Förtroende

Förtroende 1

En biträdande smittskyddsläkare uppmanades att avgå eftersom Region Dalarna påstod sig sakna förtroende för honom.

Läkaren var dömd för ett brott som begåtts innan han fick sin nuvarande befattning, Domen, dagsböter, kom dock efter att tillträtt som biträdande smittskyddsläkare.
Brottet var att deltagit i en demonstration med den klimatfascistiska gruppen Extinction rebellion. Man hade gått in i Volvos s.k.showroom i Stockholm, satt sig ner och helt enkelt vägrat flytta på sig trots uppmaningar därtill.

Region Dalarna hade vid mötet berättat att man saknade förtroende för honom i tjänsten som biträdande smittskyddsläkare.
Till saken hör att en biträdande smittskyddsläkare inte är tillsatt av politikerna i hälso och sjukvårdsnämnden. Således har man inte samma mandat till myndighetsutövande som ordinarie smittskyddsläkare.
Det går också att konstatera att domen mot personen inte hunnit vinna laga kraft ännu.

Historien tar emellertid inte slut där. Dalarnas regiondirektör ber nu om ursäkt för hur det gick till när han avskedades, efter publicering av hanteringen har man fått kalla fötter och gett karln erbjudande om ny anställning, dock inte som biträdande smittskyddsläkare.

Bra snurrigt är det med andra ord. Dessutom har läkaren tillsammans med frun skrivit en debattartikel införd i tidningen Syre.
Den har skrivits under av fler än 300 personer som uppmanar ”fackförbunden att stötta sina klimatengagerade medlemmar bättre, men även själva ta en mer aktiv roll för att ställa om samhället för att minska påverkningarna av klimatförändringarna”¹

Det finns ett par viktiga principiella frågeställningar här alldeles oavsett vad man tycker om hans engagemang i den s.k. ”klimatfrågan”.

Den viktigaste av dem alla, och som berör alla som är privat engagerade i något vi tycker är viktigt, är givetvis om arbetsgivare alls ska lägga sig i vad vi sysslar med på fritiden.
Så länge vi sköter arbetet rätt och riktigt så är svaret på den frågan givetvis nej.
Detta gäller lika för alla, oavsett om man är en förvirrad klimatfascist eller ett högerspöke som undertecknad.

Den andra intressanta frågan är om en skattefinansierad och politikerstyrd organisation som en region är inte kan försöka hantera dylika ting smidigare. Det som är mest förtroendeskadligt här är rimligtvis hur de hanterat frågan som sådan. Det kan inte kommit som en överraskning att det fanns risk för en fällande dom.

En fråga vi gott kan ställa oss är hur många på högerkanten som får sparken för att vårt engagemang retar arbetsgivaren. Våra motiv uppfattas nog som inte fullt så ädla som klimatfascisternas.
Därför är det viktigt, trots att det bär oss emot, att inta den mycket viktiga principiella ståndpunkten att vad man sysslar med på fritiden har arbetsgivaren inte med att göra.

  1. Läkartidningen 2023-01-26 (själv tycker jag att de kunde lägga sin energi på relevanta frågor).