Frihet!

Frihet! 1

Jag är som bekant varken SD-anhängare eller kvinna, jag vill bara ha frihet!

Det är förmodligen den rimligaste förklaringen till varför jag inte tillhör den hälft av befolkningen som oroar mig för terrordåd efter hemliga statssäkerthetstjänstens ökning av terrorhotnivån, åtminstone rent statistiskt sett.
För att få klarhet i frågan har nämligen analysföretaget Novus frågat 1002 svenskar mellan 18 och 84 år om saken. De som oroade sig mest var personer som sympatiserade med SD och kvinnor.

Det kan hållas för självklart att de som oroar sig inte både är kvinnor och SD-anhängare, partiet har notoriskt svårt att slå igenom bland den del av befolkningen som är behäftade med två X-kromosomer.
Vidare kan höjningen av terrorhotnivån ur ett politiskt perspektiv endast sägas vara till hälften lyckad eftersom inte 100 procent av befolkningen blev livrädd.
Det får väl hållas för sant att även svenskarna börjar bli smått luttrade av alla varianter av dödsmördarvirus, krig, koranbränningar och annat elände.

Notabelt är att 34 procent av kvinnorna önskar slippa folksamlingar men bara 1 procent av gruppen vill undvika kollektivtrafiken, 57 procent kommer leva som vanligt och 5 procent vet varken ut eller in.
Vilka slutsatser som ska dras av de siffrorna är lite oklart. Kanske att Sverige är ett välutvecklad land där kvinnorna inte använder kollektivtrafiken?
Det torde i så fall vara dystra nyheter för alla klimatfascister om nu inte de 34 procent som vill undvika folksamlingar jobbar hemma eller cyklar till sina ensamarbeten.

Just bland kvinnorna är hela 60 procent mycket oroliga för ett terrordåd, samma siffra för män är 40 procent. Svårförklarligt är det om man håller moderna teorier om de två könens alla likheter för den högsta sanningen.
Om man som jag tycker att det verkligen finns alla möjliga saker som skiljer oss åt är det ganska rimliga siffror. Kvinnor saknar på gruppnivå männens aggressiva läggning, muskelmassa och lätta omdömeslöshet. Det förklarar sannolikt också varför kvinnor i högre utsträckning röstar rött, det ligger i kvinnans omvårdande attityd att ty sig mer till gruppen och söka kollektivt fredliga lösningar.

Men hur man än vrider och vänder på siffrorna så verkar de inte riktigt koherenta. Om 60 procent av kvinnorna är mycket oroliga för terrordåd borde fler än 34 procent önska slippa folksamlingar.
Det är lättare att förklara varför SD-anhängare är mer oroliga än andra. Det får hållas för sant och visst att just SD-anhängare per definition måste anse islamistisk terror vara ett hot, det är så att säga partiets unika position i svensk politik.

Den rimliga förklaringen till att resultaten stämmer dåligt överens med varandra är att folk, endast 1002 stycken, inte riktigt förstår frågorna. Förmodligen är urvalet dåligt, eller ”slumpmässigt” som Novus säger.
Det kan med visst fog misstänkas att de som svarat på frågorna inte tänkt på att tänka efter i hastigheten. Pressas man av ivriga uppringare kan det lätt bli fel!

Själva syftet med undersökningen har förmodligen ändå uppnåtts. Genom att publicera resultaten visar man nu tvehågsna vad man ska tycka. De delar av befolkningen som inte hunnit bli rädda än kommer säkerligen ta sitt förnuft till fånga och ändra sig när de vet att de är ganska tryggt att vara okej med att vara rädd.
Redan har exempelvis en uppjagad kvinna attackerad en notorisk koranbrännare med eldsläckningsapparatur.
Enligt ett reportage i kvällsblaskan Expressen ”kände” hon att det fick vara nog med dumheterna.

Just att ”känna” en massa saker är, skulle jag vilja påstå, en ganska typiskt kvinnlig egenskap. Själva handlingen är givetvis en förskjutning av vad man kan göra. Nästa gång kanske någon tar fram en pistol och gör processen kort.
En sak är säker, Novus-undersökningen och kvinnans handling gör det lättare för politiker att inskränka vår rätt att uttrycka våra åsikter. De kan peka på dessa saker och argumentera för att saker och ting spårar ut.

Det är i detta läget som vi, folket, måste hålla ut och hålla emot. Våra rättigheter är större än statens önskan att inskränka dem för något oklart större och bättre.
Sålunda, alla meddelanden om att motståndet skall upphöra är falska!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!