Framsynta Politiker

Framsynta Politiker 1

Vi har onekligen framsynta politiker.

I alla fall när det gäller att inskränka yttrandefriheten. Med grundlagsförslaget om utrikesspionage var det nämligen som med alla andra ändringar av grundlagen. Inte bara måste det vara ett val mellan omröstningarna i riskdagens kammare huruvida det skall antas eller inte. Det måste också förflyta en viss tid mellan det att arbetet med grundlagsändringen inleds och riskdagsvalet, nio månader närmare bestämt.

Som av en händelse började man alltså pula med det när Sverige ABSOLUT INTE var tvunget att gå med i Nato. Ni kommer kanske ihåg den tiden. Tiden när Europa var en fredens kontinent och Putte, helt utan baktankar, köpte europeiska politiker i akt och mening att förslava oss med rysk gas.
Det vill säga andra och bättre tider när försvarsmakten fortfarande var ett särintresse som bäst passade att skämma ut sig under Stockholm Pride.

Det var tider det för oss som kommer ihåg det!

Som bekant är det annat ljud i skällan nu. Från att Nato-motstånd varit ett helt vettigt ställningstagande som till och med kunde bemötas med viss respekt så är den breda massan nu redo att låsa in oss som endast vågar andas om våra tvivel.
Ledamöter av riskdagens krigsdelegation uttalar (på Twitter), utan att darra på manschetten, att Sverige kommer kasta in handduken om ryssen kastar atombomber på oss.

Visserligen är det högst oklart varför ryssen skulle vilja atombomba oss just nu, och uttalandet skedde under ett veckoslut. Det går inte att utesluta att det skedde i affekt under viss inverkan av starka drycker.
Trots detta får det anses som en anmärkningsvärd omsvängning!

Givetvis smakar grundlagsförslaget om utlandsspionage extra gott för herrar och damer politiker i detta läget.
I princip blir det nämligen omöjligt att få någon vettig insyn i bland annat Nato om det går igenom. Man kan nämligen undra vad som egentligen inte är av hemlighetsfull betydelse i den organisationens göranden och låtanden?

Vill man exempelvis smyga upp en kärnvapenbestyckad attack-ubåt till något gömsle i en av våra skärgårdar blir det omöjligt att rapportera om det. En sådan enkel sak som att snoka omkring ett ytfartyg blir också svårt.
Utländsk trupp kan man placera precis vart man vill i landet. Särskilt lämplig blir det givetvis för specialförband ute i olika skumraskaffärer.

Vi ska komma ihåg en mycket viktig sak. Problemet med den svenska statsmakten är att den är patologiskt eftergiven. Det finns nästan ingen internationell lag, konvention eller överenskommelse som den inte är redo att att implementera utan knot.
Det bådar inte gott för befolkningen som statsmakten, givetvis helt felaktigt, anser sig satta att styra över.

För vänsterblivna individer som befolkar både riskdag, regering och departement utgör lagen inga problem.
De lever nämligen efter principen att folket, valhenskåren och skattehjonen, inte begriper sitt eget bästa. Dessutom begränsar man bara det så kallade ”utlandsspionaget”. Vi kan alltså fortfarande få besked om handläggare på RFSU begår homosexuella övergrepp på bidragsmigranter. Tröttsamma reportage om fusk med skolpengar, läxhjälpspengar och trixande studieförbund kommer vi också fortsättningsvis få oss till livs.

Ingen skada skedd, anser alltså höga vederbörande. Men den som fiskar upp något fuffens som Nato, eller för den delen något annat land eller internationell organisation, såsom EU, riskerar att skaka galler.

Med tanke på det förtroende många av oss känner för plattnackarna som styr detta land kan vi konstatera att Sverige går en dyster framtid till mötes!