart är det så att endast fullvaccinerade, och i framtiden de som sprutat in alla möjliga tilläggsvaccinationer, ska få tillträde till det offentliga rummet.

I min närhet har människor råkat ut för att ställas inför obligatorisk provtagning innan arbetsdagens början. Givetvis i strid mot alla möjliga avtal, kollektiva och enskilda sådana.
Det är ingen munter upplevelse när man kommer till jobbet på morgonen. Fast självklart är det så att välmenande arbetsgivare bara har det bästa för ögonen, enligt dem själva.

Att det finns en massa andra faktorer att ta hänsyn till i sammanhanget glöms lätt bort av cheferna. Eller så är det så att cheferna är fullt medvetna om vad de sysslar med och hoppas att grupptrycket skall hjälpa till?
Vilket av de alternativen som är värst överlåter jag till läsaren att fundera över.

Det som skulle bli en postpandemisk fas har med andra ord alla möjligheter att bli en permanentad period av skräck och hysteri.
Det är inte utan att jag, trots att jag är i det närmaste immun mot konspirationsteorier, börjar skruva besvärat på mig och undra vad som pågår.

Vad som är mest intressant, tycker jag, är att man med dödsförakt i blicken undviker att konstatera det självklara. Nämligen att det kan vara så att livet vi tar för självklart kanske är själva problemet.
Att smittor sprids genom att vi reser härsan och tvärsan är ju ingen nyhet. Det som skiljer oss från våra förfäder är att fler reser mer, snabbare och längre nu än förr.

Historiskt sett spreds inte virus och bakterier lika långt och lika snabbt utom vid de riktigt dödliga utbrotten.
Förr i tiden brandskattades befolkningarna hårt, när inga fler fanns att döda stannade utbrotten upp.
Idag har vi möjlighet att behandla. Vi tror oss kunna förebygga med vaccinering, problemet är att virusets evolution hela tiden arbetar för att komma runt hindren.

Så har vi de största problemen av dem alla. Påstått handlingskraftiga politiker som gärna visar sig på styva linan med lagstiftningsinstrumentet som vapen, och befolkningar som låter sig piskas till skum för att de tror att politikerna vet bäst.

Jag har hört få som vill ta sjukvårdspolitiker i hampan och be dem förklara varför exempelvis Sverige har så magert med intensivvårdsplatser. Eller varför äldre på särskilda boenden dött som flugor, i många fall enbart med sin egen ångest som sällskap.

Jag tror, på goda grunder, att politiker i alla länder är livrädda och inser att de gjort bort sig duktigt.

I Sverige har man gladeligen skyfflat in riskgrupper och satt dem i ghetton Någon integration har man inte sysslat med i större utsträckning eftersom det anses kränkande att ställa krav på folk.
Äldrevården har man som gamla tiders auktioner av fattighjon lagt på lägsta anbudet.
Sjukvårdens primäruppgift, vilket väl får sägas vara just sjukvård, har förfuskats. Det är typiskt osexigt att bygga upp krislager och fundera på om han har tillräckliga buffertar.

Nu försöker man komma till rätta med problemet genom att inskränka folks frihet. Det är så att säga formulär 1A när problem uppstår.
Som bonuseffekt uppnår man en bra skrämseleffekt som kan vara bra nästa gång det smäller till.

Jag vägrar att vara med om det och kommer fortsätta att vara osolidarisk nog att fatta egna beslut. Den dagen de tar ifrån mig rättigheten att bestämma över min egen kropp och vill tvångsvaccinera mig drar jag till skogs.
Utlandet kan jag till nöds ta mig till utan att passera gränskontroller.
Fler borde protestera mer högljutt mot samtidens dumheter som har sin grund i att politiker inte begriper vad de håller på med!