Framtidens Dom

Framtidens Dom 1

Domen över vår tid kommer kanske bli hård.

Hur historien kommer skrivas beror givetvis på vem som plitar ned den. Om vänsterblivna historiker tillåts att bestämma kan vi anta att dessa anser att stora framsteg gjordes under vår nutid.
Klimathysterin grep nämligen omkring sig. Likaså fick ”medborgarrättsrörelsen” i form av BLM ny fart. Stormakten USA tappade farten och stagnerade under en rasande woke-hysteri och vänsterisering av all utbildning i staterna och annorstädes.

Mer måttlig politiserade historieskrivare kommer på ett mer nyanserat sätt att betrakta vår samtid som en stagnation för västvärlden. Kanske till och med en nedgång.
Klimathysterin grep nämligen omkring sig. Likaså fick ”medborgarrättsrörelsen” i form av BLM ny fart. Stormakten USA tappade farten och stagnerade under en rasande woke-hysteri och vänsterisering av all utbildning i staterna och annorstädes.

Det finns tyvärr få saker att vara överens om även om vi betraktar samma skeenden. Vänstern är nämligen allt för ofta sena på bollen. Det filter som de betraktar världen är genomsyrat av hur de vill att världen skall vara. Inte hur världen egentligen ser ut.

Vi kan ta den senaste dödsmördarpandemin som exempel. Jag läser fler och fler politiska opponenter som försiktigt börjar ifrågasätta orsaker och verkan rörande vårdens problem att hantera sjukligheten.
Man har bland annat börjat ifrågasätta de påstått långa vårdköerna som helt magiskt tycks ha uppstått under dödsmördarpandemin. Ett nyktert konstaterande är att köerna funnits där redan innan pandemin. Men eftersom man varit fullt upptagen med att ropa om civilisationens snara undergång är det först nu man börjar inse det sambandet. Köerna har funnits där hela tiden.

Jag läser också om en stackars forskare som nästan börjar gråta över dödstalen i USA. Troligen är han en sillmjölke eftersom en enkel sökning på nätet visade att den officiella statistiken påstod att över 98 procent av de drabbade i USA inte dog varken av eller med covid-19. Dödsfallsstatistiken ska vi för övrigt ta med en stor nypa salt eftersom det är en väldig skillnad på att dö av covid-19 eller med covid-19.

För övrigt, vilket lite undanskymt framkom i texten, är just USA när det gäller covid-19 speciellt utsatt. Inget annat land i väst har nämligen en så sjukligt överviktig befolkning som just USA. Just sjuklig övervikt, eller obesitas som man numera föredrar att kalla det, är en av de mest betydande riskfaktorerna för att dö av och med covid-19.

Man kan till och med tänka sig att framtidens människor kommer se på vår samtids allmänna hälsotillstånd på samma sätt som vi betraktar våra förfäders hygieniska förhållanden. Nämligen som avskyvärt primitiva.
Där kan framtidens dom bli extremt hård. Varför begrep de inte bättre när alla bevisen fanns där framför deras ögon, är kanske en fråga de ställer sig?

I Sverige kommer man kanske, men bara kanske, ställa sig två ytterligare frågor.
Varför offrade man åldringarna? Varför var intensivvården så erbarmligt dåligt utbyggd?
Hur kunde folket och politikerna tillåta detta?

Så är det nämligen, mina vänner och ovänner, att åldringsvården sköts lite sådär som man vill och mer verkar vara en krockkudde för att få folk att sysselsättas. Intensivvården i landet består av mellan 500 till 600 platser och slogs bara i uselhet av Portugal senast någon brydde sig om att räkna efter, vilket var 2011. Sedan tröttnade man väl på att vara så dåliga att man helt enkelt slutade jämföra.

Framtidens historiker kommer sannolikt också få ett rasande huvudbry vad gäller det som kan hända i Ukraina. Har vi riktig otur kan det nämligen bli en konflikt av gigantiska mått som får hela Europa, kanske världen, att börja brinna så att dödsmördarpandemin liknar en fis i rymden.

Vi kan ju notera att vi som lever idag inte har några större problem att fördöma dem som drev oss in i första och andra världskriget.
Men om vi lärt oss något av historien är en annan sak.

Vänsterblivna historiker riskerar som vanligt hamna i fällan som utgår från att dialog, diplomati och eftergifter ska lösa alla problem. Problemet med ett sådant synsätt är tvåfaldigt.
Man har testat det förr och gruvligen misslyckats. Det förutsätter också att alla i princip tänker på samma sätt och har samma mål, vilket aldrig går att förutsätta.
Dessutom, som lök på laxen, motiven för att handla på olika sätt förändras vare sig man vill det eller inte över tid. Hur gärna vi än vill att vissa saker ska vara statiska och eviga så lever vi i en dynamisk värld.

Varför inte exempelvis Ryssland skulle ha krav, oavsett om dessa är legitima enligt vårt sätt att se på saken, är för mig en gåta. Givetvis gäller det för den delen Kina, Nordkorea eller valfritt annat land.
Kanske kommer framtidens historieskrivare dra den självklara slutsatsen. Nämligen att makt sist och slutligen sitter i spjutstångs ände, precis som den alltid gjort.

Kanske är den mest avgörande frågan vilka slutsatser man drar om allt detta som har med woke-ismen att göra. Om det var den som fick den västliga civilisationen att slutligen dö undan. Allt detta med genus, likabehandling och kravet på ett förutbestämt lika utfall. Kommer man dra den rimliga slutsatsen att förbudet mot konkurrens blev vår undergång? Om nu någon alls har förmåga att tänka klart om ett par tusen år med absoluta likabehandlingsprinciper på våra universitet.

Jag är rädd för att det kommer bli så om vi inte fortsätter att bjuda motstånd. Därför gäller det att fundera en extra gång i höstens val!