Försvarsmakten

Försvarsmakten 1

Försvarsmakten är som bekant inte längre ett särintresse bland andra särintressen.

Nu kämpar myndigheten istället med våndorna av att alla helt plötsligt omhuldar den som något annat än ett pikant inslag i det festivaltåg som avrundar Pride-festivalen i Stockholm. Överbefälhavaren har exempelvis uttalat följande visdomsord: ”Ingen hemlighet-vi är rätt veka i numerärer”.

Vad som menas med ”numerärer” kan givetvis vara många saker. En sak är  folk, det krävs en hel del av den varan för att fylla en krigsmakt. Både sådana som ska sköta det praktiska hantverket, att ha ihjäl fiender, och de som ska leda och stötta dem. Det vill säga specialister av alla slag och sorter.

Det behövs också vapen, ammunition och plattformarna för dessa. Flottan saknar fartyg och flygvapnet är inte precis nerlusat med JAS-plan, det sistnämnda till Ukrainas stora förtret eftersom några sådana inte ligger på bordet för att banka ryss.
Det får för övrigt inte heller anses vara en promenad i parken att utrusta Ukraina med JAS om vi hade några över. Det är ju inte som att skänka bort några bössor men tillhörande ammunition.

En oväntat uppkomling i kategorin ”numerärer” är emellertid kängor och regnrockar. Efter övningen Aurora 23 har försvarsmakten tydligen inventerat sina knappa lager av de varorna och funnit saldot för lågt. Resultatet är att armén fått ställa in repititionsövningar till hösten.

Man är noga med att betona att det inte gäller alla repititionsövningar: ”det handlar om personer som skulle kallas in för en veckas utbildning för att alls kunna fortsätta vara krigsplacerade.”¹
Det är sålunda fråga om det gamla gardet, folk som gjorde sin grundutbildning för 10 år sedan eller ännu längre tillbaka.

Det som är intressant är att man kommer på det nu och rimligtvis innebär det två saker. Man har dåliga lager och dålig koll på att det ligger till så. För undertecknad som själv har en militär grundutbildning som till vissa delar kan liknas vid en sorts kvartersmästare är det så att man får skämmas ögonen ur sig.

Det bevisar ytterligare en sak. Vi måste dra slutsatsen att varje politiker som talar i termer av ”fred i vår tid”, samt, ”försvaret är ett särintresse bland andra särintressen” skyndsamt måste förpassas till historien. Detta oavsett vad vi tycker om nyttan av annat försvarsrelaterat, exempelvis Nato-medlemskap.

En bister lärdom vi kan dra av historien är nämligen följande, varje land har en krigsmakt på sitt territorium. Antingen sin egen eller någon annans, eller båda två om läget är riktigt illa!
Vi har förövrigt inte råd med den ryckighet som våra syltryggar till politiker visar upp i försvarsfrågan. Ni ska se att även de nuvarande kriserna i Europa lugnar ner sig med tiden. Då kommer blåögda politiker börja yra om försvarsutgifterna ännu en gång.

Och utan kängor och regnkläder är det inte precis lättare att försvara vårt rike, det är ett som är säkert! Någon lite komfort måste vi faktiskt erbjuda våra soldater.
Att som ryssar bekriga Ukraina med gympadojor på fötterna (som man sett på vissa foton som cirkulerat) underlättar inte.

En viss förståelse för sakernas tillstånd får vi kanske ha eftersom det kan vara svårt att få tag på lämplig utrustning då hela Europa rustar och en hel del går åt till Ukraina.
Men att förlåta politikerna för deras dumhet att skrota försvaret tidigare ska vi inte ha. I fortsättningen gäller mer än någonsin tidigare att alla meddelanden om att försvaret ska nedrustas betraktas som defaitism och förräderi!

  1. Enligt uppgifter i Hallandspostens nätupplaga 2023-05-24